SVs alternative budsjett:

– De aller fleste får bedre råd

Mandag la SV frem sitt alternative budsjett. På agendaen står klima høyt.

Partileder Audun Lysbakken (SV) legger mandag frem SVs alternative statsbudsjett for 2022, sammen med partiets finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Kaski innledet med å peke på reduksjon av klimagassutslipp som et av budsjettets viktigste formål.

– Vi satser på miljø og rettferdighet, og bygger Norge grønt, sier Kaski.

– Vi skal omfordele rikdom og spre makta. Det er det SV representerer i norsk politikk. En politikk for de mange, og ikke for de få.

Kutt i utslipp, grønn industri og grønne jobber er blant de første punktene som nevnes. Kutt på 30 milliarder til det grå og 40 nye milliarder til det grønne står øverst på listen over SVs mål med budsjettet.

VELFERD OG MILJØ: Kari Elisabeth Kaski (SV) og Audun Lysbakken (SV) presenterte mandag partiets forlsag til alternativt statsbudsjett. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
VELFERD OG MILJØ: Kari Elisabeth Kaski (SV) og Audun Lysbakken (SV) presenterte mandag partiets forlsag til alternativt statsbudsjett. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Bedre råd for folk flest

En statslig investeringsbank og et statlig investeringsselskap nevnes også av Kaski, som skal bidra til å nå et av de overordnede målene - deriblant 70 prosent utslippskutt innen 2030.

Alle nye personbiler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Mindre vei, mer bane og kollektivt står også på SVs agenda for å nå klimamålene.

– De aller fleste får bedre råd med SVs skatteopplegg, sier Kaski.

Partiets finanspolitiske talsperson lover skattekutt til folk flest, mens de aller rikeste må betale mer.

– Vi kan bygge ut felles velferd uten å bruke mer oljepenger og å senke avgiftsnivåene, sier Kaski.

Støtter Solberg-regjeringens kutt

Gratis SFO og tannhelsereform skal også gradvis fases inn. Også skjerpende boligpolitikk står på agendaen. Økt bostøtte, styrket husbank og mer skatt på dyre boliger nevnes av Kaski.

Med forslaget økes skatte- og avgiftsnivået med totalt over 20 milliarder. Når det gjelder elavgiften er imidlertid ikke SV enige med den nye Ap-Sp-regjeringen.

– Vi står på Solberg-regjeringen sitt kutt i elavgiften. Vi prioriterer ikke de tre miliardene i ytterligere kutt, sier Kaski.

I regjeringens tilleggsproposisjon foreslår de ytterligere kutt i elavgiften fra januar til mars med 48 prosent.

Rettferdighet og miljø

Partiet ønsker å hente flere kvoteflyktninger, å gi økt bistand til fornybar energi og å bekjempe skatteparadis.

SV-leder Audun Lysbakken sier partiets fokus på rettferdighet og miljø vil prioriteres i forhandlingene.

Han peker på omrigging av skattesystemet, opprydning av såkalte usosiale kutt og innføring av tannhelsereform og gratis SFO, som partiets viktigste områder.

– Vårt mål i disse forhandlingene er å ta fatt i de sakene som gjorde at vi ikke kom i mål på Hurdal, sier Lysbakken.

Han vil forby profitt på velferdsordninger. Det vil si at ingen skal profittere på blant annet rusomsorg og barnehagedrift.

– Det arbeidet ønsker vi å starte nå, og er en av tingene vi vil koble inn i budsjettforhandlingene.

Vil øke CO2-avgiften mer

SV har uttrykt spesiell misnøye med det de mener er en svak klimaprofil i Ap og Sps budsjett, og partiet har varslet at de vil legge fram et budsjett som er mer solidarisk, rettferdig og grønt.

Blant annet vil de kreve 500 millioner kroner ekstra til kollektivtrafikken, som har hatt en krevende tid gjennom pandemien med til tider få passasjerer og lave billettinntekter.

I regjeringens budsjettforslag er det lagt inn en økning i CO2-avgiften neste år på 28 prosent, og i 2030 skal den etter planen være på 2.000 kroner. SV vil på sin side øke CO2-avgiften med hele 50 prosent neste år, fra dagens nivå på om lag 590 kroner.

Grønn sjekk

Som kompensasjon for blant annet økt CO2-avgift, legger SV inn en «grønn folkebonus» i sitt alternative budsjett. Dette gjelder alle som tjener under 500.000 kroner i året.

– De skal få det som i praksis blir en sjekk. Dette må bli en direkte utbetaling, sier Lysbakken.

Utbetalingen vil være på 1450 kroner i året for én person.

KLAR: Jonas Gahr Støre er klar for forhandlinger med SV. Foto: Frode Sunde / TV 2
KLAR: Jonas Gahr Støre er klar for forhandlinger med SV. Foto: Frode Sunde / TV 2

Klar for forhandlinger

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er klar på at det er forskjeller mellom SV sitt alternative budsjett og regjeringens, og at forhandlingene kan bli tøffe.

– Sånne forhandlinger skal være tøffe for du skal stå på for det du mener er riktig. Å forhandle med SV her blir på områder hvor vi er enige om retningen. Så har vi kanskje ulikt syn på doseringen og rekkefølgen, men det skal vi få til.

Mandag ettermiddag setter partene seg sammen for å starte forhandlingene. Og Støre understreker at regjeringen vil lytte til sin potensielle budsjettpartner.

– Det er på ryddig vis. Vi vil ha flertall for budsjett i stortinget og den jobben skal vi gjøre i dagene som kommer.

Likevel er han klar på at styrkeforholdet er ulikt.

– Vi må få flertall og det må vi gjøre med SV. Det vet jo SV, og også litt om hva som er styrkeforholdet blant partiene.

– Finnes økonomisk handlingsrom

I forkant av pressekonferansen mandag uttalte Kaski at hun mener det finnes gode muligheter for å prioritere klima.

– Det er et budsjett som vil vise hvordan vi får omstilt Norge i grønnere retning, samtidig som de økonomiske forskjellene reduseres. Som sørger for at alle får være med på det grønne skiftet, og som også lar oljedirektøren være med på klimadugnaden, sier Kaski til NTB.

– Det vi legger fram, vil vise at det finnes masse økonomisk handlingsrom for å skape forandring som gjør Norge bedre for deg og meg. Det krever vilje til å fordele, sier hun.

Budsjettet danner SVs utgangspunkt for partiets budsjettforhandlinger med regjeringen, som sparkes i gang samme dag. Ap-Sp-regjeringen ønsker SV med på laget for å få flertall for neste års statsbudsjett.

Tøffe forhandlinger i vente

Partiet brøt som kjent ut av regjeringssonderingene med Ap og Sp på Hurdalsjøen Hotell i slutten av september, og det var blant annet uenighet om klimapolitikken som gjorde at de ikke ønsket å danne flertall i Jonas Gahr Støres regjeringsprosjekt.

Mandag denne uka la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fram regjeringens justerte statsbudsjett med Ap og Sps forslag til endringer.

SV var ikke spesielt imponert.

– Dette er for grått og for smått for Norge. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil, sa Kaski til NTB like etter at budsjettet var lagt fram.

Relatert