UROVEKKENDE: Det europeiske smittevernbyrået har vurdert situasjonen i EU- og EØS-landene. Foto: Berit Roald / NTB
UROVEKKENDE: Det europeiske smittevernbyrået har vurdert situasjonen i EU- og EØS-landene. Foto: Berit Roald / NTB

EUs smittevernbyrå kaller utviklingen i Norge for urovekkende

Smittevernbyrået er bekymret for smittetilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall.

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har gjort en vurdering av de 27 medlemslandene i EU. Totalt er det ti land hvor koronasituasjonen gir opphav til «svært stor bekymring».

Det skriver dansk TV 2.

– Den samlede epidemiologiske situasjonen er preget av stor og sterkt økende smittespredning, og av lav men økende, dødsrate, står det i en melding fra senteret.

Inngår i listen

Vurderingen er basert på tall fra slutten av forrige uke.

Det er landene Belgia, Bulgaria, Estland, Hellas, Nederland, Kroatia, Tsjekkia, Ungarn, Polen og Slovenia som er på listen til byrået.

– Smittetall, dødsfall og sykehusinnleggelser forventes å øke i løpet av de neste to ukene.

I en rekke andre EU-land som Danmark, Finland og Tyskland, beskrives utviklingen som «urovekkende».

Dette gjelder også Norge, som inngår i oversikten som ett av de tre EØS-landene.

Smittetall og dødsfall

Frankrike er blant tre land med moderat bekymring. Italia, Malta, Spania og Sverige gir for tiden opphav til «lav bekymring».

– Land der antallet vaksinerte er relativt lav er fortsatt hardest rammet, opplyser byrået.

Tallene er basert på fem ukentlige indikatorer som blant annet inkluderer smittetall og dødsfall.