MANGE: Statens Legemiddelverk mottar fortsatt mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter vaksinering. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MANGE: Statens Legemiddelverk mottar fortsatt mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter vaksinering. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Økning i antall meldinger om mens-forstyrrelser etter koronavaksine

Legemiddelverket har behandlet 1404 antall meldinger om menstruasjonsforstyrrelser.

TV 2 har kartlagt hvordan 200 kvinner har opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen. Mens noen har opplevd å miste menstruasjonen helt, har andre opplevd langvarige blødninger som varer i måneder.

Per 26. oktober hadde Statens Legemiddelverk behandlet 1264 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser.

Nå, to uker senere, har antallet økt til 1404. Majoriteten av meldingene er fra kvinner i fertil alder.

– Vi har sett en økning i bivirkningsmeldinger om menstruasjonsforstyrrelser de siste dagene. Det har vi gjort alle ganger det har vært medieoppslag om dette, sier Sigurd Hortemo.  

FLERE: Overlege Sigurd Hortemo forteller at flere kvinner har meldt fra om blødningsforstyrrelser etter TV 2s saker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FLERE: Overlege Sigurd Hortemo forteller at flere kvinner har meldt fra om blødningsforstyrrelser etter TV 2s saker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Blødninger etter overgangsalder

Antall meldinger som er klassifisert som alvorlige har økt fra 99 til 105. Definisjonen på en alvorlig bivirkning er alt fra sykehusinnleggelse til at det har påvirket kvinnen mye.

I tillegg har de fått 99 meldinger fra kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder. 94 av disse er klassifisert som alvorlige.

Hensikten med meldesystemet er å få oversikt over mulige bivirkninger, og plukke opp signaler som bør undersøkes nærmere. 

– Vi tar gjerne mot meldinger som kan være med å utfylle bildet, men når det gjelder å finne ut om menstruasjonsforstyrrelsene har sammenheng med vaksinen, så vil ikke vårt meldesystem kunne gi svar, sier Hortemo

Han viser derfor til FHIs studie.  

– Vi utelukker ikke at menstruasjonsforstyrrelsene har sammenheng med vaksinen, men vi kan ikke si det sikkert. Vi venter derfor på svar fra undersøkelsen til FHI, sier han.  

Kartlegger blødningsmønstre

På bakgrunn av antallet bivirkningsmeldinger, besluttet FHI å kartlegge blødningsmønstrene til 60.000 kvinner.

Dette gjør de for å få sikre svar på om menstruasjonsforstyrrelsene skyldes vaksinen.

FHI har sagt til TV 2 at de ikke utelukker en sammenheng. De har ingen holdepunkter for at koronavaksinen påvirker fertilitet eller fører til permanente endringer hos kvinner.

Totalt 40.068 meldinger

Etter at nesten åtte millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt totalt 40.068 meldinger om mistenkte bivirkninger. 

Av disse er 21.560 meldinger behandlet.

3591 er klassifisert som alvorlige og 17.969 er klassifisert som lite alvorlige.

Relatert