PANDEMIØVELSE: Haukeland universitetssjukehus øvde på fullskala-pandemi sommeren 2020. Nå frykter helsedirektoratet for kapasiteten på sykehusene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
PANDEMIØVELSE: Haukeland universitetssjukehus øvde på fullskala-pandemi sommeren 2020. Nå frykter helsedirektoratet for kapasiteten på sykehusene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Helsedirektoratet: Fare for at sykehuskapasiteten trues – kommuner bes innføre effektive tiltak

Det skriver Helsedirektoratet i et brev til landes kommuner og statsforvaltere.

I et brev skriver Helsedirektoratet at smittesituasjonen presser landets helsetjenester og kommuner.

– FHIs framskrivinger tyder på at det er fare for at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten vil overskrides innen få uker, dersom utviklingen ikke snus raskt med effektive tiltak, skriver de.

Helsedirektoratet presiserer at det er viktig at de tiltakspakkene som nå innføres i landet er tilstrekkelig, slik at det ikke blir nødvendig med mer inngripende tiltak om kort tid.

– Kommuner med stigene smittetall bør nå raskt vurdere å innføre lokale forskrifter med målrettede tiltak. Råd og forskrifter bør samordnes i bo- og arbeidsmarkedsregioner der det er behov for det, skriver de.

Venter på selvtester

De presiserer at det er bestilt inn 10 millioner selvtester, som er forventet på lager innen desember.

SELVTESTING: Testing viktig for å kunne oppdage smitte i samfunnet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
SELVTESTING: Testing viktig for å kunne oppdage smitte i samfunnet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

På nasjonalt beredskapslager har Helsedirektoratet per i dag cirka 3 000 000 selvtester og cirka 650 000 hurtigtester klar for bruk i helsetjenesten.

– Ved behov for flere selvtester i kommunen ber vi om at dette meldes til statsforvalter, som kan bidra til å omfordele tester mellom kommunene i sin region.

Innfører massetesting blant elever

Mer innhold fra TV 2