Det så lenge ut til at det kunne bli innført moms på de dyreste elbilene fra neste år. Men nå synes det klart at det blir null moms også i 2022. Foto: NTB Scanpix
Det så lenge ut til at det kunne bli innført moms på de dyreste elbilene fra neste år. Men nå synes det klart at det blir null moms også i 2022. Foto: NTB Scanpix

Elbil-festen fortsetter – men kanskje bare ett år til

Ingen planer om moms fra årsskiftet.

Det har vært mye usikkerhet rundt bilavgifter denne høsten. Først la Solberg-regjeringen frem et forslag om nytt avgiftssystem for ladbare hybrider. Så kom Arbeiderpartiet og Senterpartiet med sin Hurdalsplattform. Her ville de stramme inn for elbilene.

De to partiene tok nemlig til orde for å innføre moms på elbiler. Konkret ved at det skal betales moms på beløp som overstiger 600.000 kroner.

Dette ville gi prisøkning på flere populære elbilmodeller.

Norges mest solgte bil i fjor, Audi e-tron, bikker fort 600.000 kroner med litt utstyr. En e-tron til 800.000 kroner ville bli 50.000 kroner dyrere med de nye momsreglene.

Gode nyheter for mange

Da den nye regjeringen kom med dette, ble det snart klart at de hadde dårlig tid. Det er ikke gjort over natten å få til slike endringer i avgiftssystemet. Samtidig er Norge avhengig av dispensasjon fra ESA for å kunne gjøre det. ESA har allerede sagt ja til null moms på elbiler i Norge ut 2022. Innføring av moms på dyrere elbiler, ville kreve ny behandling.

I dag har Støre-regjeringen lagt frem sine forslag til enderinger av statsbudsjettet. Her er det klart at de viderefører planen om nytt avgiftssystem for ladbare hybrider. Men i det såkalte tilleggsnummeret står det ingen ting om innføring av moms på elbil. Dermed tyder alt på at det ikke blir noen avgiftsskjerping her.

Om det skyldes at man underveis har innsett at det vil bli for krevende å få til dette på kort tid eller om det skyldes politiske vurderinger, er ikke klart. Men for alle de som vurderer å kjøpe en dyrere elbil neste år, er det naturligvis gode nyheter.

Solberg ville frede nye elbiler – men gjøre noen ting dyrere

Ingen avgifter og null moms har vært avgjørende for at elbilene har tatt over markedet i Norge de neste årene. Men momsfritaket varer neppe veldig mye lengre... Foto: NTB Scanpix
Ingen avgifter og null moms har vært avgjørende for at elbilene har tatt over markedet i Norge de neste årene. Men momsfritaket varer neppe veldig mye lengre... Foto: NTB Scanpix

Tidsspørsmål før momsen kommer

– Det er klart mange elbilkjøpere fryktet dette. Samtidig var det mye usikkerhet rundt biler som allerede var i bestilling, men som ikke vil bli levert ut før til neste år. Bilbransjen er sterkt rammet av den internasjonale mangelen på halvledere. Det har gitt leveringsproblemer og ventetid på mange biler. Hvis det da blir innført avgifter på kort varsel, er det ikke lett å være hverken importør, bilforhandler eller kunde, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

– Men hvor lenge tror du dette vil vare?

– Ut fra signalene vi har sett i høst, begynner det å bli temmelig klart at det bare er et tidsspørsmål før moms kommer. Det er den retningen det går. Dagens momsfritak gjelder ut 2022, det kan fort bli et litt magisk tall. Det er tross alt en god stund til 1. januar 2023, noe som gir den nye regjeringen bedre tid til å sy sammen et nytt system som kan vare i mange år, sier Møller Johnsen.

Kommer om ikke veldig lenge og skal bli Norges billigste elbil

Porsche Taycan er en av elbilene som risikerte moms fra årsskiftet.
Porsche Taycan er en av elbilene som risikerte moms fra årsskiftet.

Kjøpefest neste år

I dette ligger at det kanskje må sendes en ny søknad til ESA, der Norge egentlig har to alternativer: Søke om fortsatt null moms som i dag – eller en form for gradert moms, for eksempel basert på bilpris. I dette ligger også en mulig opptrapping underveis..

– Det er vanskelig å se for seg innføring av full moms på alle elbiler fra 2023. Det vil gjøre det vanskelig å nå målet om at det kun skal selges nullutslipps personbiler i Norge fra 2025. En mer gradvis innfasing av moms virker da mer sannsynlig, for eksempel av man starter på halv moms, 12,5 prosent. Men det er ikke lett å spå om dette. I og med at vi har en mindretallsregjering, må de også inngå allianser med andre her. Og i en mulig hestehandel om elbilmoms kan nok mye skje, mener Møller Johnsen.

– Men det ligger an til kjøpefest på elbil neste år?

– Ja, det er jeg ganske trygg på. Mange vil nok tenke at 2022 er det siste året med null moms på elbil i Norge. Og da vil man naturligvis benytte seg av det.

Ladbare hybrider: Her kan du spare mye penger hvis du er kjapp

Video: Vurderte å ringe demensforeningen da bileksperten kjøpte Tesla