STATSBUDSJETTET: Regjeringen vil mandag gi politiet mer penger for å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. Foto: Robert Reinlund/TV 2
STATSBUDSJETTET: Regjeringen vil mandag gi politiet mer penger for å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. Foto: Robert Reinlund/TV 2
Budsjettlekkasje:

Vil styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner

I statsbudsjettet som legges fram mandag settes det av 30 millioner kroner for å styrke påtalemyndigheten. Pengene skal blant annet brukes for å øke påtalekapasiteten i saker med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

«Kristina» ventet 16 måneder på at politiet i Bergen skulle etterforske ferdig saken mot hennes eks-mann. Ventetiden har vært en enorm belastning og Kristina forstår ikke hvorfor det har tatt så lang tid.

– Jeg er kjemperedd for å ikke bli trodd. Jeg har vært på livskrisehjelp. Jeg har vært på legevakt. Jeg har vært innlagt på sykehus. Hvis ikke det er gode nok beviser, så vet jeg ikke hva jeg skal tenke videre, sier hun til TV 2.

Kritisk til politiet

Riksadvokaten har i ettertid kritisert politiets tidsbruk i familievoldssaker og kalt mishandling i nære relasjoner for et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

– I disse saken skal man tilstrebe en kort saksbehandlingsfrist, sier førstestatsadvokat Kathrina Rise hos Riksadvokaten til TV 2.

Nå tar regjeringen grep i budsjettet for å styrke både etterforskningen og påtaledelen i slike saker.

MER PENGER: Statssekretær Astrid Bergmål, i justisdepartementet varsler styrket satsing mot vold i nære relasjoner. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2
MER PENGER: Statssekretær Astrid Bergmål, i justisdepartementet varsler styrket satsing mot vold i nære relasjoner. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

– Slik TV 2-saken 1. november viste, får ofre for kriminalitet som anmelder en straffesak ofte satt livet på vent fordi kapasiteten er sprengt hos politiet og hos påtalejuristene som leder etterforskningen, sier Astrid Bergmål, statssekretær i justisdepartementet, (Ap).

200 millioner mer til politiet

Regjeringen varsler en økning til politiet på 200 millioner kroner for å blant annet bedre lokal tilstedeværelse og styrke kriminalitetsbekjempelse samt etterforskning.

– I tillegg setter vi av 30 millioner kroner til påtale, inkluderte 3,7 millioner kroner til spesialenheten for politisaker. Med dette setter vi i gang et reelt etterforsknings- og og påtaleløft, sier statssekretær Astrid Bergmål.

Hun mener TV 2s sak viser at det er behov for et krafttak mot vold i nære relasjoner.

– I dette budsjettet er vi tydelige på at innsatsen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep skal styrkes, samtidig som vi tilfører politi og påtale betydelig ressurser, sier Bergmål.

Hun poengterer at hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap og forskning viser at disse drapene sjelden kommer uten forvarsel.

– Klarer vi å forebygge og straffeforfølge vold i nære relasjoner bedre enn i dag sparer vi folk for store lidelser, og samfunnet for store kostnader, sier Astrid Bergmål.

Glad for satsingen

TV 2 har snakket med «Kristina» som er glad for at det nå settes av mer penger som kan gjøre det lettere for mennesker som havner i hennes situasjon.

– Det er gledelig og viktig å registrere at Riksadvokaten mener at saksbehandlingstiden i saker som gjelder mishandling i nære relasjoner, ikke er akseptabel. Og dersom det nå blir fulgt opp fra politisk hold med midler som sikrer raskere saksbehandling er det viktig og gledelig, sier «Kristina» til TV 2.

MASSIV STØTTE: Det har strømmet på med støttemeldinger. Foto: Skjermdump/Facebook
MASSIV STØTTE: Det har strømmet på med støttemeldinger. Foto: Skjermdump/Facebook

Bergenskvinnen presiserer at det er viktig – og på høy tid - at politikerne følger opp med penger slik at politi og påtale kan få sakene unna i større tempo.

– Jeg har fått et enormt antall støttemeldinger fra en rekke personer. Flere kvinner har fortalt at de har opplevd det samme, og også de slitt med å få politiet til å ta sakene på alvor og etterforske disse raskt nok, forteller «Kristina».

Hun valgte å legge saken ut på sin egen Facebook-side. Det førte til flere hundre henvendelser.

– Det har vært en svært tung tid, men responsen viser at det var verdt det, jeg er blitt takket av mange for å fortelle min historie.

Etterlyser omvendt voldsalarm

I 2013 ble det innført et nytt beskyttelsestiltak: Kontaktforbud med elektronisk kontroll, omtalt som omvendt voldsalarm. Vedkommende må bære en elektronisk fotlenke som utløser en alarm hos politiets operasjonssentral dersom vedkommende bryter forbudssonen.

Eks-mannen er tiltalt for en rekke ganger brutt såkalt besøksforbud. «Kristina» har bedt politiet om at den voldstiltalte eks-mannen skal bære denne, men uten å få gjennomslag for dette.

– Jeg og mange andre voldsofre blir derimot de som bærer voldsalarmer, i stedet for at den som er problemet og utøver vold, bærer omvendt voldsalarm. Det er ekstremt frustrerende og føles ikke riktig, sier Kristina.