Idrettsavtalen ble undertegnet i 2017 av ambassadør Svein Ole Sæther og minister Gou Zhongwen. Statsminister Erna Solberg og Kinas statsminister Li Keqiang var til stede under signeringen i Kinas store hall. Foto: Trond Viken
Idrettsavtalen ble undertegnet i 2017 av ambassadør Svein Ole Sæther og minister Gou Zhongwen. Statsminister Erna Solberg og Kinas statsminister Li Keqiang var til stede under signeringen i Kinas store hall. Foto: Trond Viken Foto: Foto: Trond Viken

Krever Kina-gransking: Frykter Kjøll svikter idrettens sjel

Gudmund Skjeldal mener den omstridte idrettsavtalen må sies opp før Beijing-OL. Han mener også at avtalen må granskes.

Som TV 2 tidligere har omtalt, ble en idrettspolitisk avtale med Kina inngått uten at styret i Idrettsforbundet (NIF) var formelt informert i forkant.

Daværende idrettspresident Tom Tvedt hadde aldri hadde sett dokumentet som ble signert i Kina under et statsministerbesøk 7. april 2017.

Gudmund Skjeldal. Foto: Torstein Wold
Gudmund Skjeldal. Foto: Torstein Wold

Avtalen er gyldig til 7. april 2022 – like etter vinter-OL i Beijing er avsluttet.

– Både idrettsstyret og kulturministeren burde trekke i bremsen så raskt som mulig, og før Beijing-OL, sier tidligere skiløper Gudmund Skjeldal til TV 2. Han er nå stipendiat i idrettshistorie på Norges Idrettshøgskole.

– Hvorfor før OL?

– For å vise både kinesiske myndigheter hvordan norsk idrett egentlig fungerer - at norsk idrett ikke er en forlenget arm av hvilket regime vi har her til lands. Og for gi tilbake til norsk idrett den råderett som gjelder i helt prinsipielle spørsmål, sier Skjeldal.

Idretten kan ikke si opp avtalen

Idrettsavtalen med Kina er inngått på departementsnivå via et større idrettssamarbeid og et «Omforent memorandum».

Med andre ord kan ikke norsk idrett selv si opp avtalen.

– Dette er en gjensidig forpliktende avtale som utløper i april 2022. Eventuelle endringer i avtalen gjøres ved gjensidig samtykke mellom partene. Norske myndigheter vil selvsagt forholde seg til den avtalen som er inngått, opplyser Kulturdepartementet, til TV 2.

Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet jobbet intenst for å få på plass idrettsavtalen til Erna Solberg sitt besøk i Kina i april 2017.
Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet jobbet intenst for å få på plass idrettsavtalen til Erna Solberg sitt besøk i Kina i april 2017.

Det var Linda Hofstad Helleland (H) som ledet kulturdepartementet da avtalen ble undertegnet.

Skjeldal mener nåværende kulturminister, Anette Trettebergstuen, må si opp avtalen.

– Hun bør være modig nok til å si at hun ikke står inne for det den tidligere regjeringen gjorde. At hun ikke vil plyndre norsk idrett for å blidgjøre en autoritær og totalitær makt.

Trettebergstuen sier til TV 2 at hun ikke kjenner til vurderingene som lå til grunn da avtalen ble undertegnet.

– Det var Linda Hofstad Helleland og Høyre-regjeringa som i sin tid inngikk avtalen sammen med idretten. Avtalen løper snart ut, og det er ikke aktuelt for oss å forlenge den, sier Trettebergstuen.

Hva har idrettspresidentene visst?

I intensjonsavtalen med kineserne heter det blant annet at «partene skal oppfordre sitt land til å delta i internasjonale idrettskonkurranser som avholdes i deres respektive land».

– Idrettsstyret burde ha sagt at nå fører vi ikke disse intensjonene videre i administrativt og praktisk arbeid, sier Skjeldal.

Tidligere har Trond Giske (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vært svært kritiske til at idretten er blitt brukt som brekkstand for å få på plass en handelsavtale med Kina.

Gjelsvik stilte blant annet spørsmål til tidligere kulturminister Abid Raja om den formelle kontakten mellom Norges idrettsforbund (NIF) og norske myndigheter før idrettsavtalen mellom Norge og Kina ble signert i april 2017.

Sp-politikeren ville komme til bunns i saken.

Nå ønsker også Skjeldal en granskning av hva som har skjedd både før og etter avtalen ble inngått.

– Man må få vite hva som har vært idrettsstyret og idrettspresidentenes rolle. Hva har de visst? Hva burde de ha visst? Hva har Berit Kjøll forlenget? Og i det hele tatt; hva kan de om at norsk idrett skal være fri fra staten?

Uavhengig granskning

Idrettspresident Berit Kjøll har ikke ønsket å stille til intervju om saken, men svarer følgende i en e-post til TV 2:

SKAL EVALUERE: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Håkon Mosvold Larsen
SKAL EVALUERE: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Idretten vil ha sin egen evaluering av Kina-samarbeidet når avtalen opphører i 2022.

Hun skriver videre at Skjeldal er hjertelig velkommen til å ta initiativ til en ekstern granskning.

– Hvem mener du bør granske dette, Skjeldal?

– Det må være uavhengig av Idrettsstyret, men nedsatt av styret. Hvis ikke Idrettsstyret skjønner det, så får Stortinget gjøre det. Men den må komme fra norsk idrett, på vegne av norsk idretts politiske uavhengighet.

– Lekket penger fra breddeidretten

I flere saker har TV 2 fortalt om ukjente sider ved idrettsavtalen, blant annet at Norske trenere ble oppfordret av kinesisk leder til å slå mindreårige utøvere.

Det ble bevilget Tippemidler til Kina-avtalen mot idrettsstyrets vilje og underveis brøt Kineserne en samarbeidsavtale med hopp, og stakk fra en regning på fem millioner kroner. Det etter å ha fått vite alle Maren Lundbys uvurderlige hemmeligheter.

Senest i januar 2019 understreket Idrettsstyret ovenfor Kulturdepartementet at de ønsker at arbeidet med Kina-avtalen ikke skulle finansieres med Tippemidler.

– På det praktiske nivået har pengene lekket fra Tippemidlene, penger som skulle gått til bredde, til utstyr, til gode ting i Norge. Isteden går det til å smøre det dårlige diplomatiske forholdet mellom Norge og Kina, og til kinesisk toppidrettssatsing, sier Skjeldal.

Og fortsetter:

– Det er et lite beløp på en side, men det viser hvordan politikere begynner å flytte penger fra det som skulle være norsk idrett sin pant på uavhengighet, til hva som passer politikk og eksport og handelsavtaler.

Redd Kjøll ikke ser de prinsipielle sidene

Det er også blitt bevilget penger til idrettsavtalen fra Tippemidlene etter at Berit Kjøll ble valgt til Idrettspresident. Kjøll har tidligere forsvart bruken av Tippemidler til Kina-avtalen.

– Kjøll har stått diplomatisk ved denne avtalen, er Idrettsstyret feige?

– Jeg har vært i noen debatter med henne om dette, og ut fra det hun har sagt blir jeg litt urolig. Kjøll er tidligere leder for Huawei Norge. Jeg sier ikke at hun har løpt kinesiske myndigheter sine interesser, men Kjøll fremstår for meg som en næringslivsleder som jobber og tenker nettverk, det ser jeg flere eksempler på. Jeg er litt redd for at hun ikke ser de prinsipielle sidene som altså handler om norsk idretts sjel. Så stort. Så viktig.

Til dette svarer Berit Kjøll følgende;

– Den uttalelsen må stå for Skjeldals egen regning. Jeg har hatt frivillige verv i ulike frivillige organisasjoner i Norge gjennom snart 40 år og kjenner utmerket godt til idrettens autonome og frie stilling, skriver Kjøll i en e-post til TV 2.

Kjøll var for øvrig i Kina da idrettsavtalen ble undertegnet, da som leder for Huawei Norge.

– Jeg tenke dette var utrolig positivt, at idretten linket seg opp på tvers av Kina og Norge, uttalte Kjøll nylig i en debatt der idrettsavtalen ble diskutert.

Fakta idrettsavtalen med Kina

  • 7. april 2017 ble det undertegnet en intensjonsavtale mellom Norge og Kina på idrettsområdet, den såkalte Omforente Memorandum om idrettssamarbeid (MoU).
  • Avtalen ble undertegnet av (daværende) Norges ambassadør i Kina, Svein Ole Sæther.
  • Avtalen løper frem til april 2022.
  • 16. mai 2018 ble avtalen konkretisert i en handlingsplan for 2018 som omfatter samarbeid og utveksling av utøvere, trenere, ledere og annet idrettsrelatert personell innenfor skiidretter, håndball og bordtennis, samt anti-doping og idrettsforskning og –utdanning. Undertegnet av daværende kulturminister Trine Skei Grande.
  • 16. oktober 2018 ble det undertegnet en ny handlingsplan for årene 2019 – 2020.
  • En handlingsplan for 2020-2021 er videre inngått.
  • Ingen av avtalene er undertegnet av representanter for NIF.

    Kilde: Regjeringen, Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Relatert