80 bileiere blir nå kontaktet av Statens vegvesen, med beskjed om at bilene deres må inn til ny kontroll.
80 bileiere blir nå kontaktet av Statens vegvesen, med beskjed om at bilene deres må inn til ny kontroll.

Mistenker utro tjener: EU-juks på 80 biler

Statens vegvesen har slått alarm.

EU-kontrollen blir regnet som det viktigste virkemiddelet for å sørge for at bilene som ferdes på norske veier er mest mulig trafikksikre.

Men dessverre er det ikke noe ukjent fenomen at enkelte kan jukse med EU-kontrollene. Flere ganger har det blitt avdekket svindel med dette.

Enten kontrollen er blitt utført på en svært overfladisk måte, eller at bilen ikke engang har blitt kontrollert, og at verkstedet rett og slett har fabrikkert hele testen.

Tidligere ansatt

Nå opplyser Statens vegvesen at de mistenker juks med EU-kontrollene på 80 kjøretøy fra ett og samme verksted.

Alle de 80 kjøretøyene kan spores tilbake til en tidligere ansatt ved bilverkstedet som ligger i Innlandet.

Bilmekaniker laget 37 falske godkjenninger

Ulovlig å bruke

– Det er meldt inn godkjent EU-kontroll for de aktuelle kjøretøyene i våre systemer. En nærmere sjekk hos bilverkstedet viser ingen spor av at de aktuelle kjøretøyene faktisk har blitt kontrollert. Derfor har vi nå sendt ut brev til bileierne om at bilene snarest må inn til EU-kontroll. Hvis EU-kontrollen ikke blir gjennomført, vil kjøretøyet få avskiltingsbegjæring og vil være ulovlig å bruke, sier Gro Bakkerud i Statens vegvesen.

Bilverksteder som utfører EU-kontroll har en egen godkjenning fra Statens vegvesen for å utføre denne oppgaven for myndighetene. Bilverkstedene skal ha rutiner for å unngå at uriktige kontroller blir meldt inn i Statens vegvesens systemer.

På tide at noen blir tatt for EU-juks

Hvis bilverkstedet er godkjent og driver lovlig, skal det ha godkjent skilt fra Statens vegvesen.
Hvis bilverkstedet er godkjent og driver lovlig, skal det ha godkjent skilt fra Statens vegvesen.

22 har fått ny eier

– Vi vet ikke konkret hva som har skjedd i denne saken, og det er derfor ikke avklart hvilke konsekvenser dette vil få. I første omgang er det viktigste å få de aktuelle kjøretøyene inn til EU-kontroll for å unngå trafikkfarlige biler på veien, sier Bakkerud, i en pressemelding.

Statens vegvesens tilsyn med verkstedene skal også bidra til økt konkurranseevne og like vilkår i verkstedbransjen.

22 av kjøretøyene har fått ny eier etter den uriktige EU-kontrollen.

– Hvis kjøper ønsker å stille selger til ansvar for manglende EU-kontroll, så er dette et privatrettslig forhold mellom dem, sier Bakkerud.

Les mer: Flere hundre kan kjøre rundt med falsk EU-godkjenning

Dette er EU-kontrollen

Alle biler eldre enn 4 år må inn til EU-kontroll annethvert år.

EU-kontrollen består av en trafikksikkerhetsdel der blant annet bilens lys, bremser og sikkerhetsbelter kontrolleres, og en miljødel der bilens støy, avgasser og eventuelle oljelekkasjer kontrolleres.

Video: Ketil Solvik-Olsen kjøpte seg en ganske så spesiell bil