Tregere å reise miljøvennlig i dag enn i 1975: – Bekymringsfullt

Du skal ha god tid dersom du skal reise miljøvennlig mellom Norges to største byer. I dag tar det 14 minutter lengre tid å ta toget mellom Oslo og Bergen, enn det gjorde i 1975.

At det tar lengre tid å reise med tog enn det gjør med fly, kommer kanskje ikke som en overraskelse.

Men hvor mye lenger tid tar det, egentlig? TV 2s reportere kjørte et kappløp over fjellet for å finne ut for stor forskjellen egentlig er.

Én av dem tok toget, mens den andre tok fly. Begge startet med samme startpunkt i Bergen sentrum.

Se resultatet lengre nede i saken!

OVER FJELLET: Reporter Malene Indrebø Langlo tar ledelsen til å begynne med, men det snur fort. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
OVER FJELLET: Reporter Malene Indrebø Langlo tar ledelsen til å begynne med, men det snur fort. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ønsker å velge miljøvennlig

Hele syv av ti nordmenn svarer at de ønsker å ta tog, dersom de skal reise miljøvennlig, viser en undersøkelse fra BaneNor.

Men til tross for de åpenbare miljøfordelene ved å reise med tog, velger et soleklart flertall av oss fly når vi reiser mellom Norges to største byer – Bergen og Oslo.

Tall fra 2019, før pandemien endret reisevanene våre, viser over to millioner reisende mellom Bergen Flesland og Oslo Gardermoen. Til sammenligning reiste under 400.000 passasjerer den samme strekningen med tog.

Av konkurransehensyn ønsker ikke Vy – som kjører togene på Bergensbanen mellom – å gi ut nøyaktige tall på hvor mange passasjerer de har på denne strekningen.

Tallet er derfor et anslag utregnet av TV 2 på bakgrunn av Vys opplysninger om passasjerene sine på denne strekningen. Vy er blitt fremvist anslaget.

– Men antallet som reiser med Bergensbanen har økt over flere år, og i 2019 var det 4,6 prosent flere reisende enn året før, sier kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz.

– Både pris og tid

På Flesland lufthavn i Bergen trekker ventende passasjerer frem flere fordeler med å velge fly fremfor tog:

– Det er fordi det er lettest, rett og slett. Enklest og billigst, sier Adina Meland, kort tid før avgang til Oslo.

INNSJEKK: Etter en lang tur med bybanen, er reporter Rano Tahseen er ute i god tid på Flesland. Nå venter innsjekk og sikkerhetskontroll. Foto: Frode Hoff/TV 2
INNSJEKK: Etter en lang tur med bybanen, er reporter Rano Tahseen er ute i god tid på Flesland. Nå venter innsjekk og sikkerhetskontroll. Foto: Frode Hoff/TV 2

– Både pris og tid er viktig. For meg er det viktigste å komme seg raskest mulig frem, sier Jarle Eid.

Kappløp over fjellet

Men hvor mye tid sparer man egentlig? Dersom man inkluderer reisetid til og fra flyplassen, innsjekking og ventetid i sikkerhetskontrollen?

For å svare på dette reiser TV 2s reportere Malene Indrebø-Langlo og Rano Tahseen strekningen Bergen-Oslo, med hvert sitt transportmiddel. Malene med det miljøvennlige toget, Rano med klimaverstingen fly.

Se hele kappløpet i videovinduet øverst i saken!

Slik gjennomførte vi kappløpet

Kappløpet startet på Festplassen i Bergen og endte på Oslo S.

Begge deltakere skal ha bagasje, som på flyet på sjekkes inn.

Flypassasjeren må ta kollektiv transport til og fra flyplassene, i dette tilfelle Bybanen til Flesland og lokaltoget fra Gardermoen til Oslo S.

Flypassasjer måtte også være på flyplassen en time før avgang, slik flyselskapene anbefaler.

Billettene ble bestilt dagen før avreise. Flybilletten med innsjekket bagasje kostet 457 kroner. Togbilletten kostet 1026 kroner. Dette er derimot kun et øyeblikksbilde og ikke representativt for de generelle prisforskjellene.

Malene tar en tidlig ledelse, da hun spaserer rett inn på toget uten transport eller sikkerhetskontroll.

Ledelsen varer derimot ikke lenge:

– Da har vi fått melding om at kollegaene våre har landet på Gardermoen. Vi har nettopp passert Ustaoset, og er derfor ikke engang halvveis, sier Malene underveis i kappløpet.

RUTEN: I dag tar toget mellom Oslo og Bergen i gjennomsnitt 6 timer og 59 minutter. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
RUTEN: I dag tar toget mellom Oslo og Bergen i gjennomsnitt 6 timer og 59 minutter. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Det tar Rano totalt tre timer og 42 minutter å nå målstreken på Oslo S. Hele tre timer og 22 minutter senere er Malene også i mål, og ender med en sluttid på syv timer og 4 minutter.

Vinner på utslipp

I normalåret 2019 utgjorde veitrafikken rundt 20 prosent av Norges CO2-utslipp. Luftfarten sto for i underkant tre prosent, mens jernbane kun for 0,1 prosent.

– Kundene etterspør blant annet flere avganger. Vi utvider derfor rutetilbudet vår i midten av desember, sier kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
– Kundene etterspør blant annet flere avganger. Vi utvider derfor rutetilbudet vår i midten av desember, sier kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Tog er utvilsomt miljøvennlig. Vi har plass til mange passasjerer, og hver enkelt om bord hos oss bidrar til et viktig miljøvennlig tilbud, sier Vys kommunikasjonssjef Scholz.

I dag tar toget mellom Oslo og Bergen i gjennomsnitt 6 timer og 59 minutter.

Stått stille siden 1975

– Jeg skjønner at folk som har dårlig tid velger fly.

Det sier Holger Schlaupitz, fagsjef for natur og klima i Naturvernforbundet.

– Reisetiden for tog mellom de store byene har stått stille de siste fire tiårene. Det har knapt skjedd noe, og det er svært bekymringsfullt - spesielt sett i lys av konkurransen tog har fått fra fly, sier Schlaupitz, som selv har arbeidet seks år i NSB.

Fagsjef for natur og klima i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, er bekymret for den stillestående utviklingen av jernbanenettet. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
Fagsjef for natur og klima i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, er bekymret for den stillestående utviklingen av jernbanenettet. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

For i 1975 – for nesten 50 år siden – brukte toget mellom Oslo og Bergen 6 timer og 45 minutter. I 2021 må togpassasjerer i gjennomsnitt beregne 6 timer og 59 minutter – 14 minutter treigere enn for 46 år siden.

– En fraværende satsing

Han beskriver den norske togsatsingen som «nærmest fraværende», og mener vi risikerer å bli akterutseilt sammenliknet med våre naboland.

– Strekningen Stockholm-Göteborg kan være en parallell mellom Oslo og Bergen, da det er de to største byene og omtrent samme avstand. Her har svenskene fått til veldig mye. De har en reisetid på tre timer og over 30 daglige avganger, noe som er helt forskjellig fra det vi har sett i Norge, sier Schlaupitz.

Annulleres av økt trafikk

– Vi skulle gjerne kjørt fortere, men har bare den infrastrukturen vi har. Bergensbanen kjører over et svært vær- og vindutsatt fjell, som også kan påvirke trafikken, sier Scholz i Vy, og understreker at de jobber tett med BaneNor som har ansvar for infrastrukturen.

På spørsmål om hvordan det kan ha seg at reisetidene er lengre i 2021 enn i 1975, trekker hun frem flere årsaker blant annet flere godstog mellom Oslo og Bergen.

– Det er flere tog som kjører langt flere avganger og reisende hver dag, særlig på Østlandet. Samtidig som infrastrukturen langt på vei er den samme. Rundt Oslo blir dette som et stort trafikkryss, der togene må tilpasse seg hverandre for å få en god flyt i trafikken og for å få best mulig utnyttelse av de togskinnene vi har.

Schlaupitz i Naturvernforbundet sier at utbedringene man har sett langs togskinnene, i stor grad annulleres av den økte togtrafikken. Økt trafikk betyr flere stopp for møtende tog, og at reisen dermed tar lengre tid for passasjerene.

– Det spiser opp gevinstene av de forbedringene i banenettet som har skjedd, avslutter Schlaupitz.

Relatert