PRESSET: «Petter» gikk på Voss Folkehøgskole. Der ble han bedt om å ta ulovlige urinprøver. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
PRESSET: «Petter» gikk på Voss Folkehøgskole. Der ble han bedt om å ta ulovlige urinprøver. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Elev presset til å ta ulovlig rustest: – Jeg var redd for å miste skoleplassen

En elev som nylig gikk på Voss Folkehøgskole ble utsatt for gjentatte urinprøver. Selv om det er ulovlig, finnes det ingen oversikt over hvor mange folkehøgskoler som likevel bryter loven.

– Jeg hang i et dårlig miljø som ikke var så bra for meg, så tenkte jeg at det var bra å komme seg bort. Så søkte jeg om plass på en folkehøgskole.

Dette forteller en mann i 20-årene som TV 2 kaller «Petter». Han ønsker å være anonym. Da han startet på folkehøgskolen i vintereldoradoet Voss, håpet han at skoleåret ville bli en ny start hvor han kunne senke skuldrene og kanskje få nye venner.

ELEV: «Petter» gikk på Voss Folkehøgskole. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
ELEV: «Petter» gikk på Voss Folkehøgskole. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

«Sosialt og lærerikt skoleår» med urinprøver

De siste årene har det blitt stadig mer populært å gå på folkehøgskole. I fjor gikk 8000 elever på 800 ulike studielinjer.

Ved folkehøgskolen i Voss betaler hver elev rundt 140.000 kroner, og får et «sosialt og lærerikt skoleår, fylt med utfordringer, mestring og opplevelser» som skolen skriver på sine nettsider.

Ved studiestart er det vanlig at alle elever blir bedt om å signere skolens regelverk. Ifølge konstituert rektor Siren Øyan Kulbeck, ble deres regelverk revidert i 2018.

– Vi har i vårt reglement at «elever ved mistanke kan kreves at de skal avlegge urinprøve», og at skolen skal bli orientert av helsevesen om resultatet. Elevene undertegner ved skolestart at de har forstått dette, og derved godkjenner det.

Fra første skoledag ble det snakk om urinprøver da «Petter» ankom skolen på Voss. Han mistrivdes de første dagene, og tilbragte derfor mye tid alene ute på kvelden og natten.

– Jeg hadde det det litt vanskelig, og følte ikke at det var noen jeg kunne prate med. Jeg hadde også en del hjemlengsel.

ELEV: «Petter» ble bedt om å ta en urinprøve. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
ELEV: «Petter» ble bedt om å ta en urinprøve. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

«Petter» forteller at han på dag fire ble bedt om å møte hos rektor. Han hadde brutt regelen om innetid og kommet for sent til morgensamling. Skolen mistenkte også rusbruk. «Petter» blir bedt om å ta en urinprøve, og en ansatt fulgte med han inn på toalettet for å observere.

– Det var ubehagelig. Jeg følte meg maktesløs og var redd for å bli kastet ut av skolen. Det var skikkelig kjipt.

Måtte signere en egen kontrakt med skolen

Rustester kan gi utslag på cannabisbruk flere uker tilbake i tid, så «Petter» visste derfor at prøven ville være positiv.

– Jeg fortalte de ansatte at jeg hadde røyket hasj i sommerferien, før skolen startet, og at det nå ville gi utslag.

Rustesten var positiv, og skolen ba «Petter» om å signere en egen kontrakt der han samtykket til flere uanmeldte tester i fremtiden.

I kontrakten stod det også at «Petter» ikke fikk snakke «i positive vendinger om rusmidler, eller rus-episoder til andre elever». «Petter» følte han måtte si ja til avtalen hvis han ville beholde skoleplassen.

AVTALEN: Dette er utdrag fra skolens kontrakt med eleven. Foto: privat
AVTALEN: Dette er utdrag fra skolens kontrakt med eleven. Foto: privat

Skolene bryter loven

Kunnskapsdepartementet er helt klare på at skoler ikke har lov til å be elever om å ta urinprøver, eller true med å frata en elev skoleplassen.

– Folkehøyskolene har ikke lovhjemmel til å kreve rustesting av elever. Det skal ikke gis negative sanksjoner overfor elever som ikke ønsker å la seg teste, opplyser Kunnskapsdepartementet i en e-post til TV 2.

Videre skriver de at dersom elever skal avgi urinprøve i forbindelse med rustesting, må det foregå på frivillig basis etter at det foreligger et informert samtykke fra eleven.

Professor ved juridisk fakultet i Bergen Hans Fredrik Marthinussen, mener det er ganske opplagt at elever ikke helt frivillig vil underlegge seg et kontrollregime med urinprøver.

Han mener at det åpenbart er et element av press i en slik situasjon, og at et informert og reelt fritt samtykke ikke eksisterer.

– At en slik krenkende og ulovlig praksis er utbredt på norske folkehøyskoler er svært uheldig, sier Marthinussen.

KRENKER ELEVEN: Professor Hans Fredrik Marthinussen mener at fritt samtykke ikke eksisterer når en skole ber en elev om å ta urinprøve. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
KRENKER ELEVEN: Professor Hans Fredrik Marthinussen mener at fritt samtykke ikke eksisterer når en skole ber en elev om å ta urinprøve. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Dette sier rektor

Han reagerer også på punktet i avtalen som setter begrensninger for hva «Petter» kunne snakke med sine medelever om.

– Det er et åpenbart brudd på retten til ytringsfrihet.

Konstituert rektor ved Voss Folkehøgskole skriver til TV 2 at skolen i fjor hadde flere elever som innrømmet bruk av cannabis, og at de fikk anledning til å fortsette skoleåret mot at de inngikk en skriftlig avtale med daværende rektor.

Når det gjelder den aktuelle avtalen, så skriver rektor at hun ikke har sett den tidligere.

– Det er ikke en slik avtale elevene som hadde rusavtale inngikk forrige skoleår, skriver konstituert rektor Siren Øyan Kulbeck .

Kulbeck skriver at hun i år har forklart elevene at dersom de har et problem med rusmidler så kan de finne gode løsninger til hjelp og støtte. Hun skriver videre at hun, sammen med elevrådet, har bekreftet ovenfor elevene at skolen ikke kan forlange urinprøve, og ikke kommer til å gjøre det.

– Vi er i gang med å endre og forenkle reglementet hvor blant annet krav om å avgi urinprøve vil bli fjernet, tilføyer rektoren i en e-post.

Twitter-kartlegging

TV 2 har kontaktet alle 84 folkehøgskoler i landet, og flere skoler har et eget punkt om urinprøver i regelverket. Det er likevel kun et fåtall som bekrefter ovenfor TV 2 at det er noe som også faktisk gjennomføres.

De fleste skolene har ikke besvart vår henvendelse.

Personen bak den anonyme Twitter-profilen «Spacial K» og Nikolai Berglihn i Foreningen Tryggere Ruspolitikk har på eget initiativ samlet informasjon bruk av urinprøver ved folkehøgskoler. Også flere elever har delt sine historier på Twitter.

Berglihn mener det bør ryddes opp i regelverket for å forhindre at unge mennesker ikke opplever urett og stemples.

– Elevene det rammer føler seg urettferdig behandlet, og de andre elevene føler med dem, og blir også påvirket av måten skolen håndterer situasjonen.

Berglihn påpeker at styrkeforholdet mellom elev og skole er skjevt. Han er derfor kritisk til avtaler der elever frasier seg grunnleggende rettigheter.

Ingen oversikt eller planer om tilsyn

Også Folkehøgskolerådet, som er et rådgivende samarbeidsorgan for alle folkehøgskoler, påpeker at skolene er egne juridiske enheter, men erkjenner at dette har vært en praksis som de prøver å endre på.

– Skolene har ingen rett til å gjennomføre urinprøvetester av elevene. Dette gjelder også selv om elevene har skrevet under på ordensregler, som sier at det er nulltoleranse for bruk av narkotika.

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for tilsyn ved skolene. Men ifølge avdelingsdirektør Idun Klette Låhne finnes det ingen oversikt over hvor vanlig det er at elever blir bedt om å ta urinprøver. De vil ikke ta initiativ til en slik oversikt.

– Vi har ikke planlagt noen tilsyn med folkehøgskolene nå. Vi følger med på skolene og gjør egne risikovurderinger av hvor sannsynlig det er for at skolene har brutt regelverket, sier Klette Låhne.

Utdanningsdirektoratet har ansvar for å følge opp opplæringsloven, og henviser derfor videre til arbeidstilsynet som har ansvaret for elevers fysiske og psykiske læringsmiljø.

Rosmari Johansen hos Arbeidstilsynet skriver at de gjør en risikovurdering, og at de ikke har planlagt noen tilsyn med folkehøgskolene.

– Vi retter ressursene våre mot virksomheter hvor potensialet for å bli skadet eller syk på grunn av arbeidsforholdene er store.

Betaler fortsatt på studielånet

«Petter» gjennomførte flere rustester slik skolen ba om, men ble likevel utvist etter et halvt år.

– Jeg ble kalt inn til disiplinråd. Jeg tror det gikk rykter om at jeg hadde røyket hasj under en permisjon. Skolen ba meg innrømme at jeg hadde røyket hasj, noe jeg ikke hadde gjort. Jeg hadde heller ikke testet positivt på noen urinprøver.

I dag betaler «Petter» ned på studielånet han tok opp for å gå på skolen. Han føler selv at han strakk seg langt for å beholde plassen på skolen, og han syns det var trist å bli utvist.

– På den tiden skjønte jeg ikke at det det skolen ba meg om ikke var lov. Man stoler jo på skolen.

Relatert