ULØST DRAPSSAK: 6. mai 1995 ble Birgitte Tengs (17) fra Karmøy brutalt drept, like i nærheten av sitt eget hjem. 26 år senere risikerer en 51 år gammel mann å bli dømt i saken. Foto: NTB / Privat
ULØST DRAPSSAK: 6. mai 1995 ble Birgitte Tengs (17) fra Karmøy brutalt drept, like i nærheten av sitt eget hjem. 26 år senere risikerer en 51 år gammel mann å bli dømt i saken. Foto: NTB / Privat
birgitte tengs-saken:

Politiet: – Nærmere tiltale nå enn tidligere

STAVANGER (TV 2): Nye DNA-funn gjør at politiet nå kan utelukke siktedes mannlige slektninger. På tross av at de mener de nærmer seg en tiltale, kan det ta tid før saken kommer opp for retten.

– Vi er nærmere en tiltale nå enn vi var tidligere i høst, og vi er nærmere enn da siktede ble pågrepet, sier politiadvokat Fredrik Soma til TV 2.

De siste to månedene har han vært politiets ansikt utad i saken der en 51 år gammel mann fra Haugalandet er siktet for drapet på Birgitte Tengs.

– Hvor langt unna er dere?

– Det gjenstår enda en del etterforskning. Vi skal jobbe videre med DNA-beviset i saken, vi har flere vitner som skal avhøres – så vi har sånn sett ikke konkludert. Prosessen er ikke avgjort, sier Soma.

FIKK MEDHOLD: Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Kristian Myhre / TV 2
FIKK MEDHOLD: Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Torsdag fikk de medhold i at han i teorien kan holdes fengslet frem til en eventuell rettssak.

– Vi har lest kjennelsen og konstaterer at tingretten er enig med oss i at vilkårene for videre fengsling er oppfylt. Vi forholder oss til det, og jobber videre med etterforskningen, sier Soma.

DNA-funn etter 24 år

Åtte uker er gått siden den gamle drapssaken tok en oppsiktsvekkende vending.

Da ble 51-åringen fra Haugalandet pågrepet, siktet og varetektsfengslet.

Politiet mener han drepte Birgitte Tengs i 1995 og mistenker at han også kan ha drept Tina Jørgensen i 2000.

Det er DNA-funn i en blodflekk på offerets strømpebukse som ifølge politiet knytter ham til saken. Funnet ble avdekket fordi politiet sendte biologisk materiale til eksperter i Østerrike, som de fikk tilbake i 2019.

Det er ikke snakk om en fullverdig DNA-profil, men et såkalt y-kromosom som peker i retning av siktede.

Dette sammenholdes med mannens straffehistorikk og manglende alibi den natten da drapet på Tengs skjedde.

Fant sjelden mutasjon

Etter pågripelsen tidligere i høst har 51-åringen, i to perioder, sittet fengslet med bevisforspillelsesfare som grunn.

Tidligere denne uken begjærte påtalemyndigheten videre fengsling i 12 nye uker, denne gangen begrunnet med at løslatelse ville støte allmenhetens rettsoppfattelse.

SITTER HER: 51-åringen sitter i varetekt i Åna fengsel på Jæren i Rogaland. Han nekter straffskyld. Foto: Kristian Myhre / TV 2
SITTER HER: 51-åringen sitter i varetekt i Åna fengsel på Jæren i Rogaland. Han nekter straffskyld. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det krever et sterkere mistankegrunnlag, og torsdag fikk de fullt medhold av Sør-Rogaland tingrett.

Ifølge den ferske fengslingskjennelsen er det «meget sterk sannsynlighet for at siktede har begått drapet han er siktet for».

Bakgrunnen for det er at nye undersøkelser av dette y-kromosomet har avdekket en sjelden mutasjon som gjør at politiet mener de kan utelukke andre mannlige slektninger.

– Muligheten for at DNA-et har mutert fra siktedes far til siktede var liten. Samtidig ble det gjort konkrete undersøkelser fordi den var til stede, sier Soma, og fortsetter:

– Svarene betyr at siktede ikke har identiske y-markører som farsslekten, og det styrker helt klart bevisene mot ham.

– Retten skriver nå at det er meget sterk sannsynlighet for at 51-åringen drepte Birgitte Tengs. Er dette et nytt gjennombrudd for politiet?

– Vi har valgt å holde oss til lovens formulering, som vil si at det nå er forhold som i særlig grad styrker mistanken. Jeg vil karakterisere dette som en utvikling som styrker mistankegrunnlaget, sier Soma.

Sår tvil om grunnlaget

51-åringen nekter en hver befatning med drapet, og de nye opplysningene om DNA har ikke endret på hans standpunkt.

Under torsdagens fengslingsmøte sådde hans forsvarer, Stian Kristensen, tvil om påtalemyndighetens sak.

Han mener flere av anførslene er spekulative og at måten beslaget som DNA-undersøkelsene bygger på ikke ble håndtert på en måte som tilfredsstiller dagens krav for å benytte dagens teknologi.

Via Kristensens medforsvarer, Stian Trones Bråstein, varslet siktede på torsdag at fengslingen ankes videre til Gulating lagmannsrett. De vil etter alt å dømme behandle anken i begynnelsen av kommende uke.

– Det vil skje via skriftlig behandling basert på forsvarers støtteskriv og våre merknader, med utgangspunkt i tingrettens kjennelse, sier Soma.

PARTENE MØTTES: På torsdag møttes partene i retten. Politiadvokat Sondre Johannessen Hauge og forsvarer Stian Kristensen diskuterte lavmælt seg imellom etter at retten var hevet. Foto: Kristian Myhre / TV 2
PARTENE MØTTES: På torsdag møttes partene i retten. Politiadvokat Sondre Johannessen Hauge og forsvarer Stian Kristensen diskuterte lavmælt seg imellom etter at retten var hevet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Antyder rettssak i 2022

Under rettsmøtet ble det også et tema at påtalemyndigheten har antydet at saken kan komme opp for retten til høsten i 2022, altså om et år. Den lange tidshorisonten er problematisk, mener Kristensen.

– Det mener jeg ut fra et menneskerettighetsperspektiv. Når det signaliseres at han skal sitte mer enn ett år i varetekt uten dom, så mener jeg det krenker retten hans til en hovedforhandling innen rimelig tid, sa forsvarsadvokaten til TV 2 etter at retten ble hevet torsdag.

Politiadvokat Soma forklarer at det er flere grunner til at de signaliserer at det kan ta tid før de eventuelt innstiller på tiltale i denne saken.

– Vi er opptatt av å gjennomføre dette så raskt som mulig, av hensyn til de involverte. Samtidig må det settes av tid til å ferdigstille etterforskningen og til eventuelle begjæringer fra forsvarerne. Det vil kunne komme endringer, men i den fasen vi er i nå så var det naturlig å si noe om tidshoristonen.

– Som er høsten 2022?

– Ja, men det må tas forbehold rundt dette. Det er ikke tatt ut tiltale, vi står fremdeles med en person som er mistenkt, og det gjenstår ytterligere etterforskningsskritt.

Relatert