– Koronautbruddet ikke lenger et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer at covid-19-utbruddet ikke lenger er et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom.

Det kommer fram i faglig grunnlag sendt til regjeringen torsdag.

Selv om de aller fleste tiltakene ble fjernet for litt over en måned siden, mener Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet at covid-19 fortsatt skal defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom.

Men selve utbruddet er ikke lenger et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, kommer det fram i brevet.

I brevet kommer det fram at Helsedirektoratet vurderer at covid-19 er en sykdom som fortsatt tilfredsstiller vilkårene til allmennfarlig smittsom sykdom som angitt i smittevernlovens § 1-3 nr. 3.

Helsedirektoratet vurderer at det covid-19 fortsatt bør inngå i forskrift om allmennfarlig smittsom sykdom. At covid-19 er en allmennfarlig smittsom sykdom er en forutsetning for at kommunene kan håndtere lokale utbrudd slik det fremgår av beredskapsplanen.

Helsedirektoratet er enig med FHI i at det bør gjøres fornyet vurdering av om covid-19 bør være en allmennfarlig smittsom sykdom.

– Vi vil følge situasjonen nøye og gi en ny vurdering til departementet dersom smittesituasjonen skulle tilsi det, skriver de.

Når det gjelder selve utbruddet av covid-19 i Norge, mener helsemyndighetene at det er god kontroll på situasjonen nå.

– Det er lav sannsynlighet for at det vil bli behov for nasjonale tiltak eller bruk av andre bestemmelser som kun kan benyttes ved alvorlige utbrudd, skriver Helsedirektoratet.

De skriver at kommunene vil ha mulighet til å håndtere situasjonen dersom det skulle oppstå et utbrudd.

Saken oppdateres.