Birgitte tengs-saken:

Politiet mener DNA-beviset er styrket: – Nærmeste familie er utelukket

SØR-ROGALAND TINGRETT (TV 2): På torsdagens fengslingsmøte krever påtalemyndigheten forlenget fengsling. De mener nye DNA-svar utelukker siktedes nærmeste familie.

Torsdag startet fengslingsmøtet der politiet ber om at 51-åringen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy for 26 år siden, blir sittende i varetekt i 12 nye uker.

Politiet mener det vil støte allmennhetens rettsfølelse og kunne skape utrygghet i befolkningen dersom han hadde blitt løslatt nå. I retten ble det også kjent at påtalemyndigheten tar sikte på hovedforhandling høsten 2022.

Hverken påtalemyndigheten eller siktedes forsvarer motsatte seg opphevelse av referatforbud.

Innledningsvis tok aktor i møtet, politiadvokat Sondre Johannessen Hauge, til orde for at nye DNA-svar utelukker siktedes nærmeste familie – og at de dermed mener mistankegrunnlaget er ytterligere styrket.

AKTOR: Sondre Johannessen Hauge er aktor under fengslingsmøtet. Foto: Kristian Myhre / TV 2
AKTOR: Sondre Johannessen Hauge er aktor under fengslingsmøtet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Sporprøven i saken er forenlig med siktedes profil. Det nye er at øvrige y-profiler i siktedes farsslekt er utelukket fra sporprøven, sa han til retten.

Gjort funn av mutasjon

Rettens administrator lurte på hvor sikkert påtalemyndigheten mener dette er.

Det er funnet en mutasjon på én av markørene til siktede. Det er en av markørene som også var i sporprøven. Den er ulik både far og de to brødrene hans, som med bakgrunn i de sakkyndige rapporter medfører at mutasjonen må ha skjedd mellom far og sikta, svarte Johannessen Hauge, og la til:

– Så er det også sånn at antallet markører som det er tale om gjør at også ubeslektede er utelukket fra sporprøven.

Kan bli rettssak om et år

Under fengslingsmøtet ble det kjent at påtalemyndigheten tar sikte på å få berammet en hovedforhandling i Birgitte-saken i løpet av høsten 2022.

Siktelsen mot mannen bygger på DNA-funn i et blodspor funnet på drapsofferets strømpebukse.

Det har tidligere blitt kjent at politiet mener funnene peker i retning av siktede, eller andre mannlige personer i hans slekt.

RETTSTED SANDNES: Fengslingsmøtet gikk i tinghusets rettssal nummer 1. Foto: Kristian Myhre / TV 2
RETTSTED SANDNES: Fengslingsmøtet gikk i tinghusets rettssal nummer 1. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I tillegg mangler han alibi for natten da drapet skjedde og påtalemyndigheten har også pekt på siktedes lange straffehistorikk.

Det var onsdag ettermiddag at det ble kjent at politiet mener mistanken mot ham er ytterligere styrket, etter at de har fått tilbake nye testsvar på DNA.

Nekter straffskyld

Siktede selv møtte ikke i fengslingsmøtet, men ble representert av sin forsvarer Stian Kristensen. Han mener vilkårene for fengsling med hjemmel i den aktuelle bestemmelsen, altså paragraf 172, ikke er til stede.

– Mistankegrunnlaget er ikke styrket – i alle fall ikke nok – til at vilkåret er oppfylt, sier han.

Han gjentok at siktede opprettholder sin forklaring om at han ikke har noe med drapet å gjøre.

Forsvaret mener det ikke er grunnlag for å holde siktede i varetekt – blant annet fordi de mener DNA-bevisene kan ha vært gjenstand for såkalt kontaminering.

FENGSLING: Forsvarer Stian Kristensen gjør de siste forberedelsene før fengslingsmøtet i Sør-Rogaland tingrett starter torsdag. Foto: Kristian Myhre / TV 2
FENGSLING: Forsvarer Stian Kristensen gjør de siste forberedelsene før fengslingsmøtet i Sør-Rogaland tingrett starter torsdag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Dette ble også gjentatt under torsdagens fengslingsmøte.

– Påtalemyndigheten ser for seg at dette kommer til å bli tema i den videre etterforskningen. Det påtalemyndigheten kan se, er at så langt er det ingenting som tyder på at det foreligger oversmitte eller kontaminering i sporprøven som danner grunnlag for mistanken, sier Johannessen Hauge.

Kristensen mener argumentasjonen ikke holder.

– Kontaminering er en reell problemstilling. Beslaget og måten det ble håndtert på tilfredsstiller ikke dagens krav for å benytte dagens teknologi. Det faktum at politiet 26 år etterpå ikke har klart å finne en kilde til kontaminering, utelukker ikke at det kan ha skjedd, sier Kristensen.

– Spekulativt

Utover tvilen Kristensen sådde rundt DNA-beviset, argumenterte han for at det er svært lenge siden hans klient ble domfelt, og at hans klient ikke ble observert av noen på Karmøy drapsnatten.

– I denne saken er det gjennomført 4000 vitneavhør. Hvem som var ute i Kopervik sentrum er mer eller mindre fullstendig kartlagt. Ingen har observert min klient, og retten må legge til grunn at han ikke var en ukjent karakter i mai 1995, nettopp fordi det var et lite sted og at han var en person det ble snakket om, sier Kristensen.

Forsvareren kalte også mange av påtalemyndighetens anførsler for spekulative. Han ba også retten om å være svært varsomme med å legge vekt på vitneutsagn som har dukket opp nå, 26 år etter drapet.

– Feilmarginen er åpenbart betydelig på alle tenkelige måter. Med eksponeringen etter dokumentaren og oppslagene som har vært i mediene, så kan han fort bli navnet på ansiktet som noen har opplevd noe ugreit med, sier forsvareren.

Det er ventet at retten vil ta stilling til begjæringen i løpet av kort tid. Allerede har siktedes forsvarere varslet at de kommer til å ta dette videre til Gulating lagmannsrett.

Relatert