MØRKETALL: Det er uvisst hvor mange som faktisk er smittet i Norge fordi folk tar hurtigtest og dropper å ta en vanlig PCR-test på teststasjoner. Foto: Håkon Mosvold Larsen
MØRKETALL: Det er uvisst hvor mange som faktisk er smittet i Norge fordi folk tar hurtigtest og dropper å ta en vanlig PCR-test på teststasjoner. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nakstad: – Veldig usikre på mørketallene

Helsemyndighetene vet ikke hvor mange som egentlig er smittet med covid-19 fordi folk tar hjemmetest. – Disse testene er relativt dårlige, sier forsker.

Dersom du har symptomer på covid-19, blir du oppfordret av helsemyndighetene til å teste deg med hurtigtest eller dra på en teststasjon.

I og med at mange tester seg med hurtigtest, gjør det at helsemyndighetene ikke har oversikt over hvor mange som egentlig er smittet i Norge.

Årsaken er at resultatet på selvtesten, også kalt hurtigtest, ikke blir registrert i de offentlige registrene, som en PCR-test på en teststasjon blir.

IKKE NY NEDSTENGING: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror det er liten sannsynlighet at det blir innført nasjonale tiltak i vinter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
IKKE NY NEDSTENGING: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror det er liten sannsynlighet at det blir innført nasjonale tiltak i vinter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er ingen tvil om at det har vært en økende smittetrend den siste tiden, men vi er veldig usikre på mørketallene nå, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Nakstad sier det viktigste er at folk holder seg hjemme hvis man er syk og tester seg, uansett type test, når man har symptomer.

Likevel ønsker helsemyndighetene at flere også tar en PCR-test i tillegg til selvtest.

– Vi skulle gjerne sett at flere fulgte rådet om å ta en ny test på en teststasjon hvis man tester positivt på hurtigtesten. Da ville det ha kommet i statistikken, og man kan undersøke hvilken virusvariant det er, sier Nakstad.

Den samme oppfordringen kommer også helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) med.

– Vi ser at færre tester seg nå. Min oppfordring er at dersom du har symptomer, bør du teste seg, også om du er vaksinert. Dersom du tester positivt, må du isolere deg, skriver hun i en e-post til TV 2.

– Selvtester dårlige

Det har tidligere vært stilt spørsmål ved hvor sikre selvtestene er. Professor ved universitetet i Bergen, Tore Elling Ulvestad, mener selvtestene man kjøper på apotek eller får utdelt av kommunene er «relativt dårlige».

– Hvis du er uten symptomer, vil bare to av tre slå ut positivt. Det vil si at det er en høy andel av falske negative prøveresultater. Hvis du er smittet, men slår ut som falsk negativ, vil du oppføre deg som at du ikke er smittet. Da kan du gå rundt og smitte uten at du selv vet det, sier han til TV 2.

RASKT SVAR: En hurtigtest gir deg svar på 15-20 minutter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
RASKT SVAR: En hurtigtest gir deg svar på 15-20 minutter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han sier samtidig at smittetallene øker, mens antallet prøver som kommer inn til laboratorie faller ganske dramatisk.

– Det gjør at vi ikke har kontroll med telleren. Prøvene som nå kommer inn er en selektert del, og veldig ofte de som har testet positivt på hurtigtestene, sier Ulvestad.

I et oppdatert rundskriv til kommunene onsdag skriver Helse- og omsorgsdepartementet at kommunene fortsatt må ha beredskap for å gjeninnføre nedjustert eller full TISK (Testing, isolering, smittesporing, karantene).

Også FHI påpeker at teststategien er endret. Det innebærer at smittetall fra tidligere i år ikke er direkte sammenlignbare med antallet meldte smittetilfeller nå.

De skriver i sin ukesrapport onsdag at de antar at ikke alle som tester positivt på en selvtest også tar en PCR-test.

– Dette innebærer at det reelle antallet testede er ukjent, men betydelig høyere enn registrert, og at andel registrerte positive blant de testede dermed blir overestimert, skriver de.

Kommunene bekrefter

TV 2 har vært i kontakt med flere av de største norske kommunene. Alle sier de opplever at langt færre tester seg ved de offentlige teststasjonene nå, enn tidligere.

Men kommunene er klar på at årsaken i stor grad skyldes at mange benytter seg av hjemme- og hurtigtester.

I Stavanger er det i gjennomsnitt rundt 100 personer som tester seg ved bruk av en PCR-test daglig.

– Vi deler ut ca 300-500 hurtigtester til folk med symptomer og nærkontakter hver dag. I tillegg kjøper folk hurtigtester selv i butikk/apotek, sier avdelingsleder for koronasenteret i Stavanger kommune Katrine Skjeldal til TV 2.

STAGNERER: Antallet nye vaksiner satt i Norge stangerer. Helsemyndighetene oppfordrer alle til å ta vaksine. Foto: Heiko Junge / NTB
STAGNERER: Antallet nye vaksiner satt i Norge stangerer. Helsemyndighetene oppfordrer alle til å ta vaksine. Foto: Heiko Junge / NTB

Etter planen vil kommunen fra 1. desember nedskalere testkapasiteten ytterligere.

Kommunene er pålagt å ha kapasitet til å teste 1 prosent av befolkningen. Det tallet må kunne oppjusteres på 5 prosent på fire dager.

I Oslo er kapasiteten fortsatt på 5 prosent, selv om få tester seg sammenlignet med september, hvor de opplevde en topp i antall tester. Siden har antall tester falt. Flere vaksinerte og mer bruk av selvtester er årsaken til det, sier kommunen.

– Må leve med usikkerheten

Assisterende helsedirektør Nakstad sier at han forstår at det kan være vanskelig for mange å både ta en hurtigtest og en PCR-test.

– Derfor må vi leve i en situasjon nå om usikkerheten rundt hva smittetallene faktisk er, sier han.

– Har dere noen holdepunkter på at folk faktisk melder sine nærkontakter når de har testet positivt og holder seg hjemme når de er syke?

– Vi har veldig liten oversikt over hvor mange som varsler nærkontaktene sine og hvor mange uvaksinerte nærkontakter som tester seg regelmessig for å ikke være i karantene. Vi har også liten oversikt når det gjelder smittesporing, fordi folk er i mye kontakt med hverandre, og kommunene smittesporer hovedsakelig ved enkeltutbrudd og mot husstander, sier Nakstad.

Slik forklarer FHI smitten i nord nå

Relatert