FALSK VOLDTEKTSANKLAGE: Kvinnen får ubetinget fengsel for misbruk av stillingen og falsk anklage. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
FALSK VOLDTEKTSANKLAGE: Kvinnen får ubetinget fengsel for misbruk av stillingen og falsk anklage. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

NAV-rådgiver hadde sex med flyktning – nå må hun i fengsel

I stillingen som rådgiver i NAV og som flyktningkonsulent hadde hun seksuell omgang med klienten hun hadde ansvaret for. Da han ikke ønsket å ha sex med henne, ble flyktningen anmeldt for å ha voldtatt henne.

Kvinnen møtte nylig i Hålogaland lagmannsrett, tiltalt for blant annet å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stillingen, samt falsk voldtektsanklage.

Den oppsiktsvekkende saken startet da mannen kom til Norge som flyktning og ble bosatt i en kommune i Nord-Norge. NAV-rådgiveren hadde også funksjon som flyktningkonsulent og bisto mannen med praktiske gjøremål som å skaffe bolig.

Følte seg presset

Ifølge dommen skal kvinnen allerede på innflyttingsdagen i mannens nye bolig ha tatt initiativet til å ha sex med vedkommende, selv om han ikke ønsket dette. Retten finner det bevist at kvinnen flere ganger ga beskjed om at det kunne få konsekvenser for ham dersom hun ble avvist.

– Jeg fryktet at hun kunne gjøre tilværelsen vanskelig for meg, spesielt når det gjaldt ønsket om familiegjenforening med min bror. Jeg følte meg presset til å ha en seksuell relasjon til henne, forklarte mannen i lagmannsretten.

For mannen fikk avslag på søknad om gjenforening og ville kontakte advokat for å få hjelp til å klage på avslaget. Han ble av kvinnen frarådet dette, og hun påtok seg jobben med å utforme klagen.

Noen måneder senere ble han klar over at flyktningkonsulenten og kvinnen han følte seg presset til å ha sex med, likevel ikke hadde påklaget avslaget. Hun forklarte dette med en frykt for at gjenforening ville ødelegge den seksuelle relasjonen mellom de to.

Flyktningen bestemt seg deretter for å gå til den lokale NAV-sjefen og fortelle om det seksuelle forholdet. Tiltalte har hele tiden hevdet relasjonen var frivillig og gjensidig.

– Ved bevisvurderingen har lagmannsretten lagt betydelig vekt på fornærmedes forklaring, som etter lagmannsrettens oppfatning fremstår som svært troverdig. Fornærmede har forklart seg nyansert og detaljert om det som har skjedd. Etter lagmannsrettens vurdering kan det utelukkes at det var tale om et gjensidig kjærlighetsforhold slik tiltalte har forklart, heter det i avgjørelsen til lagmannsretten.

Anklaget for voldtekt

Domstolen er ikke i tvil om at kvinnen hadde et betydelig overmaktsforhold overfor fornærmede i kraft av sin posisjon som flytktningekonsulent.

– I praksis var hun hans viktigste kontaktperson opp mot det norske samfunnet, og han var avhengig av hennes hjelp i en rekke ulike sammenhenger. Fornærmede var særlig sårbar fordi han var nyankommet flyktning med begrensede norskkunnskaper og med lite kjennskap til hvordan det norske samfunnet fungerte.

Etter at mannen ga beskjed om at han ikke ønsket å fortsette det seksuelle forholdet og rapportere sine opplevelser til en overordnet i NAV, svarte kvinnen med å anmelde ham for voldtekt. Denne saken ble henlagt og kvinnen deretter anmeldt for falsk anmeldelse.

I lagmannsretten blir hennes anklager plukket fra hverandre bit for bit. Dagen etter at hun hevdet seg brutalt voldtatt, sendte hun denne SMS'en til en venninne:

Dagen etter var hun også i samtale med sin sjef uten å nevne noe om dette, noe lagmannsretten mener er lite forenelig med at hun samme natt skal ha blitt utsatt for en grov voldtekt.

– Videre fremstår det som svært påfallende at tiltalte på ettermiddagen ville ønske å ta med fornærmede som tolk. Det er i en slik situasjon svært vanskelig for retten å forstå at hun valgte å bruke fornærmede som tolk i dette møtet, mindre enn et døgn etter at hun påstår å ha blitt utsatt for en alvorlig voldtekt av fornærmede, anfører lagmannsretten.

Ubetinget fengsel

Domstolen bemerker også at kvinnen i sin politianmeldelse redegjør for så omfattende skader etter den påståtte voldtekten at hun ikke klarer å sitte samtidig som hun dagen etter kjørte bil over lengre perioder. To dager senere hadde hun også en telefonsamtale på nesten to timer med sin påståtte overgriper uten at hun kan redegjøre for hva samtalen handler om.

– Tiltalte var klar over at hun gav uriktige opplysninger til politiet, og at opplysningene skulle anvendes som bevis i etterforskningen av en straffesak, konkluderer retten.

Hålogaland lagmannsrett har kommet frem til at kvinnen må dømmes til ubetinget fengsel i ett år og to måneder for brudd på straffelovens § 295 om misbruk av stilling samt brudd på §221 om falsk anmeldelse. Straffen er identisk med straffen som ble utmålt i den lokale tingretten i februar i år, og som kvinnen anket.

Hun må også betale fornærmede 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

Dommen er enstemmig.