Føler seg sviktet av Vesten

Da Taliban tok over Afghanistan måtte politikeren Naheed Farid flykte av frykt for egen sikkerhet. Hun føler seg sviktet av Vesten og sier verdenssamfunnet må legge press på Taliban for å la afghanske kvinner beholde rettighetene sine.

Naheed Farid var bare 27 år gammel da hun ble valgt inn i Afghanistans nasjonalforsamling i 2010. Men etter at Taliban tok over landet den 15. august måtte hun flykte med familien av frykt for egen sikkerhet.

– Vi mister alt vi har oppnådd de siste to tiårene. Og hvis det internasjonale samfunnet ikke setter fokus på menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan, så frykter jeg at vi må starte på nytt, sier Farid til TV2.

Hun er svært bekymret for at det nå allerede har gått over en måned uten at afghanske jenter får lov til å gå på videregående eller ungdomsskole.

– Man kan se hvordan det påvirker situasjonen i Afghanistan. Jeg vil kalle det et kjønnsapartheid, sier hun.

Føler du at Vesten har skuffet dere?

– Vi føler oss skuffet, forlatt og forrådt, sier Farid.

Naheed Farid under valget i 2010 da hun stilte som kandidat til nasjonalforsamlingen for første gang. Foto: Raheb Homavandi
Naheed Farid under valget i 2010 da hun stilte som kandidat til nasjonalforsamlingen for første gang. Foto: Raheb Homavandi

Oppfordring til FN

Farid var i FNs hovedkvarter i New York sammen med flere andre kvinnelige politikere og aktivister fra Afghanistan.

En av dem var politikeren Fawzia Koofi. Hun har i årevis vært en av Afghanistans mest fremtredende kvinnelige politikere, og har overlevd flere attentatforsøk. Koofi sa i en tale at hun hadde håpet å en dag komme tilbake til FN som Afghanistans president, men at den drømmen nå er knust.

– Det har vært en systematisk ekskludering av kvinner, sa Koofi om situasjonen i landet etter at Taliban tok over makten.

Møte med Norge

Farid sier til TV2 at møtene de har hatt i FN har vært «konstruktive» og oppfordret verdenssamfunnet til å stille knallharde krav til Taliban hvis de skal få bistandspenger og anerkjennes som lederne av landet.

– Kravene må være et inkluderende styresett, og at de respekterer kvinners rettigheter. De må gi amnesti til alle i Afghanistan som er motstandere av Taliban, sier hun.

Fra venstre: Diplomat Asila Wardak, Fawzia Koofi, journalist Anisa Shaheed og Naheed Farid under en pressekonferanse i FN. Foto: Mathias Ask/TV2
Fra venstre: Diplomat Asila Wardak, Fawzia Koofi, journalist Anisa Shaheed og Naheed Farid under en pressekonferanse i FN. Foto: Mathias Ask/TV2

De afghanske politkerne og aktivistene hadde også et møte med Norges FN-ambassadør Mona Juul under oppholdet i New York.

– Norges ambassadør var en av de mest effektive ambassadørene vi har møtt de siste dagene. Og jeg tror Norge vil spille en viktig rolle i å la kvinner bli hørt når man skal ta avgjørelser om Afghanistan, sier Farid.

Kjemper for å vende tilbake

Farid lever nå i eksil. Men sier hun vil fortsette å kjempe for kvinners rettigheter i Afghanistan.

Tror du at du kan flytte tilbake til Afghanistan i fremtiden?

– Afghanistan er mitt hjemland. Jeg tar eierskap til det. Jeg tar også eierskap til friheten min, og jeg kjemper for å få den tilbake, sier hun til TV2.

Relatert