Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen angriper Regjeringens klimapolitikk. Foto: Håkon Mosvold Larsen
Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen angriper Regjeringens klimapolitikk. Foto: Håkon Mosvold Larsen
Mening

Realisme er bedre enn symbolpolitikk

Regjeringen står i fare for å sløse bort store ressurser på symboltunge klimatiltak med liten miljønytte, men store ulemper for norske skattebetalere.

Dette er Frp sterkt kritiske til. Vi kan ikke støtte en politikk som undergraver vårt næringsliv og velferd i de øvrige partiers kamp for applaus hos miljøvernorganisasjoner.

Dette kommuniserte flere av oss til TV 2 i helgen. Dessverre endte TV 2 i stedet opp med å skape et feilaktig inntrykk av uenighet internt i Frp om klimapolitikken. Det kan vi avkrefte.

Uenigheten i norsk klimapolitikk går mellom de andre partiene og Frp om hvilke virkemidler Norge skal bruke for styrke vår og verdens energiforsyning, fortsette kampen for å utrydde ekstrem fattigdom globalt, samtidig som verden skal kutte utslipp i tiden foran oss.

Det er grunn til å være betenkt over den politiske tilnærmingen. Glem ikke at sist de rødgrønne styrte snakket de om en nasjonal klimapolitikk som «skulle sette kloden på en ny kurs.»

Vi vet at mange politikere liker at slike festtaler avholdes, men man bør av og til stikke fingeren i jorden.

Faktum ti år senere er at verdens kullforbruk fortsatt øker, og at det i et slikt bilde gir null mening å kutte norsk gassproduksjon.

Vi vet at dette ikke er det mange i politikken, media og aktivistgrupper ønsker å høre, men det er virkeligheten vi lever i.

Mistet bakkekontakten

Norsk klimadebatt har for lengst mistet bakkekontakten.

Fremfor fokus på hvordan vi kan kutte mest utslipp i forhold til innsatsen, blir fokus på prestisjeprosjekter hvor kostnadsfokus er fraværende og suksessen virker å måles i hvor mye man kan skattlegge norske bilister, bedrifter og skattebetalere.

Vi mener det er feil tilnærming.

Vi hadde håpet krasjlandingen på Mongstad i 2013 ville vært en fadese stor nok til å få en viss edruelighet inn i den politiske debatten.

Det har skjedd i liten grad. Politiske målsetninger virker fortsatt frakoblet realistiske virkemidler.

Nå lover AP/SP regjeringen å gjennomføre ikke bare en, men to månelandinger.

Samtidig skal de elektrifisere mange flere norske oljeplattformer og deres allierte krever fortsatt snarlig avvikling av oljenæringen.

Det virker som mange tror vi etter oljen kan leve av subsidier og bostøtte. Men vi blir egentlig ikke overrasket, siden venstresiden i dagens Storting oppfatter skatter som en inntektspost.

La oss minne om at for alle som bor i landet er det en utgift.

Norske politikere bør ha langt større respekt for skattebetalernes penger.

Svært store svakheter

Vi må vite – ikke synse. Derfor har Frp tidligere etterlyst bedre svar på både kostnadene og effekten av norsk klimapolitikk.

Svarene har så langt uteblitt. Men nå opplever Europa prislappen for en klimapolitikk som har trumfet energipolitikken.

Det er ikke bærekraftig for samfunnet i lengden. Og i kjølvannet flyttes makt og innflytelse bort fra Europa, over til land som har langt friere tøyler i de globale klimaavtaler.

Og der ligger noe av vår kritikk.

Det er ingen hemmelighet at Parisavtalen har svært store svakheter som lar kullverstinger som Kina fortsette og øke utslippene sine helt frem til 2030, samtidig som vestlige land skal kutte i stort monn i samme tidsperiode. Den bør derfor endres.

Samtidig har vi påpekt at når Norge er forpliktet av avtalen, må vi finne best mulig måte å innfri kravene på – både for oss og for verden for øvrig.

Dessverre har de øvrige partier bevisst gjort det vanskelig for Norge. For eksempel har Norge valgt å ekskludere deler av skognæringen fra norsk CO2-regnskap, selv om resten av Europa inkluderer det.

Selvpisking

Det er et valg som ble gjort av politikerne i Norge, vi er ikke pålagt det av andre. Selvpisking, kan man kalle det.

Vi vil utfordre AP/SP til å slutte med det – og det blir interessant om SP vil stille seg på siden til skognæringen eller klima-aktivistene i denne saken.

FrP vil at Norge skal slutte med slikt.

For det er nemlig ikke nødvendig å elektrifisere alle oljeplattformer, legge ned olje- og gassnæringen, tredoble avgiftsnivået på norske arbeidsplasser eller forby bensin- og dieselbiler i enkeltsoner i byene.

I fjor la vi frem FrPs alternative klimaplan som viser hvor enkelt og billig Norge kan nå sine utslippsforpliktelser i henhold til Parisavtalen og ved felles gjennomføring med EU.

Her ligger også trolig noe av utgangspunktet for forvirringen som ser ut til å ha oppstått i TV2s misvisende sak om «uenighet» i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Vi kritiserte de svakheter som er i Paris-avtalen samtidig som vi påpekte hvordan Norge kan innfri avtalen uten å ramme vårt næringsliv knallhardt.

Vi beklager om det ble for mye informasjon på en gang for TV2, men vi er glad for at vi i dette innlegg kan slå fast at det er en god helhet i vår politikk og at vi står sammen bak den.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert