Veganere bør få statsstøtte som et livssynssamfunn, skriver artikkelforfatterne.
Veganere bør få statsstøtte som et livssynssamfunn, skriver artikkelforfatterne.
Mening

Veganere må få statsstøtte

Det føles litt absurd å måtte forsvare hvorfor vi krever å bli behandlet likt som alle andre.

Norsk vegansamfunn ble stiftet som et livssynssamfunn i august 2020, så det er helt naturlig at vi, som andre livssyn, søkte om registrering av livssynssamfunnet hos Statsforvalteren.

I Norge har vi valgt en løsning der vi finansierer DNK og andre tros- og livssynssamfunn over skatteseddelen.

I forarbeidene til den nye trossamfunnsloven er det argumentert godt for den samhørighets-skapende og positive effekter av å ha gode, levende og relevante livssynssamfunn.

Ifølge Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er ikke staten forpliktet til å anerkjenne tros- og livssynssamfunn i en sammenheng der dette fører til finansiell støtte, men når en stat først velger å gjøre dette, er det derimot forpliktet i å størst mulig grad likestille ulike tros- og livssynssamfunn.

Veganisme er anerkjent som livssyn både i Norge, av likestillings- og diskrimineringsombudet, og internasjonalt av Den europeiske menneskerettighetskommisjonen.

Siden veganisme er et livssyn, og Norsk vegansamfunn er stiftet som et livssynssamfunn for at mennesker som har et vegansk livssyn skal praktisere dette i felleskap, sier det seg selv at vi også skal motta den samme «støtten» som andre tros- og livssynssamfunn i Norge mottar.

Alternativet er et brudd på menneskerettighetene som medfører at veganere må via sin egen skatt betale for andres livssynsutøvelse i tillegg til å betale for sin egen.

Støtten er som alle andre utbetalinger fra staten en omfordeling av midler til fellesskapet, betalt fra den enkelte.

Så når vi veganere ønsker å få støtte til vårt livssyn, ønsker vi bare å få våre egne penger tilbake, slik som alle andre som er med i enten Den norske kirke, eller andre tros- og livssynssamfunn får.

Det er mer korrekt å se på det som en refusjon, en støtte.

Det føles litt absurd å måtte forsvare hvorfor vi krever å bli behandlet likt som alle andre.

Veganisme som livssyn, og Norsk Vegansamfunn som livssynssamfunn, har sitt fundament i at vi må, på bakgrunn av det at vi har lært om mennesker og dyr de siste årene, utvide humanismen til å inkludere alle dyr.

Det betyr at å drepe og utnytte dyr, ikke bare er unødvendig i dagens samfunn, men også direkte umoralsk.

Vi anser den vitenskapelige metoden som den beste måten å forstå verden rundt oss.

Vår oppgave er å gjennom en fakta- og forskningsbasert tilnærming og et voksende fellesskap gjøre det enklere både å bli og å være veganer. Det handler ikke om oss som veganere.

Det handler om at du som samfunnsborger skal ha mulighet til å begynne å reflektere over hvordan vi som samfunn behandler de andre dyra vi deler denne kloden med.

Det betyr også at barn og unge må få kjennskap til veganisme på lik linje med andre tros- og livssyn i både undervisning og læreverk.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert