TRAVEL HAVN: Under Lofotfiske i gamle dager var havna så fulle av fiskebåter at man kunne gå tørrskodd fra den ene siden til den andre. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2
TRAVEL HAVN: Under Lofotfiske i gamle dager var havna så fulle av fiskebåter at man kunne gå tørrskodd fra den ene siden til den andre. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Freder ikonisk fiskevær

Med knappest mulig flertall gikk politikerne i Vågan kommune i Lofoten inn for å frede deler av Henningsvær. – Dette er utrolig sjeldent, sier ordfører Frank Johansen (Sp)

Henningsvær er et av landets mest historiske og viktigste fiskevær som viser hvordan naturgitte, teknologiske, politiske og andre samfunnsmessige forhold har virket inn på utviklingen fra rorvær til moderne fiskevær.

Det ikoniske fiskeværet har hatt næringsvirksomhet fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til i dag.

Stedet har hatt en stor betydning for det tradisjonsrike Lofotfiske igjennom generasjoner.

Dette fisket har gitt et mangfoldig og variert kulturmiljø for hele Lofoten.

– Formålet med fredningen av Henningsvær kulturmiljø er å bevare Henningsvær som en kilde til kunnskap og opplevelse for dagens og fremtidens generasjoner, og som ressurs for samfunnsutviklingen, skriver riksantikvaren i sin utarbeidelse av forskriften som freder deler av Henningsvær.

AVHENGIG AV FISKE: Henningsvær har stor betydning for det tradisjonsrike Lofotfiske. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2
AVHENGIG AV FISKE: Henningsvær har stor betydning for det tradisjonsrike Lofotfiske. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Mandag kveld vedtok politikerne med 15 mot 14 stemmer at deler av Henningsvær nå blir fredet.

Unik fredning

Ordfører Frank Johansen i Vågan kommune (Sp) var en av de som stemte i mot sammen med Høyre og Fremskrittspartiet.

Han aksepterer at det ikke gikk slik som han ville.

– Prosessene rundt dette har vært gode. Det er svært sjeldent at man freder deler av et fiskevær. Jeg fikk en mail i dag om at det trolig bare har skjedd en gang i Norge, sier Frank Johansen (Sp), ordfører i Vågan kommune i Lofoten.

Dersom fredningsvedtaket går igjennom, blir det en del endringer.

"Formålet er å bevare Henningsvær som et godt eksempel på kystens utviklingshistorie, med hovedvekt på de byggverk og strukturer som forteller om utviklingen av fiskeforedlingsindustrien, kystens infrastruktur og fremveksten av boliger, forretninger, og andre samfunnsmessige funksjoner på grunn av det næringsmessige grunnlag som lofotfisket historisk har lagt for dette", skriver riksantikvaren.

IDYLL: Henningsvær er et av de mest besøkte turiststedene i hele Lofoten. Foto: Sigfinn Andersen, TV 2
IDYLL: Henningsvær er et av de mest besøkte turiststedene i hele Lofoten. Foto: Sigfinn Andersen, TV 2

Samtidig skal fredningen ikke være til hinder for å utvikle næringsvirksomhet med miljø og kulturhistorisk verdi. De skal også sikre helheten og de historiske, funksjonelle og visuelle sammenhengene i området.

– Jeg er glad

Fredningen skal blant annet bidra til å bevare sammenhengen mellom byggverkene, anleggene og konstruksjonene og landskapet de ligger i.

Samtidig skal de kulturhistoriske verdiene i byggverkenes og anleggenes eksteriør, konstruksjoner, kaier, gateløp og plasser, havnebasseng, hjeller, park og annen grønnstruktur videreføres.

– Jeg er glad for at kommunestyret i Vågan kommune vedtok å gå videre med kulturmiljøfredningen av Henningsvær, sier riksantikvar Hanna Geiran, til Lofotposten.

Hun vil takke lokalmiljøet for et godt og konstruktivt samarbeid.

– Henningsvær har en historie som er verdt å ta vare på for hele landet, sier Geiran.

Relatert