Rawdah Mohamed på «Skavlan» Foto: TV 2
Rawdah Mohamed på «Skavlan» Foto: TV 2
Mening

Det Rawdah sa, har ikke noe med realiteten å gjøre

Det er viktig å anerkjenne at det finnes jenter som blir tvunget til å dekke seg til i ung alder.

I helgen gjestet modell, Rawdah Mohamed «Skavlan» på TV2. Der sa hun noe som jeg må si meg sterkt uenig i!

«Det er jo ikke fordi at man egentlig bryr seg om minoritetskvinner. Det er bare fordi at man trenger velgere og man spiller på hat fordi det er det billigste trikset i politikk».

Arina Aamir Foto: Plan International Norge
Arina Aamir Foto: Plan International Norge

Dette sa hun om politikere og hijabforbud. Hun mente at politikerne snakker kun om hijabforbud for å tjene billige politiske poeng ved å bygge på hat. Dette stemmer ikke!

Jeg selv er en norsk-muslimsk ungdomspolitiker som har negativ sosial kontroll som en av mine hjertesaker.

Og jeg, i likhet med de aller fleste ungdomspolitikere og politikere, snakker ikke om negativ sosial kontroll for å tjene noen politiske poeng, men fordi vi faktisk bryr oss om alle de norske barna som blir utsatt for tvang og vold i hjemmet.

Som blir utsatt for varige traumer. Vi snakker ikke om denne saken fordi vi vil ha to nye velgere, men fordi vi vil redde dem som får innskrenket sin frihet!

Brikke på veien

Det er jo uansett ikke noe annet parti enn FrP som har gått inn for å forby barnehijab og da blir det litt drøyt å si at det er alt politikerne bryr seg om innenfor denne problemstillingen, for sosial kontroll handler om så utrolig mye mer enn det.

Et forbud mot barnehijabene og alene vil ikke bekjempe denne utfordringen, men det kan være en brikke på veien mot å bekjempe all form for det.

For det er viktig å anerkjenne at det finnes jenter som blir tvunget til å dekke seg til i ung alder.

Som blir tvunget til å bære hijaben selv om de ikke vil – og som blir tvunget til å være en de ikke vil være.

Så for å kunne klare å bekjempe all negativ sosial kontroll, så er man nødt til å anerkjenne all form for tvang.

Negativ sosial kontroll

Gjør man ikke det, vil man aldri klare å nå målet om et samfunn hvor alle har friheten til å være seg selv, og akkurat dette har Høyre i regjering lagt inn et stort arbeid for å få til.

For i løpet av perioden Høyre satt i regjering har man fått flere minoritetsrådgivere plassert på ulike skoler med mål om å hjelpe de barna som blir utsatt for slike traumer.

Høyre i regjering har lagt frem flere handlingsplaner mot negativ sosial kontroll, senest i sommer, uten å nevne et forbud mot barnehijab en eneste gang. I tillegg til dette har Høyre i regjering satt ned et utvalg som skal jobbe konkret med utfordringene rettet mot negativ sosial kontroll.

Dette viser oss at det Rawdah Mohamed sa i Skavlan har langt fra noe med realiteten å gjøre – og det er Høyres politikk de siste åtte årene et soleklart svar på. Vi har vist at vi bryr oss og at vi setter minoritetsjentene i sentrum.

I en tid hvor vi ser at antall innmeldte negativ sosial kontroll tilfeller har gått betydelig opp, er ikke det å sette et spørsmålstegn på politikernes hensikter veien å gå, men å konkret komme med løsninger på hvordan å bekjempe problemet.

Undertrykket

For det er en realitet at i enkelte norske hjem i dag er vold i hjemmet, tvang mot sine barn, tvangsekteskap, søskenbarnekteskap og barnehijab sentrale «verdier» - og disse ukulturene, de blir ikke borte, snarere tvert imot så blir det bare mer av dem.

Og da er det viktig å konkret jobbe opp mot de som utfører denne tvangen mot sine døtre, fremfor å bidra til enda mer skepsis mot det politikerne gjør i kampen mot sosial kontroll.

For det man trenger nå, det er ikke å skape mer skepsis, men å bidra med det man selv kan for å bekjempe slike holdninger.

Nå har vi jo hørt hva Rawdah Mohamed mener ikke bør gjøres, men jeg vil gjerne høre hva det er hun mener at bør gjøres for å bekjempe tvangen en del familier utfører mot sine døtre.

Hvordan skal man sørge for at alle jenter får leve de frie livene de har rett på, og at de ikke må leve et liv undertrykket?

Hva skal man konkret gjøre for å bekjempe disse handlingene, og sørge for at ingen tar i bruk sin makt for å innskrenke noen andres frihet?

Det er enkelt å peke på alt som er feil, men da forventer jeg også å høre hvilke tiltak Mohamed mener må til for å bekjempe den undertrykkelsen noen norske barn lever under i dag!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert