Damp velter ut av kjøletårnene til et kullkraftverk i Nanjing. Kina legger konkrete planer for å redusere bruken av kull, men først skal det bygges flere kullkraftverk. Foto: Chinatopix via AP / NTB
Damp velter ut av kjøletårnene til et kullkraftverk i Nanjing. Kina legger konkrete planer for å redusere bruken av kull, men først skal det bygges flere kullkraftverk. Foto: Chinatopix via AP / NTB

Kina vil kutte fossil energi til under 20 prosent i 2060

Kina tar sikte på å kutte bruken av fossil energi til under 20 prosent innen 2060, heter det i en plan som ble lagt fram søndag.

Planen følger av et løfte fra president Xi Jinping om at Kina skal nå utslippstoppen i 2030 og deretter redusere utslippene til landet er karbonnøyttralt i 2060.

Men Kina møter kritikk for at de fortsetter å bygge flere tiltalls nye kullkraftverk, samtidig som de øker produksjonen av kull for å utnytte høye kullpriser.

I planen var det en rekke andre mål for å oppnå karbonnøytralitet, blant annet om reduksjon av andelen fossil energi når fornybar energi fra sol og vind beregnes å ha økt til 1.200 gigawatt.

Kina står overfor en stor utfordring med å redusere utslippene siden 60 prosent av energien landet bruker, kommer fra kull. Økonomene er bekymret for at en for rask nedskjæring kan hemme veksten.

Relatert