Parkeringstilsynet ble etablert i 2017. Da var parkeringsbransjen preget av mange aktører med forskjellig regelverk som ble praktisert på ulik måte. Illlustrasjonsfoto/montasje: Scanpix/Newspress.
Parkeringstilsynet ble etablert i 2017. Da var parkeringsbransjen preget av mange aktører med forskjellig regelverk som ble praktisert på ulik måte. Illlustrasjonsfoto/montasje: Scanpix/Newspress.

Finner feil ved nesten alle parkeringsplasser

«Cowboyene» i bransjen har fått det tøffere.

Visste du at vi i Norge har et eget parkeringstilsyn? Det har vi faktisk hatt i snart fem år. De er en del av Statens vegvesen og kontrollerer blant annet hvordan parkeringsskiltene blir brukt.

Parkeringstilsynet gjennomfører kontroller over hele landet.

– Der hvor vi gjennomfører tilsyn finner vi som regel feil og mangler. Det kan for eksempel være bruk av feil skilt, mangelfull skilting eller manglende handicap-parkering, sier Halgeir Jansen i Statens vegvesens parkeringstilsyn.

Parkeringsforskriften stiller krav til alle som tilbyr såkalt vilkårsparkering. Dette er alle som tilbyr en offentlig tilgjengelig parkeringsplass mot betaling, med tidsbegrensning eller andre vilkår for at du skal få lov til å parkere der.

Mest mulig likt

– Siden oppstarten har vi mottatt mer enn 900 tips om parkeringsanlegg med mulige feil. Tipsene kommer fra privatpersoner, bransjen selv, kommuner og fra parkeringsklagenemda, sier Jansen, i en pressemelding.

Parkeringstilsynet ble etablert i 2017. Da var parkeringsbransjen preget av mange aktører med ulike regelverk som ble praktisert på ulik måte. Det var et sterkt behov for samordning, og et tydeligere felles regelverk for parkering.

Parkeringsforskriften gir parkeringsbransjen felles rammer for hvordan de skal drive parkeringsplassene de tilbyr. Forskriften skal sikre at parkeringsbransjen er forbrukervennlig, at parkeringsplassene er universelt utformet, og at tilbudet er av god kvalitet og mest mulig likt, uavhengig av hvem som tilbyr parkeringen. Det er også krav til at alle parkeringsplasser med betaling skal ha en betalingsautomat og i tillegg en løsning som gjør det mulig å betale via for eksempel mobiltelefon.

NAF: Derfor bør du ikke parkere slik

Regler og skilting på parkeringsplasser har variert mye opp gjennom årene. Men nå er det strammet inn betydelig her.
Regler og skilting på parkeringsplasser har variert mye opp gjennom årene. Men nå er det strammet inn betydelig her.

Noen er ikke registrert

– Parkeringstilsynets rolle er å følge opp at kravene som stilles i forskriften blir fulgt. Blant annet følger vi opp at alle virksomheter som skal være registrert i parkeringsregisteret faktisk registrerer seg, sier Jansen.

Det er fortsatt en del virksomheter og parkeringsområder som ikke er registrert i Parkeringsregisteret. Dette er en forutsetning for å kunne tilby vilkårsparkering og ilegge kontrollsanksjoner (populært kalt parkeringsbøter).

Det er akkurat slik du skal parkere utenfor kjøpesenteret:

Behandler ikke enkeltsaker

– Vi trenger tips og tilbakemeldinger, enten det gjelder parkeringsvirksomheter som burde vært registrert i parkeringsregisteret, eller andre forhold vi bør se på, sier Jansen.

Parkeringstilsynet behandler for øvrig ikke enkeltsaker. Ønsker du å klage på for eksempel en parkeringsbot eller en borttauet bil, skal du først ta kontakt med parkeringsselskapet. Hvis dette ikke fører frem kan du ta kontakt med Parkeringsklagenemnda.

LES MER: Spesiell parkering – men dette er nok slett ikke tilfeldig

Video: Slik finner bilen parkeringsplassen for deg