VAKSINE: Ikke bare florerer koronaviruset. Nå er det også influensasesong. Helsepersonell som ikke tar vaksine mot disse to sykdommene, kan bli pålagt å bruke beskyttelsesutstyr. Hvis ikke kan de risikere å bli omplassert. Foto: Marit Hommedal / NTB
VAKSINE: Ikke bare florerer koronaviruset. Nå er det også influensasesong. Helsepersonell som ikke tar vaksine mot disse to sykdommene, kan bli pålagt å bruke beskyttelsesutstyr. Hvis ikke kan de risikere å bli omplassert. Foto: Marit Hommedal / NTB

Kan omplassere uvaksinerte: – Vil bryte sammen på en, to, tre

Kommuner kan omplassere helsepersonell som ikke er vaksinert. Det kan føre til bemanningskrise, sier kommuneoverlege.

Helsevesenet plikter å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare. Er det nødvendig, kan uvaksinert personell bli omplassert.

Det kommer fram i et brev Helsedirektoratet har sendt til norske kommuner.

Brevet ble sendt for å klargjøre arbeidsgiveres ansvar og muligheter overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere mot covid-19 og/eller influensa.

I brevet kommer det også fram at uvaksinerte arbeidstakere kan pålegges for eksempel å gå med ekstra smittevernutstyr i nærkontakt med sårbare pasienter.

FRIVILLIG: Å vaksinere seg er frivillig, men helse- og omsorgspersonell må Foto: Ole Berg-rusten
FRIVILLIG: Å vaksinere seg er frivillig, men helse- og omsorgspersonell må Foto: Ole Berg-rusten

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune mener omplassering er aller siste utvei.

– Må flere personer i for eksempel hjemmetjenesten omplasseres, vil det bryte sammen på en, to, tre, sier Hagen til TV 2.

Vanskelig å finne erstattere

I brevet fra Helsedirektoratet står det også det har vakt oppsikt i mediene at helsepersonell fortsatt ikke er vaksinert mot covid-19, særlig i de tre nordligste fylkene.

Direktoratet skriver at arbeidsgivere først og fremst må sørge for at vaksinen, både influensavaksinen og koronavaksinen, er lett tilgjengelig.

Ikke bare må den være gratis, det må også være mulig å ta den i arbeidstiden og settes på arbeidsplassen.

Direktoratet legger til grunn at uvaksinerte ansatte i helse - og omsorgstjenesten utgjør en større fare for pasienter enn de som er vaksinert.

KOMMUNEOVERLEGE: Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune. Foto: Andreas Dahlmo
KOMMUNEOVERLEGE: Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune. Foto: Andreas Dahlmo

Hagen i Bodø kommune påpeker at også fullvaksinerte kan smitte andre, og han mener at det derfor er nødvendig at alle ansatte – vaksinert eller ei – bruker basale smittevernrutiner.

Hagen sier at helse- og omsorgspersonell i Bodø kommune som helt åpent sier at de ikke vil vaksinere seg, må bruke ekstra smittevernutstyr. Han sier det skal mye til før de omplasserer folk.

Det er mangel på helse- og omsorgspersonell i hele landet. Dersom en sykepleier blir satt til å gjøre noe annet, er det ikke like lett å finne en erstatter.

Hagen i Bodø kommune sier at mange omplasseringer kan føre til bemanningskrise.

– Det er ikke mulig å tenke seg at man skal drive omplassering i stor skala. Hele poenget bak dette er at tjenestene skal leveres forsvarlig, også er det neste spørsmålet hva som skal til for å oppnå en forsvarlig tjeneste, sier Hagen.

Hagen sier at han ikke kjenner til hvor høy vaksinasjonsgrad det er blant helsepersonell i kommunen, men antar den er på nivå med kommunen ellers.

Ifølge FHIs statistikk er har 92 prosent av bodøværingene over 18 år tatt én dose med koronavaksine. 87,6 prosent har tatt to doser så langt.

For å beskytte andre

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet støtter direktoratet. Hun sier det handler om pasienters sikkerhet.

VAKSINE: Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, sier det er viktig at arbeidsgivere legger til rette for at sykepleiere kan ta vaksine i arbeidstiden. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
VAKSINE: Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, sier det er viktig at arbeidsgivere legger til rette for at sykepleiere kan ta vaksine i arbeidstiden. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Hun sier at det imidlertid krever at arbeidsgiver legger til rette slik at vaksinen blir lettere å ta, som at man kan ta den i arbeidstiden og på jobb.

Vaksinedekningen mot covid-19 blant Sykepleierforbundets medlemmer er høy. Blant spesialsykepleiere er den på 97 prosent og sykepleiere med bachelor er den 93 prosent.

Influensadekningen var på bare 50 prosent blant sykepleierne i september, opplyser Sverresdatter Larsen.

– Sykepleierne trenger stort sett ikke å ta influensavaksinen for egen del. De er friske og raske og tåler vanlig influensa godt, men de tar den for å beskytte pasienter og beskytte et sårbart helsesystem på grunn av mangel på sykepleiere. Arbeidsgivere må derfor sikre at de kan ta vaksinen i arbeidstiden, sier hun.

Lederen av Sykepleierforbundet sier hun forstår at det er vanskelig for mange kommuner å omplassere uvaksinerte helsepersonell når man står i en krevende bemanningssituasjon.

– Det er så få sykepleiere noen steder at det er veldig krevende. Det er nettopp derfor vi er opptatt av at man må ha bemanning for enhver sykdom. En nedskjært bemanning gjør det vanskelig, sier Sverresdatter Larsen.

Utbrudd

Det er i Troms og Finnmark vaksinedekningen i primærhelsetjenesten er lavest, med 90 prosent som har fått første dose. Det viser tall fra FHI.

I Alta er det mye smitte nå. Forrige helg opplyste kommunen at ikke har hatt et så høyt smittetrykk som nå.

På grunn av utbruddet har kommunen gjort en kartlegging av vaksinasjonsstatusen til helsepersonell.

Det sier kommuneoverlege Anne Davidsen i Alta kommune til TV 2. Hun ønsker ikke å opplyse hvor høy vaksinedekningen er.

Davidsen sier at de har anbefalt lederne av de ulike virksomhetene om å lage smittevernrutiner for uvaksinerte.

– Foreløpig er det ikke aktuelt å omplassere de uvaksinerte, men anmode dem til å bruke smittevernutstyr, sier Davidsen.

Helsedirektoratet understreker at vaksinering er frivillig, og at ingen skal tvinges til å ta vaksine.

– Det betyr likevel ikke at det er akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben.

Relatert