Transplanterte grisenyre i pasient

For første gang har leger brukt nyre fra en gris på et menneske. – Dette kan redde kritisk syke mennesker.

Den historiske transplantasjonen skjedde ved NYU Langone Health i New York i september, og resultatene gjør legene optimistiske.

Forskere har i flere tiår forsøkt å finne ut om man kan bruke organer fra dyr i mennesker, noe som vil kunne løse mangelen på donerte menneskeorganer, og redde mange liv.

Genmodifisert gris

Men det har vært mange skjær i sjøen. Det største problemet var å finne ut hvordan man kan hindre menneskers antistoffproduksjon å avvise det fremmede organet. Antistoffene vil føre til stans i blodsirkulasjonen, og pasienten vil dø innen minutter eller timer.

Kirurg Robert Montgomery, ved NYU Langone i New York, forbereder den eksperimentelle operasjonen. Foto: Handout via Reuters
Kirurg Robert Montgomery, ved NYU Langone i New York, forbereder den eksperimentelle operasjonen. Foto: Handout via Reuters

I september fikk de for første gang anledning til å gjennomføre transplantasjon av grisenyre på et menneske.

– Det vi gjorde var å transplantere en nyre fra en genmodifisert gris som hadde fått det viktigste molekylet som hindret en transplantasjon fra gris til menneske, fjernet, sier kirurg Robert Montgomery, som ledet studien til Reuters.

Pasienten var en hjernedød kvinne med nyresvikt som skulle tas av de livsopprettholdende maskinene. Familien ga sin tillatelse til å gjennomføre den eksperimentelle operasjonen før hun skulle dø.

Grisenyren ble festet til kvinnens blodårer i lysken, utenpå huden, slik at forskerne hele tiden hadde tilgang til den. I tre dager kunne de se at nyren fungerte tilnærmet normalt. Nyren produserte samme mengde urin som en vanlig menneskelig nyre.

– Alle labundersøkelsene viste resultater som man forventer ved en transplantasjon av en menneskelig nyre, og nyren så ut til å fungere normalt uten tegn til tidlig avvisning, sier Montgomery.

Pasienten som fikk den eksperimentelle nyretransplantasjonen ble tatt av respirator som planlagt, men hun fikk forbedret nyrefunksjon i dagene hun fremdeles var i live.

Den genmodifiserte grisenyren ble festet til kvinnens blodårer, men lå utenpå huden. I 54 timer kunne legene følge med på hvordan nyren fungerte, og resultatene er lovende. Foto: Handout via Reuters
Den genmodifiserte grisenyren ble festet til kvinnens blodårer, men lå utenpå huden. I 54 timer kunne legene følge med på hvordan nyren fungerte, og resultatene er lovende. Foto: Handout via Reuters

– Dette ga oss tryggheten til å kunne gå videre og gi levende mennesker den eksperimentelle behandlingen, sier kirurgen.

Lange ventelister

I USA står 107.000 personer på venteliste for å få organtransplantasjon. 90.000 av disse venter på en nyre. Ventetiden er gjennomsnittlig tre til fem år.

I Norge var det 443 personer som sto i kø for å få en ny nyre i utgangen av andre kvartal i år, ifølge Organisasjonen for organtransplantasjon.

Den genmodifiserte grisen, kalt GalSafe, ble godkjent av de amerikanske legemiddelverket (FDA) i desember 2020 som en kilde til kjøtt for de med kjøttallergi. Skal grisen brukes til videre medisinske produkter krever det videre godkjennelser av FDA.

Grisen har flere organer som potensielt kan gis til mennesker. Den lovende nyretransplantasjonen baner vei for å kunne gi kritisk syke pasienter en utvendig grisenyre mens de venter på en permanent menneskenyre.

– Verdien av dette må ikke undervurderes. Bare å kunne ha en fungerende nyre i ett eller to år før man får en menneskenyre kan bety alt, sier Montgomery.