Saksøker staten for flystøy: Øyvind må holde seg for ørene når F-35 tar av

Norges nye kampflybase var ønsket av innbyggerne på Ørlandet i Trøndelag. Nå sliter flere hundre mennesker med det de mener er skadelig støy. Langt verre enn hva de ble fortalt, påstår de.

Når den ene flymaskinen etter den andre tar av på Ørlandet kampflybase, og det er riktig vindretning, må Øyvind Næss holde seg for ørene.

F-35 jager over huset hans i den gule støysonen. Altså, den sonen der lyden ikke skal være så plagsom som i rød sone.

– Det er ikke mulig å prate da, verken ute eller inne, forteller Øyvind Næss.

Han har fått for vane å legge fra seg mobiltelefonen i de minuttene hvor et av verdens sprekeste kampfly dundrer over hodet hans.

Livskvaliteten er blitt betydelig forringet, mener både han og vel 170 andre boligeiere i gul sone.

– Jeg pleier å holde meg for ørene når det bråker som verst. Vi ante ikke dette, at situasjonen skulle bli så ille da man gikk over fra F-16 til F-35.

KREVER ERSTATNING FOR VERDITAP: Rundt 170 boligeiere gjør som Øyvind Næss, de mener boligene deres går ned i verdi grunnet flystøy. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
KREVER ERSTATNING FOR VERDITAP: Rundt 170 boligeiere gjør som Øyvind Næss, de mener boligene deres går ned i verdi grunnet flystøy. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Men dere bosatte dere ved en flybase, vel vitende om at der er det støyete?

– Jo, det er klart. Men at det skulle bli så mye verre var vi ikke forberedt på. Støyen er blitt mye verre enn vi trodde. Og livskvaliteten er gått ned.

Saksøker staten

Gruppen med de 170 boligeierne i gul sone vil ha erstatning for verditapet på husene sine. Blant disse er det både bofaste og hytteeiere, og de utgjør 500-600 mennesker.

– Når storsamfunnet vil ha denne kampflybasen, så må samfunnet også ta omkostningene for tapt verdi for de som bor der, sier boligeiernes advokat, Arild Paulsen.

STORSAMFUNNET MÅ BETALE PRISEN: Når storsamfunnet har bestemt at kampflybasen skal ligge på Ørlandet, må vi også være villig til å betale prisen, er advokat Arild Paulsens påstand. Foto: Frank Lervik/TV 2
STORSAMFUNNET MÅ BETALE PRISEN: Når storsamfunnet har bestemt at kampflybasen skal ligge på Ørlandet, må vi også være villig til å betale prisen, er advokat Arild Paulsens påstand. Foto: Frank Lervik/TV 2

Han og de han representerer hevder at husenes verdi går ned grunnet den plagsomme støyen fra kampflyene, som er på vingene stort sett hver hverdag.

– Vi mener at det er tre til fire ganger så mye støy fra denne flytypen sammenlignet med hva det var tidligere, sier Paulsen.

Forgjengeren F-16 lagde også lyd, men en annen slags lyd.

– Problemet med F-35 er at den lager en «brumlelyd», som er lavfrekvent, og som bygningsisolasjonen ikke stopper. Folk har fortalt at de tidligere kunne ha bøker i bokhylla, men med den nye flytypen ramler bøkene ut av hylla.

– Gjort det som gjøres kan

Forsvarsbygg, som har ansvaret for tiltak i de ulike boligene, forsvarer seg med at de har gjort det som gjøres kan.

– Vi har gjennomført mange støytiltak i mange hus, også i gul støysone, sier prosjektsjef i Forsvarsbygg, Carl Oscar Pedersen.

Forsvarsbygg har vært inne i 1200 bygninger, og beregnet forholdene lokalt.

– Vi har besøkt og befart hvert eneste hus og hvert eneste rom, for å se om det er behov for tiltak, sier Pedersen.

FORUNDERLIG: Noen hus i nabolaget har fått støyisolering. Andre ikke. Saksøkerne og deres advokat finner dette uforståelig. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
FORUNDERLIG: Noen hus i nabolaget har fått støyisolering. Andre ikke. Saksøkerne og deres advokat finner dette uforståelig. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Øyvind Næss forteller at en av hans nærmeste naboer har fått innvilget støyisolering. Han forstår ikke at noen får, mens andre ikke får.

Advokaten deres bekrefter dette, og stiller seg undrende til Forsvarsbyggs avgjørelse.

– Det kommer an på husets beskaffenhet, svarer Pedersen, noen hus er så godt bygget og isolert at de ikke behøver støytiltak.

Flere støymålere er plassert ut rundt i kommunen. I samarbeid med SINTEF foretas det støyberegninger.

– Forsvarsbygg tar ikke stilling til hvordan folk opplever støyen. Dette baseres på beregninger, påpeker Pedersen.

NYE KAMPFLY GIR BRUMLELYD: Lyden av disse, når de tar av fra Ørlandet kampflybase, gir en helseskadelig brumlelyd, mener saksøkerne. Foto: JACK GUEZ
NYE KAMPFLY GIR BRUMLELYD: Lyden av disse, når de tar av fra Ørlandet kampflybase, gir en helseskadelig brumlelyd, mener saksøkerne. Foto: JACK GUEZ

– Helseskadelig

Advokat Paulsen ved advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig vil ta ut stevning innen 1. desember. Han hevder at innbyggerne i den gule støysonen utsettes for helseskadelig støy, og at støyen mange ganger daglig overstiger en bestemt grenseverdi.

Øyvind Næss har ikke lyst til å flytte fra sin bolig i Breivika i Ørlandet kommune. Utsikten til havet, og også kampflybasen, er formidabel. De bor godt der, hadde det ikke vært for de mange avgangene til det nye flyet. Som i antall vil vokse.

Fakta: Nye kampfly

Det er pr nå 21 F-35-fly på Ørlandet kampflybase i Trøndelag

I 2025 skal Norges kampflybase være fullt ut operative

Norge har bestilt til sammen 52 fly fra USA. To av flyene skal stå på Evenes.

Han beskriver støyen som å stå rett ved en høyttaler på konsert, og kanskje enda litt verre.

– Vi ønsker erstatning for verditap på huset vårt, hvis vi en dag skal selge, må vi regne med at støyproblematikken trekker ned.

BLE GITT INFORMASJON: Prosjektsjef i Forsvarsbygg, Carl Oscar Pedersen, forteller at de har hatt mange informasjonsmøter for innbyggerne. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
BLE GITT INFORMASJON: Prosjektsjef i Forsvarsbygg, Carl Oscar Pedersen, forteller at de har hatt mange informasjonsmøter for innbyggerne. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Næss sier at naboene til Norges nye kampflybase ikke ble gitt de riktige opplysningene på forhånd. Noe Pedersen i Forsvarsbygg trekker i tvil.

– Vi har hatt svært mange informasjonsmøter med de involverte på Ørlandet, der det er blitt informert om støyen fra de nye maskinene. Vi må bare ta det til etterretning på en profesjonell måte dersom vi stevnes.

Relatert