Ullevål sykehus er vedtatt at skal legges ned. Foto: Terje Pedersen
Ullevål sykehus er vedtatt at skal legges ned. Foto: Terje Pedersen
Mening

Fri dikting fra Redd Ullevål

Styret i Redd Ullevål gjentar i et innlegg på tv2.no tirsdag en rekke påstander som ikke har rot i virkeligheten.

Gaustad psykiatriske sykehus skal ikke legges ned for å bli kontorer for ledelsen.

Gaustad psykiatriske sykehus er lite egna til moderne pasientbehandling, og både pasienter og ansatte trenger moderne bygg som legger bedre til rette for god medisinsk behandling, pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø.

Børge Einrem er kommunikasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus. Foto: Geir Olsen
Børge Einrem er kommunikasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus. Foto: Geir Olsen

Det er fri dikting å påstå at pasientene må ta til takke med «klaustrofobiske blokker» på Aker.

De planlagte byggene for rus og psykiatri på Aker er fra en til fire etasjer, og det blir lagt stor vekt på moderne utforming av lokalene med mulighet for lyse, luftige, trygge og gode innemiljøer, både for pasienter og medarbeidere.

Det vil være god tilgang til uteområder, både skjermede og mer åpne.

Videre blir det i innlegget hevda at Ullevål skal selges for å finansiere nybyggene.

Det er ikke riktig. Oslo universitetssykehus trenger nye bygg, og salg av Ullevål er ikke del av finansieringa for de planene som nå er vedtatt.

Et vedtak om å selge tomt på Ullevål ligger langt fram i tid og bare når det ikke er bruk for tomta mer.

Vi er alle enige i at samling av spesialiserte fagmiljøer styrker sykehusets evne til å ivareta gode beredskapsfunksjoner.

Det er det planene for ny sykehusstruktur i Oslo legger opp til for å styrke beredskapen og øke kapasiteten.

Høyspesialiserte beredskapsfunksjoner ivaretas av ressurser fra store deler av sykehuset. Påstandene om dårligere beredskap kjenner vi oss derfor ikke igjen i.

Forslaget som Redd Ullevål hevder vil være 10-20 mrd billigere enn foreliggende planer er ikke i stand til å understøtte moderne pasientbehandling og den aktivitetsveksten som kommer de neste tiårene.

Bygger man mindre blir det billigere, men det løser ikke grunnleggende utfordringer med den gamle bygningsmassen som vi da vil måtte fortsette å benytte.

Vi ønsker debatt om planene for framtidas Oslo universitetssykehus.

Åpen debatt gir bedre løsninger, men jeg vil oppfordre debattantene til å holde debatten på et faktabasert nivå.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert