GIR RÅD: Pensjonsekspert Marianne Christensen tror mange synes pensjon er vanskelig. Foto: SpareBank 1 Forsikring
GIR RÅD: Pensjonsekspert Marianne Christensen tror mange synes pensjon er vanskelig. Foto: SpareBank 1 Forsikring

Klart råd til alle kvinner: – Ta grep nå

Kvinner får mye mindre i pensjon enn menn. Det vil pensjonsekspert Marianne Christensen gjøre noe med.

Kvinnelige pensjonister får i snitt utbetalt 249.000 kroner i året i pensjon, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Menn får i snitt 338.000 kroner.

– Kvinner har i alle år fått mindre i pensjon enn menn, og det er det flere grunner til. Kvinner har lavere inntekt, jobber ofte mer deltid og har færre yrkesaktive år fordi de er hjemme med barn, sier Marianne Christensen, som er pensjonsekspert i SpareBank 1 Forsikring.

Hun mener kvinner egentlig burde hatt mer i pensjon enn det menn har, ettersom de har lengre forventet levealder.

– Kvinner lever lenger og er pensjonister lenger, og har dermed flere år de samlede pensjonspengene skal fordeles over, sier Christensen.

Bekymrer seg

I en undersøkelse Respons Analyse har utført for SpareBank 1 svarer 49 prosent av kvinner at de bekymrer seg for at de får for lite å rutte med som pensjonist. 36 prosent av menn svarer det samme.

– Jeg tror mange kvinner synes pensjon er vanskelig. Bekymringen ligger mye i at man vet at det er noe man bør ta tak i. Om du får mer oversikt og kunnskap, er jeg sikker på at du vil bekymre deg mindre, sier Christensen.

Nettopp det å undersøke hvordan ståa egentlig er, mener Christensen er et viktig første steg.

– Våre undersøkelser viser at langt flere menn enn kvinner logger seg inn for å se hva vil få i pensjon. Det første alle bør gjøre er å logge seg inn på Norsk Pensjon for å få en oversikt over sin egen situasjon.

Hva du bør gjøre

Når du har logget deg inn og sett hvilke pensjonsavtaler du har, bør du samle pensjonsavtalene på ett sted.

– Har du avtalene spredt rundt omkring, mister du fort oversikten. Du må også betale flere gebyrer for de ulike avtalene. Mange fikk samlet sine avtaler da Egen pensjonskonto ble innført tidligere i år, men vær oppmerksom på at dette gjelder de som jobber i privat sektor og har innskuddspensjon, sier Christensen, og fortsetter:

– Våre tall viser at langt flere menn enn kvinner har gjort et aktivt valg for sin Egen pensjonskonto. Det bekrefter at det fortsatt er flere menn enn kvinner som har et bevisst forhold til pensjonen sin.

Pensjonseksperten har laget en enkel oversikt over hva kvinner bør gjøre for å sikre seg en bedre pensjon.

  • Få oversikt over pensjonen fra nåværende og tidligere jobber. Dette finner du enkelt på norskpensjon.no
  • Samle pensjonen din på ett sted. Har du Egen pensjonskonto, skjer dette automatisk
  • Vurder å øke aksjeandelen på pensjon fra arbeidsgiver og egen sparing. Dette gjør du ved å logge deg inn der du har pensjonssparingen din. Der finner du informasjon om hvilken aksjeandel du har på pensjonsavtalen, og kan enkelt endre den
  • Start eller øk egen pensjonssparing
  • Pensjon er din fremtidige lønn, husk derfor å også vurdere pensjonsordning ved jobb-bytte
  • Spar ekstra til pensjon for perioder du er hjemme eller jobber deltid pga barn. Opprett særeie for pensjonssparingen

– Dette er grep alle kvinner bør ta nå, sier Christensen.

– Kan snu over tid

Fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge Jensen forklarer at pensjonssystemet er bygget opp slik at de som får innbetalt mest til systemet også får mest ut av det.

– Innbetalingene er i hovedsak styrt av lønnsinntekten til den enkelte. Det innebærer at forskjellene vi ser i lønn forplanter seg til pensjonen, sier Jensen.

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen. Foto: John Trygve Tollefsen
Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen. Foto: John Trygve Tollefsen

Ettersom kvinner tradisjonelt har hatt flere avbrudd i yrkeslivet og i større grad jobbet deltid, slår det ut i mindre pensjon i dag. Men det er ikke hele historien, understreker Jensen.

– Det hører også med at kvinnedominerte yrker og næringer historisk har hatt lavere lønn enn mannsdominerte. Dette vil også forplante seg til kjønnsforskjeller i dagens pensjonsutbetalinger.

Ingen vet nøyaktig hvordan dette vil se ut i fremtiden, men Jensen tror det er en mulighet for at dette kan snu over tid.

– Kvinner dominerer høyere utdanning på fag som historisk har betydd at man får høy lønn i arbeidslivet. I tillegg fullfører de i større grad enn menn. Det er lenge siden det ble klart at antallet yrkesaktive kvinner med høy utdanning vil være langt større enn menn, og på sikt kan dette ventes å slå ut i pensjonsforskjeller den andre veien.

Globale indeksfond

Et vanlig råd fra bankene er at kvinner må spare mer. Jensen sier dette ikke er feil, men mener kvinner vil tjene mer på å sikre seg bedre lønn og bedre pensjon fra arbeidsgiver, enn å bruke det de eventuelt har til overs av egne penger.

– Hvor man jobber har mye å si for lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Å kjempe for høyere lønninger og bedre pensjonsordninger for sitt yrke, altså i de sentrale forhandlingene, eller for seg selv på arbeidsplassen i lokale forhandlinger, vil kunne gi henne større pensjon, sier Jensen.

Om dette ikke fører frem, oppfordrer fagdirektøren til å forsøke en annen arbeidsplass eller et annet yrke.

– Sist og minst er det også løsninger med egen sparing som kan kompensere noe for skjevhetene. I denne sammenhengen vil investeringer i finansielle produkter som gir høyere avkastning enn sparekonto være en mulighet, sier Jensen, og fortsetter:

– I dette tilfellet anbefaler Forbrukerrådet billige, globale indeksfond. De gir en fin balanse mellom risiko, gebyrer og avkastning. Dette er investeringsløsninger jeg hadde ønsket at forbrukerøkonomene hadde snakket mer om.

Tre sparetabber du bør unngå

Relatert