ANKESAK: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil I 2015. De krever at gjerningspersonene blir dømt for frihetsberøvelse av organisert kriminell gruppe. Foto: TV 2 / Privat
ANKESAK: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil I 2015. De krever at gjerningspersonene blir dømt for frihetsberøvelse av organisert kriminell gruppe. Foto: TV 2 / Privat

ankesak osen- og slengesol:

Vil ha voldsmenn dømt etter «mafiaparagrafen»

Bistandsadvokatene til Reidar Osen og Petter Slengesol mener to voldsmenn fikk for mild straff i tingretten. De vil ha dom for frihetsberøvelse og som kriminell gruppe i ankesaken som starter mandag.

Gulating lagmannsrett skal nå ta stilling ankesaken hvor to polske statsborgere i desember 2020 ble dømt for grovt ran av Reidar Osen og Petter Slengesol.

Det knytter seg spenning til om Gulating lagmannsrett vil utvide dommen mot de to de som ble dømt for grovt ran i tingretten, til også å omfatte frihetsberøvelse og organisert gruppe.

Det siste er også omtalt som den såkalte «mafiaparagrafen» som åpner for å gi organiserte grupper av kriminelle strengere straff, gjennom et straffetillegg på inntil seks års fengsel til den egentlige dommen

AKUTTMOTTAKET: Både Petter Slengesol (t.v.) og Reidar Osen havnet på akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus etter overfallene i 2015. Her er de tilbake fem år senere. Foto: Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
AKUTTMOTTAKET: Både Petter Slengesol (t.v.) og Reidar Osen havnet på akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus etter overfallene i 2015. Her er de tilbake fem år senere. Foto: Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Kriminell gruppe

– I lagmannsretten vil jeg som Reidar Osen sin bistandsadvokat be lagmannsretten vurdere domfellelse for både kriminell gruppe og frihetsberøvelse, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Bistandsadvokaten til Petter Slengesol, Ellen Eikeseth Mjøs, støtter Larsen.

De to bistandsadvokatene mener planleggingen, gjennomføringen av overfallene, frihetsberøvelsen og den grove voldsbruken tilsier at de ikke kun bør dømmes for grovt ran.

Påtalemyndigheten har hele tiden argumentert med at grovt ran er dekkende.

De fornærmede mener gjerningspersonene må dømmes frihetsberøvelse da det er bevist at de mot sin vilje ble bortført i et par times tid. Og for kort tid siden tilsto tredjemann at han var involvert i Bergen overfallene og dermed med de fornærmede at man kan dømmes for å operere som organisert gruppe.

Bistandsadvokat Larsen har planen klar:

– Målet er å få lagmannsretten til å anmode aktorat og forsvarere til å kommentere disse to juridiske poeng, slik tingretten gjorde. Dersom lagmannsretten krever det så må disse gjøre det, mener Mette Yvonne Larsen.

Blodbad

I februar 2015 ble Petter Slengesol bortført og utsatt for en makaber voldshendelse i sin egen varebil.

Det hele er beskrevet som et rent blodbad. Flere hettekledde voldspersoner overfalt, bortførte og mishandlet bergenseren på det groveste over to timer. Politiet mener Slengesol er et tilfeldig offer.

I desember samme år ble den kjente kunsthandleren og mangemillionæren Reidar Osen overfalt og bortført, også han i sin egen varebil. Det hele starter kun et steinkast fra politistasjonen i Bergen sentrum. Osen ble mishandlet, også han av hettekledde utenlandske kriminelle, og utsatt for vold og truet med å bli levende begravet.

Sviktende politiarbeid førte til at ingen ble tatt før statsadvokaten krevde ny etterforskning vinteren 2019. Dette ble utløst av et varsel fra politietterforsker Kenneth Berg som slo alarm om det han mente var manglende etterforskning av Reidar Osen.

Noen måneder senere fikk en ny etterforskningsgruppe gjennomslag og den første av de tre ble tatt på bakgrunn av DNA-funn.

Kriminell gruppe

– Jeg mener at retten har anledning til å vurdere domfellelse for både kriminell gruppe og frihetsberøvelse, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Hun viser til at nå har tre polske statsborgere vært trukket for retten, tiltalt for grovt ran av forretningsmannen Reidar Osen og bergenseren Petter Slengesol. To er dømt og en har tilstått, men venter på dommen.

KLARE KRAV: Reidar Osen og bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen krever at domstolen vurderer frihetsberøvelse og organisert kriminelle gruppe som sentrale elementer når straff skal utmåles. Foto: Robert Reinlund / TV 2
KLARE KRAV: Reidar Osen og bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen krever at domstolen vurderer frihetsberøvelse og organisert kriminelle gruppe som sentrale elementer når straff skal utmåles. Foto: Robert Reinlund / TV 2

I Bergen tingrett ble to av de tre polakkene i desember 2020 dømt til henholdsvis to og et halvt år og fem år og fire måneders fengsel for ran og overfall på Petter Slengesol i Bergen. Kun én av de to ble dømt for ran av Reidar Osen.

Tredjemann ble pågrepet og utlevert til Norge i vår. Han sto for retten i høst, tiltalt for grovt ran av både Osen og Slengesol. Tiltalte erkjente straffskyld. Dom i saken er foreløpig ikke falt.

– Uforståelig

– Ransbestemmelsen, som er medtatt i tiltalebeslutningen, og frihetsberøvelse er to forskjellige straffbare handlinger som dekker forskjellige sider av et straffbart forhold, forklarer bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs.

Hun mener bestemmelsene kan anvendes ved siden av hverandre.

Petter Slengesol var frihetsberøvet, utsatt for massiv vold og bundet fast med lastestropper i sin egen bil i om lag to timer.

– Gjerningsmennene kjørte rundt i Fana med ham mens han ble utsatt for vold. Han ble etterlatt fastbundet i lasterommet på egen bil midt på natten. For Slengesol er det helt uforståelig at det at han faktisk ble kidnappet i to timer av en organisert kriminell gruppe ikke fremkommer av tiltalebeslutningen. Dette handler først og fremst om å tydeliggjøre de alvorlige handlinger han faktisk ble utsatt for, sier Eikeseth Mjøs.

Ber lagmannsretten ta affære

Både Osen og Slengesol mener at de tre polakkene bør tiltales og dømmes for grovt ran, som var innstillingen fra statsadvokaten.

I tillegg mener de to voldsofrene at de tre skal dømmes for frihetsberøvelse og at de tre som har samarbeidet også skal dømmes i henhold til den såkalte «mafiaparagrafen», som kriminell gruppe.

Dette har påtalemyndigheten så langt ikke vært enig i, noe de har begrunnet med at tiltale og dom for grovt ran dekker de to tiltalepunktene fullt ut.

KLAR FOR NY RETTSSAK: Petter Slengesol og Reidar Osen her fra tingretten hvor to polske menn ble dømt for grovt ran. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
KLAR FOR NY RETTSSAK: Petter Slengesol og Reidar Osen her fra tingretten hvor to polske menn ble dømt for grovt ran. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Målet er å få lagmannsretten til å anmode aktorat og forsvarere til å kommentere disse to juridiske poeng, slik tingretten gjorde. Dersom lagmannsretten krever det så må disse gjøre det, forklarer Larsen til TV 2.

Privat straffesak

Både Reidar Osen og Petter Slengesol har reist privat straffesak mot den tredje siktede som ble pågrepet og utlevert til Norge tidligere i år.

Hensikten var å få vedkommende dømt, også for frihetsberøvelse begått av kriminelle gruppe, i tillegg til grovt ran.

Det ble holdt et saksforberedende møte hvor forsvarer til siktede, påtalemyndighet og de to bistandsadvokatene, Mette Yvonne Larsen og Ellen Eikeseth Mjøs deltok.

FIKK AVSLAG: Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs, her sammen med sin klient, fornærmede Petter Slengesol, fikk kravet avvist. Foto: Kåre  Breivik / TV2
FIKK AVSLAG: Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs, her sammen med sin klient, fornærmede Petter Slengesol, fikk kravet avvist. Foto: Kåre Breivik / TV2

Advokat til den siktede, tredjemann i saken som har erkjent de faktiske forhold, mener private straffesaker må avvises.

Avvist

Nå har retten ifølge kjennelsen valgt å avvise de to private rettssakene fordi «påtalemyndigheten verken har nektet å etterkomme en begjæring om offentlig påtale» og påtalemyndigheten har heller ikke frafalt en forfølgning.

Retten påpeker at «de private stevningene har nøyaktig den samme beskrivelsen av de faktiske forhold» som det tiltalebeslutningen har.

De to fornærmede Osen og Slengesol, er pålagt å dekke saksomkostningene til den tredje siktede i forbindelse med kravet om privat rettssak.

Relatert