VOND VENTETID: I 16 måneder har «Kristina» ventet på at politiet skal avslutte etterforskning av voldssaken. Foto: Robert Reinlund / TV 2
VOND VENTETID: I 16 måneder har «Kristina» ventet på at politiet skal avslutte etterforskning av voldssaken. Foto: Robert Reinlund / TV 2
har ventet 16 måneder på etterforskningen:

– Jeg hater å få spørsmålet: Hvordan har du det?

«Kristina» sier hun ble grovt mishandlet av ektemannen og har ventet i 16 måneder på at politiet i Bergen skal etterforske saken ferdig. «Brann-skandalen», som fikk enorm medieoppmerksomhet, ble til sammenligning ferdig etterforsket på drøyt to måneder.

Vi er hjemme hos «Kristina» som forteller at hun er offer for grov familievold. På korrekt politispråk er bergenskvinnen ifølge seg selv offer for «mishandling i nære relasjoner».

– Jeg hater å få spørsmålet, hvordan har du det?

«Kristina» starter plutselig å skjelve ukontrollert. Hun mister tråden i samtalen. Hele kroppen rister. Etter noen minutter er hun roligere og vi fortsetter intervjuet.

Angstanfall

– Altså, jeg kjenner jo nå at nå er jeg i ferd med å gå inn i et angstanfall fordi det er så belastende for meg å prate om det som har skjedd, sier «Kristina» unnskyldende.

Det er vanskelig for «Kristina» å snakke om voldssaken og ventetiden på at politiet skal bli ferdig. Skam og skuffelse tærer også på.

Dette er én enkel historie, men den peker på et stort samfunnsproblem.

LEVER MED VOLDSALARM: «Kristina» sier hun stadig kikker seg over skulderen. Og bærer alltid voldsalarmen med seg. Foto: Robert Reinlund / TV 2
LEVER MED VOLDSALARM: «Kristina» sier hun stadig kikker seg over skulderen. Og bærer alltid voldsalarmen med seg. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Kristina sliter tungt, psykisk og fysisk. Blåmerker og et brukket håndledd er synlige spor fra en voldelig ektemann.

På stuebordet ligger voldsalarmen. «Kristina» forteller hvorfor eks-mannen har besøks- og kontaktforbud.

– Her ser du armen min etter en voldsepisode, hvor den ble brukket. Og jeg ble operert, sier hun og peker.

Vi blar gjennom bildene på mobiltelefonen, av blåmerker, knipemerker, brudd og blåveiser.

BLÅVEIS: Et par dager hjemme først - og så mye sminke. Slik skjulte «Kristina» blåmerkene for andre. Foto: Privat
BLÅVEIS: Et par dager hjemme først - og så mye sminke. Slik skjulte «Kristina» blåmerkene for andre. Foto: Privat

Mye har skjedd på kort tid.

De to traff hverandre august 2015. Hun giftet seg med mannen i mai 2018. De flyttet fra hverandre juni 2019 og de skilte seg oktober 2020.

De siste 16 månedene har vært en ventetid, på at politiet skulle ferdigstille etterforskningen av voldssaken.

Lang ventetid

Kristina forstår ikke hvorfor det har tatt så lang tid.

– Jeg er kjemperedd for å ikke bli trodd. Jeg har vært på livskrisehjelp. Jeg har vært på legevakt. Jeg har vært innlagt på sykehus. Jeg synes jeg har løpt i rute, og hvis ikke det på en måte kan være gode nok beviser, så vet jeg ikke hva jeg skal tenke videre.

Bergenspolitiet har etterforsket saken som har strukket ut i tid. I de tyngste øyeblikkene har hun tenkt sitt.

– Jeg er ikke suicidal, men tankene har faktisk vært der. At jeg bare ikke har lyst til å… ja. Ja tankene har vært der.

RESSURSSTERK: «Kristina» er en ressurssterk kvinne med god yrkeskarriere. I dag er hun sykmeldt. Foto: Robert Reinlund / TV 2
RESSURSSTERK: «Kristina» er en ressurssterk kvinne med god yrkeskarriere. I dag er hun sykmeldt. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Enkle saker å etterforske

– Konsekvenser for fornærmede er jo at hun har utviklet store psykiske problemer og må gå til psykolog. Og så er jo konsekvensene at den som eventuelt blir domfelt vil få lavere straff på grunn av lang saksbehandlingstid, forklarer bistandsadvokat Carl-Christian Grythe Hoff til TV 2.

Hoff hevder at hovedregelen er at politiet nedprioriterer «mishandling i nære relasjoner»-sakene.

KRITISERER POLITIET: Advokat Carl-Christian Grythe Hoff mener «Kristina» sin rett og slett er nedprioritert. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
KRITISERER POLITIET: Advokat Carl-Christian Grythe Hoff mener «Kristina» sin rett og slett er nedprioritert. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Hvorfor reagerer du på at det tar så lang tid?

– Fordi det er en enkel etterforskning i form av avhør av vitne og avhør av fornærmede og den som blir anmeldt. Det er svært lite tekniske bevis, fastslår Hoff.

Trenger du noen å snakke med?

  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)
  • Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Kilde: Helsenorge.no

Han mener saken derfor ikke har tatt lang tid å etterforske i timer og dager. Men saken har likevel blitt liggende lenge. Det tok syv måneder før politiet avhørte den mistenkte i saken, ifølge Hoff.

Hoff mener tilliten til politiet blir svekket når saken ifølge Hoff, blir nedprioritert.

– Det er kjempealvorlig som samfunnsproblem, fastslår Hoff.

– Kan en forklaring være at det er påstand mot påstand og derfor ofte vanskelig å bevise?

– Nei, det er ikke det her. Det er mangel på ressurser. Det er mangel på etterforskning, det er mangel på at de tar tak i sakene.

Brann-skandalen

Akkurat denne septemberdagen da TV 2 treffer «Kristina», sprekker en annen nyhet.

NACHSPIEL-SKANDALEN: Det tok ikke mange ukene før politiet var ferdig med å etterforske det såkalte Brann-nachspielet. Det reagerer både «Kristina» og hennes bistandsadvokat på. Foto: Marit Hommedal / NTB
NACHSPIEL-SKANDALEN: Det tok ikke mange ukene før politiet var ferdig med å etterforske det såkalte Brann-nachspielet. Det reagerer både «Kristina» og hennes bistandsadvokat på. Foto: Marit Hommedal / NTB

Nyhetsmediene landet rundt melder at bergenspolitiet har etterforsket ferdig den såkalte «Brann-skandalen». Saken er sendt til statsadvokaten for en avgjørelse.

– Medieskapt

På drøyt to måneder har politiet i Bergen altså klart å etterforske ferdig saken.

– Jeg opplever det som veldig urettferdig og jeg synes at det er urimelig. Mange ganger har jeg tenkt, hva er det som ikke gjør min sak like alvorlig som denne såkalte da Brann-saken som har fått høy prioritet, sier «Kristina».

– Vi ser at en «medieskapt» sak får prioritering hos politiet fra første sekund. I vår sak, der det er snakk om en strafferamme på 6 år, så tar det gjerne et år før noe skjer. Det er ikke greit, presiserer Carl-Christian Grythe Hoff.

– Hva sier politiet til deg når du purrer på saker som du mener blir liggende lenge?

– De har bunker med saker, det er en ressursutfordring for politiet. Og de har ikke tid.

Politiet: Kan ta noe tid

TV 2 har bedt om svar på følgende spørsmål:

Hvorfor må fornærmede ofre vente lenge før politiet starter etterforskning

«Alle saker blir umiddelbart vurdert og de mest alvorlige saken får førsteprioritet. I saker som ikke involverer barn eller det er snakk om pågående vold, kan det dessverre ta noe tid før vi kommer i gang.» skriver fungerende påtaleleder Sidsel Isachsen i epost til TV 2.

Til TV 2 erkjenner Vest politidistrikt at man ikke har tilstrekkelig kapasitet til å gripe fatt i alle saker så raskt man ønsker.

Sakene har generelt høy prioritert og utviklingen i Vest politidistrikt er i følge Isachsen, på rett vei.

– Men vi vet at dette er ingen trøst for fornærmede som kan oppleve å få satt livet på vent, svarer Isachsen i epost.

Riksadvokaten: «Skal prioriteres»

Saksbehandlingstid og såkalt «liggetid», det vil si når saker ligger helt urørt, er Riksadvokaten opptatt av.

I rundskriv påpekes blant annet:

«Det poengteres at kort saksbehandlingstid skal tilstrebes i de sentralt prioriterte sakene, selv om det ikke knyttes formelle frister til disse slik det gjøres i voldtektssaker, voldssaker og saker med unge lovbrytere.»

FØR Foto: Privat
FØR Foto: Privat

«Mishandling i nære relasjoner er en sakstype som er sentralt prioritert. Følgelig skal kort saksbehandlingstid tilstrebes i disse sakene.»

ETTER Foto: Privat
ETTER Foto: Privat

TV 2 har fått tilsendte statistikk for saksbehandlingstid i saker som omhandler «mishandling i nære relasjoner».

Statistikken viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Politi-Norge var 196 dager i 2016. I 2020 var saksbehandlingstiden økt til 212 dager.

– Jeg opplever at den denne type saker blir nedprioritert. I nesten samtlige saker jeg har, og det er mange, så tar det ekstremt lang tid, opplyser advokat Hoff.

Bagatelliserte

«Kristina» sminket bort blåmerker, og skjulte skammen bak mørke solbriller. I dag lever hun med voldsalarm.

«Kristina» sier hun i lang tid - over flere måneder - opplevde psykisk og fysisk mishandling, uten å varsle noen. Og uten å kontakte politiet.

– Hvorfor gikk det så lenge før du valgte å anmelde saken?

– Når det gjaldt meg selv, så gikk jeg rundt og bagatelliserte dette. Jeg var gjerne manipulert og så hjernevasket at jeg faktisk trodde det var min feil, sier bergenskvinnen til TV 2.

ØNSKER SØKELYS: I forbindelse med saken til «Kristina» etterforsker politi også et annet forhold hvor samme mann er anmeldt og etterforsket for å mishandlet en annen kvinne. Foto: Robert Reinlund / TV 2
ØNSKER SØKELYS: I forbindelse med saken til «Kristina» etterforsker politi også et annet forhold hvor samme mann er anmeldt og etterforsket for å mishandlet en annen kvinne. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Etter intervjuet med TV 2 ble avsluttet i september fikk Kristina vite at saken er ferdig etterforsket og oversendt til statsadvokaten.

– Hva har dette gjort med livet ditt? Vil du noen gang bli den samme?

– Jeg håper jo selvfølgelig det, selv om veien sikkert blir veldig tung og vanskelig.

TV 2 har ikke lykkes i å få kommentar fra den tidligere ektemannens advokat.

Etter at TV 2 startet å jobbe med saken har statsadvokaten fått saken oversendt og mannen er nå tiltalt for mishandling i nære relasjoner og for flere gjentatte brudd på ilagt besøksforbud.

Det er foreløpig ikke berammet tidspunkt for rettssaken.