MENER REINEN TRUES: Sørsamene på Øyfjellet i Nordland mener at reinflokkene skyr anlegget og at viktig vinterbeite dermed går tapt. Her fra aksjoner i september 2020. Foto: Tage Vedal
MENER REINEN TRUES: Sørsamene på Øyfjellet i Nordland mener at reinflokkene skyr anlegget og at viktig vinterbeite dermed går tapt. Her fra aksjoner i september 2020. Foto: Tage Vedal

Etter historisk dom: – Må stanses umiddelbart

Vindkraftutbyggingen i Trøndelag var ulovlig, fastslo Høyesterett. Dette må få konsekvenser for tilsvarende utbygging i Nordland, mener sørsamene.

Da Høyesterett nylig kom med sin historiske avgjørelse, at vindkraftparkene i Åfjord kommune er ulovlig bygget, ringte bjellene hos samene i Nordland, og deres advokat.

De er ikke i tvil, da de kjemper for en nærmest identisk sak.

På Vesterfjellene i Vefsn kommune i Nordland er nemlig et vindkraftverk under oppføring. Midt i matfatet til reinen, mener samene.

– Vi håper vi får tilbake fjellene våre, uten disse monsterturbinene, sier sør-samene Torstein Appfjell og Ole Henrik Kappfjell.

IKKE OVERRASKET: – Dommen i Høyesterett er ikke uventet. Den har vi ventet på lenge, sier reineierne Ole Henrik Kappfjell og Torstein Appjfell. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2
IKKE OVERRASKET: – Dommen i Høyesterett er ikke uventet. Den har vi ventet på lenge, sier reineierne Ole Henrik Kappfjell og Torstein Appjfell. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Begge reindriftsamene kan skue utover et gedigent veinett som er bygget midt i reinens territorium. De to forteller at dette ble mer omfattende enn mange hadde trodd.

– Der hvor brakkeriggen ligger, er midt i tråkket opp til vinterbeitet vårt, forklarer Appfjell.

Krever umiddelbar stans

De har hyret inn en egen advokat som skal kjempe deres sak, og han er klokkeklar på hva som nå bør skje.

STANS UMIDDELBART: Sørsamenes advokat Pål G. Gudesen mener dommen i Høyesterett medfører stans i et annet vindkraftanlegg. Foto: CF-WESENBERG
STANS UMIDDELBART: Sørsamenes advokat Pål G. Gudesen mener dommen i Høyesterett medfører stans i et annet vindkraftanlegg. Foto: CF-WESENBERG

– Utbyggingen må stanses umiddelbart i påvente av en rettslig avklaring. Reineierne har i lang tid ment at Øyfjell-anlegget er i strid med urfolksvernet, sier advokat Pål Gudesen ved Dalan advokatfirma.

Gudesen representerer reindriftsgruppene på Vesterfjellene i Nordland. Han hevder at Høyesterettsdommen bekrefter sørsamenes syn.

– Vindkraftparken i Nordland ødelegger for det tradisjonelle vinterbeitet, akkurat slik det er bevist at det gjør i de to anleggene i Trøndelag, som nå er å anse som ulovlig oppsatt, mener advokaten.

Kulturutøvelse ikke mulig

Det var antageligvis få som hadde ventet at Høyesterett skulle fatte sin historiske avgjørelse. De samiske reindriftsgrupperingene hadde tapt i lagmannsretten, men Høyesterett fastslo at vinterbeite for reinen var å anse som tapt.

DEMONSTRANTER STOPPER AKTIVITETEN: Veinettet er blitt ganske gigantisk, mener reindriftssamene, som frykter for sin egen eksistens. Foto: Tage Vedal
DEMONSTRANTER STOPPER AKTIVITETEN: Veinettet er blitt ganske gigantisk, mener reindriftssamene, som frykter for sin egen eksistens. Foto: Tage Vedal

Høyfjellet på Storheia og Haraheia i Trøndelag er nærmest teppelagt med vindturbiner. De 80 turbinene på Storheia gjør vindparken til en av Europas største på land.

«Det er på det rene at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse», skriver Høyesterett i sin avgjørelse.

Høyesterett i storkammer (11 dommere) kom enstemmig fram til reindriftssamenes rettigheter er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

– Olje- og energidepartementet bør nå stanse videre utbygging i Vesterfjellene, og se nærmere på saksbehandlingen sin. Det er nemlig store mangler ved den, hevder advokat Gudesen.

Han mener det er tatt sjanser underveis, fordi verken myndigheter eller utbygger har villet vente på gyldighetsspørsmålet som skal avgjøres i retten, og nå kommer straffen for det.

TILBAKE TIL UTGANGSPUNKTET: Reineierne ønsker seg tilbake til naturen, slik den var. Foto: Tage Vedal
TILBAKE TIL UTGANGSPUNKTET: Reineierne ønsker seg tilbake til naturen, slik den var. Foto: Tage Vedal

I Oslo tingrett tapte de saken om midlertidig forføyning, altså at man stanser arbeidet inntil spørsmålet om lovlighet er avgjort.

Helgeland tingrett skal behandle saken neste år. Da kan skaden allerede være skjedd, og man havner i samme situasjon som i Trøndelag, frykter Gudesen.

– Departementet bør ta en gjennomgang snarest, for myndighetene kan ikke ignorere Høyesterett.

Statsråden vil møte samene

Olje-og energidepartementet har allerede hatt et møte med utbygger av vindkraftverkene i Trøndelag, Fosen Vind DA.

Den nye olje-og energiministeren Marte Mjøs Persen (Ap) kan ikke love at dommen får konsekvenser for utbyggingen av vindkraftanlegget på Øyfjellet i Nordland.

OLJE- OG ENERGIMINISTER: Marte Mjøs Persen. Foto: Robert Reinlund / TV 2
OLJE- OG ENERGIMINISTER: Marte Mjøs Persen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det er rett og slett for tidlig å si om Høyesterettsdommen får konsekvenser, jeg vil gå nærmere inn i den konkrete saken som Høyesterett uttalte seg om og finne ut hvilke konsekvenser den kan få, om det er flere saker som eventuelt kan bli berørt, sier Mjøs Persen.

– Er det aktuelt å rive vindkraftanleggene i Trøndelag, nå som Høyesterett har sagt at de er ulovlige?

– Det er umulig å forhåndskonkludere, det er viktig for meg å starte en god dialog sånn at vi kan finne ut av hvordan vi løser dette.

Statsråden forteller at hun har avtalt et møte med ulike reindriftseiere.

– Den viktigste forpliktelsen staten har her er å sikre urfolks rettigheter, og så må vi sørge for at det blir en god prosess framover, slik at vi kanskje får til en sameksistens på en god måte.

– To forskjellige saker

Den svenske utbyggeren i Nordland, Eoulus Wind AB, skriver i et tilsvar at de ikke vil kommentere dommer som berører andre prosjekter enn deres eget.

«Hvert prosjekt er unikt og dermed kan ikke paralleller trekkes automatisk mellom ulike konsesjoner. Vi forholder oss til den konsesjon som er gitt for vårt prosjekt og den MTA-plan som foreligger etter grundige og lange prosesser».

Ordfører i Vefsn, Berit Hundåla (Sp) mener også at det er for sent å snu.

– Det er to forskjellige saker. Det området i Fosen som er beslaglagt til vindproduksjon er vel et av de viktigste vinterbeiteområdene og distriktene der nede. Områdene her i Vesterfjellene er først og fremst en veil til og fra sommer- til vinterbeite, sier Hundåla.

HER KOMMER TURBINENE: – Det er for seint å snu. Utbyggingen er ferdig om en måned, sier Berit Hundåla, ordfører i Vefsn Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2
HER KOMMER TURBINENE: – Det er for seint å snu. Utbyggingen er ferdig om en måned, sier Berit Hundåla, ordfører i Vefsn Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Hun er selv sauebonde og har i flere år hatt dyrene sine i det området som det nå bygges vindmøller i. Hundåla innrømmer at hun var mot utbyggingen da forslagene kom, men da hun ble ordfører valgte hun å føye seg etter det politiske flertallet i bystyret og demokratiet.

Hun har akseptert nederlaget og går «videre i verden».

– Ja, jeg var imot og mente at det var for store inngripen i naturen. Det jeg ser nå er at dyrene våre fungerer ganske godt opp ei fjellområdene. De legger seg faktisk i skyggen av vindturbinene og bryr seg egentlig ikke om dem. Området ble også bedre enn det jeg hadde trodd, sier Hundåla.

– For sent å snu

Det er bare en måned til anlegget til fire og en halv milliard skal settes i drift, og det vil være utenkelig å stoppe dette nå, mener ordføreren.

– Alt av turbiner og veier er på plass, derfor er det for sent å snu. Også vet vi at det er utfordringer for reinbeitenæringen, og jeg tenker at disse utfordringene er det mulig å løse med gode avtaler. Jeg håper at vi får til en god avtale mellom reineierne og utbyggerne, sier hun.

TERRENGET DEKKET MED VINDTURBINER: Storheia med sine 80 turbiner er regnet blant Europas største vindkraftanlegg. Foto: Frank Lervik/TV 2
TERRENGET DEKKET MED VINDTURBINER: Storheia med sine 80 turbiner er regnet blant Europas største vindkraftanlegg. Foto: Frank Lervik/TV 2

Torstein Appfjell og Ole Henrik Kappfjell er ikke i tvil. Vindkraftparken må stanses.

– Det er aldri for seint å snu. Vi må få fjellene våre tilbake, sånn at vi kan bevare den tradisjonelle reinsdrifta.

De 72 møllene som til slutt skal stå når anlegget i Vefsn kommune er ferdigstilt, forstyrrer den såkalte flytt-leia til reinflokkene, mener de to.

– Det samlede inngrepet i beitelandet blir for stort, og mølleparken stenger tilgangen til vinterbeite, sier Appfjell.

– Vi håper at vi en gang kan få tilbake fjellet slik det var.

Relatert