BOLIGTVIST: I dag skal boligtvisten til Anne Rimmen og Ailo Gaup avsluttes, i Oslo tingrett.
BOLIGTVIST: I dag skal boligtvisten til Anne Rimmen og Ailo Gaup avsluttes, i Oslo tingrett. Foto: Audun Braastad

Fant livsfarlig feil i svindyr villa: – Kunne brent ned hele huset

OSLO TINGRETT (TV2): Anne Rimmen og Ailo Gaup hevder svindyr villa hadde livsfarlig og helsefarlige og mangler. Krever erstatning på over to millioner kroner.

Saken oppdateres!

I 2018 kjøpte Anne Rimmen og Ailo Gaup en villa på Tåsen for 20 millioner kroner. Allerede under overtagelsen av boligen oppsto det problemer, ifølge kjendisparet.

I dag gikk retten gjennom prosedyrer og avsluttet saken. Nå venter de på den endelige dommen.

Utgjør en reel fare

I retten hevdet paret på tirsdag at villaen ikke var i nærheten av den standarden de ble forespeilet før de gjorde kjøpet.

Til god kveld Norge, forteller advokaten til paret at Anne Rimmen og Ailo Gaup har brukt 2, 4 millioner kroner på å utbedre feil og mangler ved boligen.

Han hevder flere av feilene og manglende ved boligene utgjør en reel livsfare og helsefare, som funn av muggsopp og feil med el-anlegget.

– Det ble funnet brennmerker i konstruksjonen, og branntilløp, som kunne brent ned hele huset, sier advokaten til God kveld Norge.

Advokaten til selger, hevder på sin side at det ikke er dokumentert noen feil med el-anlegget.

– Det er ikke noen grunn til å hevde at selger har kunnskap om dette. Han kan ikke bebreides for det, han trodde ting var på stell. Jeg Forstod på takstmannen at det ikke var farlig, med unntak av spottene, sier advokaten.

Rettssaken ble avholdt hjemme

På onsdag foregikk rettssaken hjemme hos kjendisparet, i boligen på Tåsen. Advokaten som representerer paret fortalte at de skulle på befaring av boligen sammen med sakkyndige.

Til God kveld Norge fortalte advokaten at kjendisparet ikke ønsket å ha media til stede under befaringen, men forteller dette i retten torsdag:

– Vi hadde en god gjennomgang av saken i går på eiendommen. Vi oppfattet at sakkyndig var enig i skadebildet. Uenighetene dreide seg om hva som er nødvendige utbedringer, sier advokaten.

Gitt feil opplysninger om drenering

Videre mener han at dreneringen er ett av de største forholdene i denne saken. I prospektet skal det ha stått at det var utført drenering i 2013, noe som ikke stemmer, ifølge advokaten.

Han hevder også at selger tidligere har vært i samtale med sakkyndige om drenering da han eide boligen. Derfor mener advokaten det er usannsynlig at selger ikke hadde denne informasjonen.

– Dreneringen skulle ha holdt i minst 50 år til. Men det viste seg at det var en 80 år gammel drenering som lå der, sier advokaten.

Feilen ved dreneringen hevdes å være en av årsakene til de store fuktproblemene som er oppdaget ved boligen. Ifølge advokaten er drenering en av de største utgiftene man kan få ved en bolig.

Advokat Bjørn Fredborg Nilsen, som representerer selgeren, bestrider at det var store fuktskader i boligen.

– Store fuktskader mener jeg det ikke var snakk om. Mycoteam sa det ikke var mye soppskader i forhold til at det er et gammelt hus. Det er ikke store fuktskader her, da burde man i så fall ha sett det på visning, hevder advokaten.

Grove beskyldninger

Han mener også klienten hans ikke har noen grunn til å lyve, eller skjule opplysninger.

– Det er ganske grove beskyldninger mot selger. Ikke bare skal hen ha tilbakehold opplysninger, det hevdes også at han aktivt har forsøkt å skjule forhold, sier advokaten.

Videre forteller han at ett av vitnene som tidligere sto selger nært, var med under befaringen av boligen på onsdag.

– Hen fortalte i sitt vitne i går at selger er en etterrettelig fyr som ikke lyver. Hen hadde ingen grunn til å tro at hen ikke ville ha opplyst om det selger visste om, forteller advokaten videre.

Advokaten bestrider også at selger bevisst har tilbakeholdt opplysninger om dreneringen, som han blir beskyldt for.

Gjort funn av asbest

Kjendisparet fortalte i retten at de har avdekket omfattende muggsopproblemer, fuktskader, saltskader, råteskader og funn av asbest.

Ifølge Store norske leksikon er innånding av asbeststøv helsefarlig og har vært forbudt i Norge fra 1985 på grunn av økt risiko for utvikling av kreft.

Advokaten til selger hevder i retten at det ikke er ulovlig å ha asbest, så lenge man ikke tukler med det.

– Det er veldig krisemaksimering her. Mykoteam sier asbestnivået ligger godt under lovlige nivåer. Det er ikke tilfellet at det er livsfarlig. Det er heller ikke ulovlig eller uvanlig med asbest, sier han.

Var på gråten

– Dersom dere hadde hatt all informasjon tilgjengelig om feil og mangler ved boligen, ville et kjøp vært aktuelt?, spurte advokaten Gaup.

– Nei, svarte Gaup.

– Hvordan har det vært å stå i denne prosessen?

– Det kan alle forestille seg, sa Gaup, som var tydelig preget av situasjonen og på gråten.

Selger er uenig

Selger fikk spørsmål av sin advokat om hva hen synes om å bli beskyldt for å holde tilbake informasjon om feil og mangler.

– Det har ikke vært trivelig, og det har vært langvarig. Jeg føler man tar en full renovering av et hus, og forsøker å sende regningen, sa selger.

– Det har vært mye jobb fra Gaup og Rimmen, og det ser jeg. Men jeg har ikke holdt tilbake opplysninger, sier han videre.

Les mer her.

Relatert