MØTTE IKKE OPP: Artisten møtte ikke opp under opplesningen av dommen. Foto: Line Haus/TV 2
MØTTE IKKE OPP: Artisten møtte ikke opp under opplesningen av dommen. Foto: Line Haus/TV 2

NRK-ansatt kan være skadet for livet etter juling på arbeidsplassen – får 60.000 mindre i erstatning enn ønsket

En norsk artist er dømt til tvungen psykiatrisk behandling etter at han slo og sparket en NRK-ansatt. Den NRK-ansatte fikk betydelig mindre i erstatning enn ønsket.

I januar 2020 skambanket en norsk artist en NRK-ansatt på parkeringsplassen til rikskringkasteren. På grunn av dette er han dømt til tvungen psykiatrisk behandling.

Tingrettsdommer Morten Bjone sier følgende om dommen:

«Det er en reell fare for at tiltalte på nytt vil begå alvorlige voldslovbrudd. Retten finner at dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å verne andres liv, helse eller frihet.»

BISTANDSADVOKAT: Mathias Tadesse Gebremichael er bistandsadvokat og jobber i Arktis Bentzen Advokatfirma. Foto: Line Haus/TV 2
BISTANDSADVOKAT: Mathias Tadesse Gebremichael er bistandsadvokat og jobber i Arktis Bentzen Advokatfirma. Foto: Line Haus/TV 2

Erstatning

Han må også å betale fornærmede 31.158 kroner i erstatning, samt 40.000 kroner i oppreisning.

Bistandsadvokat Mathias Tadesse Gebremichael, som jobber i Arktis Bentzen Advokatfirma, ønsket at fornærmede skal få i overkant av 131.000 kroner i erstatning, både som erstatning for det fornærmede tapte i perioden han var sykemeldt, og for tort og svie. Resultatet ble altså et betydelig lavere beløp.

Dette skyldes at det finnes regler for erstatningsansvar for personer uten skyldevne.

«Det må ved utmålingen tas i betraktning at skaden ble forvoldt av en sinnssyk person. I henhold til skadeserstatningsloven § 1-3 skal skadevolder da «erstatte den skade han volder for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers». Da retten finner at det er tiltaltes sinnssykdom som førte til at han ikke hadde evne til realistisk vurdere sitt forhold til omverdenen, finner retten at oppreisningen som tiltalte skal dømmes til å betale må reduseres til kr. 40.000,-», står det i dommen.

Gebremichael har foreløpig ikke fått kontakt med den NRK-ansatte, og ønsker ikke å kommentere beløpet foreløpig.

Det var Nettavisen som først omtalte dommen.

FORSVARER: Ida Andenæs er advokat og partner i Elden advokatfirma. Foto: Line Haus/TV 2
FORSVARER: Ida Andenæs er advokat og partner i Elden advokatfirma. Foto: Line Haus/TV 2

Får behandling

Det ble først tatt ut tiltale mot artisten 29. april i 2020. Da var påtalemyndighetens utgangspunkt at han skulle dømmes til fengsel, men så bestemte sakkyndige at personen ikke kunne regnes som tilregnelig.

Under rettssaken som fant sted tidligere i høst, ble det derfor klart at artisten skulle sendes til tvungen psykiatrisk behandling dersom han ble dømt.

To rettspsykiatrisk sakkyndige undersøkte ham og var til stede under rettssaken. De konkluderte med at artisten lider av en psykisk sykdom.

I rettssaken ble det vist overvåkningsvideoer fra NRKs parkeringsplass, hvor man tydelig ser at artisten sparker og slår den andre mannen, og bruker mye kraft i slagene sine.

Fornærmede skadet en følelsesnerve i ansiktet da han ble slått, og har fortsatt tidvis en stikkende smerte og nummenhet i ansiktet. Han kunne ikke jobbe i en periode etter voldshendelsen.

Dette er smerter han risikerer å leve med hele livet, ifølge legedokumenter som ble lest opp i retten.

Forsvarer Ida Andenæs i Elden advokatfirma sa i rettssalen at de mente vilkårene for tvungen behandling ikke var til stede. Til TV 2 sier hun følgende om en mulig anke:

– Vi har ikke fått gått gjennom dommen enda, så det er litt tidlig å si.

Hverken artisten eller den NRK-ansatte møtte opp i retten onsdag 13. oktober, da dommen ble forkynt. Ankefristen løper fra og med i dag, og fjorten dager frem i tid.

Relatert