USA-FERIE: En norsk reisearrangører som tilbyr pakkereiser på historiske Route 66 straffes med en kjempebot. Foto: Damian Dovarganes
USA-FERIE: En norsk reisearrangører som tilbyr pakkereiser på historiske Route 66 straffes med en kjempebot. Foto: Damian Dovarganes

Norsk reisearrangør får kjempebot: – Grov overtredelse

Reisearrangøren Route 66 straffes med bot på 400.000 for å ha nektet å tilbakebetale forskudd til kunder for avlyste reiser.

Reiselivsnæringen har ligget med brukket rygg i ett og et halvt år som følger av pandemien, men flere reisearrangører har gjennom perioden hatt et håp om at ting skal bedre seg og dermed likevel solgt reiser til reisesyke nordmenn.

Blant dem er arrangøren Route 66. På sine hjemmesider frister de blant annet med «verdens vakreste eventyr på historiske Route 66 i USA».

Nektet betale tilbake

Og det har de gjort gjennom hele pandemien. Ifølge Forbrukertilsynet koster pakkereisene fra 30.000 kroner og oppover, og dermed mener de at selskapets opptreden kan ha ført til store økonomiske konsekvenser for kundene.

For ifølge vedtaket til Forbrukertilsynet har selskapet ikke villet tilbakebetale forskuddene kundene har innbetalt, til tross for at reisene ble avlyst som følge av pandemien.

POPULÆRT: Route 66 er et populært reisemål for en rekke nordmenn. Foto: AP
POPULÆRT: Route 66 er et populært reisemål for en rekke nordmenn. Foto: AP

I tillegg mener Forbrukertilsynet at selskapet har gjort det svært vanskelig for kundene å forstå at de har et krav mot selskapet, og hvilket selskap kravet rettes mot.

Får kjempebot

På grunn av denne praksisen ilegges Route66 et overtredelsesgebyr på 400.000. I tillegg må selskapet betale 15.000 kroner per uke det ikke rydder opp på sine nettsider og i sine avtalevilkår, og 30.000 kroner per uke om kundene ikke får tilbakebetalt det de har krav på.

Har du blitt rammet av dette? Ta kontakt med TV 2s journalist her.

Forbrukertilsynet har også fattet vedtak mot daglig leder og styreleder i Route66 for medvirkning til lovbruddene, med blant annet et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner mot ham personlig.

– Det er svært viktig at pakkereisearrangørene overholder sin plikt til å tilbakebetale innbetalte forskudd til forbrukere når forbruker har krav på dette. Dette er særlig viktig i en tid der manges privatøkonomi er presset, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen i en pressemelding.

GROVT BRUDD: Direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen beskriver lovbruddet til reisearrangøren Route66 som grovt. Foto: DAG JENSSEN
GROVT BRUDD: Direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen beskriver lovbruddet til reisearrangøren Route66 som grovt. Foto: DAG JENSSEN

Stort antall klager

Forbrukertilsynet understreker at de har fulgt nøye med reisearrangører under pandemien, og tok opp sak mot nettopp Route66 fordi de hadde et relativt stort antall klager mot seg i Pakkereisenemnda.

Da Forbrukertilsynet tok kontakt med selskapet aksepterte de ikke sin forpliktelse til å betale tilbake til kundene.

Det kom også frem at selskapet aktivt hadde forsøkt å forhindre kundene til å rette tilbakebetalingskrav mot selskapet da pandemien brøt ut.

– Selskapets opptreden har samlet sett medført at kundenes mulighet til å kreve tilbakebetaling har blitt vesentlig vanskeliggjort, forsinket og potensielt kan ha gått tapt. Det er da viktig at slike grove overtredelser av pakkereiseloven og markedsføringsloven får konsekvenser, slik at kundene får det de har krav på, sier Rønningen.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med administrerende direktør i Route66 Arve Stallvik. Han har ikke besvart våre henvendelser.

Til NRK skriver Stallvik i en tekstmelding at selskapene deres er i dialog med alle involverte parter, og at de vil komme til en enighet.

– Så fort alle forsikringsselskap gjør sin plikt overfor alle kunder, og betaler ut reiseforsikringen kundene har krav på, vil både kunder og Forbrukertilsyn være fornøyd, skriver Stallvik.

Relatert