Mening

Barna må beskyttes mot Squid Game

Vi håper den nye barne- og familieministeren raskt vil ta tak i arbeidet med å se hva som kan gjøres.

Mange barn og unge i Norge har sett voldelig innhold fra TV-serien «Squid Game» til tross for 16 års aldersgrense.

Barnevakten oppfordrer den nye regjeringen til å gi barn beskyttelse slik FNs barnekonvensjon forutsetter.

Selv om serien «Squid Game» har 16 års aldersgrense på grunn av vold, har mange barn i barneskolen sett serien enten selv på Netflix eller gjennom sosiale medier.

Vi i Barnevakten er en sterk tilhenger av ytringsfriheten der serieskapere og forfattere skal få ytre seg og at folk i alle aldre skal få kunne se og lese innhold og kunne brynes på tanker og ideer som er krevende og provoserende.

For barn er ytringsfriheten mer komplisert enn for voksne, fordi statene i verden er enige om at barn har en delvis begrenset ytringsfrihet ved at de trenger å bli beskyttet mot noen ytringer for å ikke bli skadet.

Norge er forpliktet på FNs barnekonvensjon som gir barn i Norge rett til slik beskyttelse.

Denne beskyttelsen er grunnlaget for bildeprogramloven som setter aldersgrenser på kinofilmer og TV-program som sendes av kringkastere i Norge.

Men barna i Norge ser mer og mer på innhold gjennom sosiale medier og serier fra utlandet, og da gjelder ikke bildeprogramloven.

De store aktørene fra utlandet har riktignok blitt flinkere de siste årene til å gi foreldrene bedre kontrollinnstillinger for å skjerme barna fra voksent innhold.

Men slik den globale medieverden har utviklet seg, er det mye som tyder på at den norske bildeprogramloven, samt delvis mulighet for foreldreinnstillinger, ikke gir barn den beskyttelsen de har krav på.

Derfor vil vi utfordre den nye regjeringen til å starte en større samtale om hvordan vi som samfunn skal organisere oss for at barn og unge skal være trygge på nett.

Vi håper den nye barne- og familieministeren raskt vil ta tak i arbeidet med å se hva som kan gjøres.

Den jobben bør gjøres sammen med europeiske myndigheter i en videreføring av strategiarbeidet for trygg digital oppvekst til Solberg-regjeringen.

Alle barn i Norge har rett til å bli beskyttet mot skadelig innhold. Her kan myndighetene garantert gjøre mer enn det de gjør i dag.

Det viser erfaringene så langt etter noen uker med «Squid Game» .

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert