ORKER IKKE MER: Tidligere verdensmester i hopp, Per Bergerud, trekker seg fra Hoppkomiteen. Han er svært misfornøyd med Skistyrets behandling av saken rundt Clas Brede Bråthen. Foto: Håkon Mosvold Larsen
ORKER IKKE MER: Tidligere verdensmester i hopp, Per Bergerud, trekker seg fra Hoppkomiteen. Han er svært misfornøyd med Skistyrets behandling av saken rundt Clas Brede Bråthen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Trekker seg fra hoppkomiteen i protest

Per Bergerud trekker seg på grunn av behandlingen av Clas Brede Bråthen.

Torsdag kveld sendte han beskjed til skikretsen og kollegene i Hoppkomiteen. Den tidligere storhopperen og profilerte idrettslederen orker rett og slett ikke mer.

– Det er med tungt hjerte jeg har bestemt meg for å trekke meg som medlem av Hoppkomiteen og stiller dermed min plass til disposisjon, skriver Bergerud i en mail til TV 2.

Han begrunner avgjørelsen med måten Bråthen er behandlet på de siste ukene.

Kritisk til Skiforbundet

Den 27. september trodde Bergerud at konflikten med Bråthen skulle bli løst. Da hoppkomiteen gikk i møte med Skistyret hadde de blitt enige om at Bråthen skulle fortsette i jobben i en ny korttidskontrakt. Og han hadde akseptert at Ståle Willumstad skulle overta hans administrative oppgaver.

Dette ble avvist av Skistyret. I stedet tilbød de Bråthen en annen jobb. Da Bråthen ikke ønsket å forhandle mer rundt denne muligheten, svarte skiforbundet med å kalle han inn til et drøftelsesmøte for en mulig oppsigelse.

Slik opplevde Bergerud møtene med ledelsen i Skiforbundet.

– Skistyret valgte å kreve at det kommer en ekstern inn istedenfor å velge en intern løsning til lederansvaret for Hopp, noe som ytterligere vil drenere en dårlig økonomi i Hopp. I tillegg krevde de at Skistyret skulle godkjenne ansettelsen. Dette kravet har nå stoppet prosessen for å komme til en løsning, skriver Bergerud og fortsetter.

– I overnevnte forhold opplever jeg at Hoppkomiteen blir overkjørt av Skiforbundet og Skistyret. Jeg kan ikke lenger akseptere å være en del av Hoppkomiteen som blir overkjørt på denne måten. Jeg tar avstand fra hvordan Skiforbundet og Skistyret behandler tillitsvalgte i egen organisasjon.

Avviser samarbeid

På papiret er nemlig hoppkomiteen øverste ansvarlig for ansettelser i hopp, sammen med generalsekretæren i Skiforbundet. Men i Bråthen-saken har styret ved president Erik Røste i realiteten tatt over styringen.

I et intervju med TV 2 i forrige uke svarte skipresident Erik Røste på spørsmål rundt dette.

– Er hoppkomiteen i realiteten satt under administrasjon?

– Dette er en komplisert sak. Men siden Bråthen nå har saksøkt Norges Skiforbund ved Skistyret, så er det naturlig at vi nå behandler denne saken. Men vi gjør det i samarbeid med hoppkomiteen, sier Røste til TV 2.

Bergerud oppfatter dette helt annerledes enn Røste.

– Hoppkomiteen ble bedt om å gå ut av møterommet når Skistyret skulle behandle Hoppkomiteens forslag. Vi fikk presentert løsningen med det nye kravet når vi kom inn i møtet igjen. Vi argumenterte fortsatt for vår løsning, men Skistyret valgte sin løsning, skriver Bergerud.

Erik Røste skriver i en uttalelse til TV 2 lørdag at Bergerud har vært i en vanskelig posisjon på grunn av sitt personlige vennskap til Clas Brede Bråthen.

– Han valgte derfor etter hvert å melde seg inhabil og det har vi forståelse for. Vi beklager likevel at han trekker seg fra komiteen, skriver skipresidenten.

– Denne saken måtte overtas av Skistyret da Bråthen saksøkte Skiforbundet. Hoppkomiteen og skistyret har jobbet tett sammen for å finne løsninger i denne vanskelige saken. Vi er ikke alltid enige, men vi har det samme målet. Derfor var også Hoppkomiteen og Skistyret enige om å tilby Bråthen rollen som landslagssjef, noe han dessverre ikke ønsket fordi han ikke fikk velge hvem som skulle være han sjef. En stilling som for øvrig ikke skulle belastes hopp økonomisk, avslutter Røste.

– Vekket tillit

Bergerud, som i dag leder arbeidet med Skiflygings-VM i Vikersund, merker at konflikten begynner å tære på sin egen organisasjon.

– Hvordan vil du beskrive tilliten mellom grasrota i hopp-Norge og Hoppkomiteen per i dag?

– Jeg tror den er redusert grunnet at Hoppkomiteen ikke har fått gjennomslag for fortsettelse av kontrakten med CBB i starten av prosessen, og det omforente løsningsforslaget som ble lagt frem i slutten av september, skriver Bergerud.

Dessuten opplever han at tilliten til ledelsen i Skiforbundet også er svekket.

– I de fleste miljøer er tilliten lav. Det er bare å se på all støtte Clas Brede Bråthen har fått i saken.

Slik reagerer Hoppkomiteen

TV 2 har henvendt seg til leder i Hoppkomiteen, Alf Tore Haug, og stilt ham følgende spørsmål:

* Hva tenker du om at Bergerud trekker seg?

* Er du enig i kritikken hans på måten Skistyret har overkjørt de tillitsvalgte i hopp på?

* Har du selv vurdert å trekke deg?

* Er HK i realiteten satt under administrasjon av NSF sentralt?

Haug har ikke svart på spørsmålene, men sender noen generelle kommentarer gjennom kommunikasjonssjef i Skiforbundet Espen Graff.

– Per Bergerud er en fantastisk person med stor betydning for Norsk idrett. Det er også klart at han i likhet med resten av hoppkomiteen har gjort en solid innsats for å løse konflikten med Clas Brede Bråten. Det er naturlig at jeg derfor beklager at han har tatt den avgjørelsen. Men det er også viktig å påpeke at han ønsker å konsentrere seg om en annen viktig jobb for norsk hoppsport, nemlig som daglig leder i Vikersund, skriver Haug i uttalelsen.

– Jeg gjør også oppmerksom på at Per på en ryddig måte har meldt seg inhabil i saken på grunn av et mangeårig nært vennskapsforhold med Clas Brede. Jeg vil også understreke at jeg synes det er synd at Clas Brede takket nei til rollen som landslagssjef, noe hoppkomiteen og skistyret var enige om å tilby han. Den andre stillingen som sportssjef skulle utlyses og det ble understreket at hopps budsjett ikke skulle belastes denne stillingen, står det videre.

Relatert