DRAR HJEM: Senterungdom-leder Torleik Svelle og AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem møtte fredag pressen for å varsle et krafttak for psykisk helse. De to ankom Hurdalssjøen hotell torsdag, men reiser fredag tilbake til Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix
DRAR HJEM: Senterungdom-leder Torleik Svelle og AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem møtte fredag pressen for å varsle et krafttak for psykisk helse. De to ankom Hurdalssjøen hotell torsdag, men reiser fredag tilbake til Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Arbeiderpartiet og Senterpartiet lover gratis psykisk helsehjelp for alle til og med 25 år

HURDALSJØEN HOTELL(TV 2): Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om en satsing på psykisk helse for unge.

AUF-leder, Astrid Hoem og Senterungdom-leder, Torleik Svelle røpte i dag nyheter fra regjeringsforhandlingene i Hurdal.

– Vi har fått gjennom et krafttak for psykisk helse, og man skal nå gratis psykisk helsehjelp for alle under 25 år, sier Hoem, som ble supplert av Senterungdom-lederen:

– Vi skal også styrke skolehelsetjenesten, sier Svelle.

De to kunne fortelle at den nye regjeringen, som ikke har fått et navn ennå, vil ha:

  • En opptrappingsplan som skal styrke psykisk helse-tilbudet, både i kommunene og på sykehuset, og en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatrien.
  • Det skal også bevilges penger til lavterskeltilbud i kommunene.
  • Og opprettes flere lavterskeltilbud på nett.
  • Kvaliteten og ventetiden for dem som trenger psykisk helsehjelp skal ned gjennom en utredning av sterkere tematisk organisering av tjenestene. Det er ikke konkretisert hvor mye ventetiden skal ned i perioden.

– Men dette peker en retning, sier Svelle.

Ingen prislapp

Riksrevisjonen har kommet med skarp kritikk av at behandlingstilbudet er mangelfullt og ulikt landet over.

Nesten fire av ti kommuner innrømmer at tilbudet til unge med psykiske plager og rus ikke er godt nok i deres kommune, og en av fem unge med henvisning avvises i spesialisthelsetjenesten.

I valgkampen lovte Ap-leder Jonas Gahr Støre at hans regjering skal bruke 1 milliard kroner mer enn Solberg-regjeringen på psykisk helse, særlig på tidlig innsats og forebygging.

En prislapp på dagens nyhet kunne de to likevel ikke gi.

– Vi har ansvar for å levere gjennomslag som monner i unge folks liv. Så er det noen andre som sitter og regner på kostnadene, sa Hoem.

Ventetid

Svelle sier at det ikke er noen som tror at en redusering av ventetiden kan bli gjort med et knips.

– Men nå er vi i hvert fall enige om virkemidlene man skal bruke, og så må de neste fire årene gå til å gjøre jobben, sier han.

Svelle sier også at de helst hadde sett at tiltakene hadde blitt iverksatt av den forrige regjeringen før koronapandemien.

Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) sier på sin side at Høyre gjorde flere ting for å få ventetiden ned, blant annet gjennom å tilby fritt behandlingsvalg.

– Denne ordningen vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå skrote og vrake. Det vil få store konsekvenser for enkeltmennesker, ventetidene vil gå opp og det vil kun være de rikeste som kan kjøpe seg ut av ventetidene. Det er en usolidarisk politikk, sier han.

Klimaprat

Astrid Hoem sier at de også har vært tydelige overfor moderpartiet om at de også ønsker klimapolitiske gjennomslag, deriblant om å kutte 55 prosent av utslippene.

– Har du inntrykk av at det er en plan for hvordan de kuttene på 55 prosent skal skje?

– Vi får se hva de blir enige om på klima, det vet vi ikke, svarer Hoem.

– Vi har i hvert fall hatt gode samtaler, og opplever at vi blir tatt på alvor. Vi går også ut ifra at det vil synes godt, også på klimadelen.

Relatert