SVINDELTILTALE: En mann i 50-årene må møte i Møre og Romsdal tingrett, tiltalt for forsikringssvindel. Foto: Berit Roald / NTB
SVINDELTILTALE: En mann i 50-årene må møte i Møre og Romsdal tingrett, tiltalt for forsikringssvindel. Foto: Berit Roald / NTB

Tiltale: Tegnet ny forsikring dagen før han skulle utredes for alvorlig kreft

En mann i 50-årene må i neste uke møte i Møre og Romsdal tingrett, tiltalt for forsikringssvindel.

I januar i fjor ble mannen henvist til utredning for en alvorlig kreftdiagnose.

Nå er han tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger da han inngikk en forsikringsavtale dagen før utredelsen av den alvorlige diagnosen.

Ifølge tiltalen tegnet han to forsikringer:

  • «Kritisk sykdom - Økonomisk førstehjelp», som gir rett til en engangsutbetaling på 250.000 kroner
  • «Uførhet som følge av kritisk sykdom», som ved kreftdiagnoser gir rett til erstatning på inntil en million kroner.

Det er IF Skadeforsikring som har anmeldt mannen.

Nekter straffskyld

På torsdag i neste uke må mannen møte i Møre og Romsdal tingrett, tiltalt for forsikringssvindel.

I tiltalen, som er tatt ut av Statsadvokatene i Møre og Romsdal, kommer det frem at påtalemyndigheten mener mannen bevisst ikke oppga at det forelå en konkret mistanke om at han hadde kreft.

– Han nekter straffskyld etter tiltalen, sier mannens forsvarer, advokat Roy Peder Kulblik.

Forsvareren bekrefter at mannen har gjennomgått behandling for en alvorlig kreftlidelse.

– Han anfører at han på dette tidspunktet ikke forstod at han skulle utredes for en alvorlig kreftmistanke, sier Kublik.

Når det gjelder de faktiske forholdene i tiltalen, er ikke forsvareren helt enig med påtalemyndigheten.

– Forsikringen ble egentlig tegnet tidligere, men helseopplysningene som han måtte gi i forbindelse med inngåelse av avtalen, ble gitt dagen før utredningen, sier han.

– Vanskelig situasjon

Politiadvokat Sandra Grøtta Krakeli fører saken for påtalemyndigheten. Hun forteller at dette er en noe uvanlig sak for politiet.

– Det er ikke ofte at vi får anmeldelser på personforsikringer, sånn som i denne saken. Det er langt flere skadeforsikringstilfeller, sier politiadvokaten.

Utover at også hun kan opplyse om at mannen nekter straffskyld, ønsker ikke Grøtta Krakeli å kommentere denne saken før den har vært oppe for retten.

Forsvareren sier at et viktig tema i retten vil bli hans klient vanskelig livssituasjon på det tidspunktet avtalen ble inngått.

Hva mannen forstod om egen helsetilstand og ikke, kommer til å bli sentralt.

I dag er mannen friskmeldt etter vellykket behandling for diagnosen. Frem til han fikk diagnosen skal han ha vært «frisk og rask hele livet».

Retten har satt av en dag til behandling av saken, på torsdag i neste uke.

Relatert