GOD STEMNING: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum er nå i sluttfasen i arbeidet med en ny regjering, opplyser kilder til TV 2. Foto: Terje Pedersen/ NTB
GOD STEMNING: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum er nå i sluttfasen i arbeidet med en ny regjering, opplyser kilder til TV 2. Foto: Terje Pedersen/ NTB

Kilder til TV 2: Statsrådskabalen «så godt som klar»

Hvem som skal sitte i den nye regjeringen til Jonas Gahr Støre er langt på vei avklart, ifølge TV 2s kilder. De to partiene håper de kan sluttføre forhandlingene om en ny regjeringsplattform innen søndag.

Regjeringsforhandlingene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Hurdalsjøen Hotell går mot slutten. Det får TV 2 bekreftet av kilder med innsikt i forhandlingene.

Kildene understreker at både stemningen mellom partene, og fremdriften i forhandlingene, har vært svært god de siste dagene. Etter det TV 2 forstår er de viktigste avklaringene nå ferdige. Det innebærer at partiene langt på vei skal være enige om både departementsstruktur, hvor mange statsråder Ap og Sp skal ha og hvem som skal bli statsråder.

Samtidig gjentar kildene det samme mantraet: «Ingenting er klart før alt er klart».

Det betyr at det kan komme endringer i sluttspurten som får konsekvenser for resten av kabalen.

Klar søndag

Også når det gjelder regjeringsplattformen, skal de to partiene være enige om hovedlinjene, men fortsatt gjenstår det detaljer som ikke er endelig avklart. Slik det ligger an nå, tar partiene sikte på å være ferdige med plattformen innen søndag.

Både fredag og lørdag er det møter i Stortinget, men TV 2 vet at Arbeiderpartiet og Senterpartiet allerede har undersøkt muligheten for såkalt utbytting i Stortinget på fredag, slik at representantene som deltar i forhandlingene skal slippe å møte.

Forhandlerne holder foreløpig kortene svært tett til brystet når det gjelder både statsrådskabalen og innholdet i regjeringsplattformen.

Etter det TV 2 forstår er det ikke planer om å gjøre store endringer i departementsstrukturen, men det kan bli aktuelt å flytte enkelte saksområder over i nye departementer.

Naturdepartement skrinlagt

Før SV brøt ut av sonderingene ønsket Senterpartiet ifølge kilder å flytte både rovdyrforvaltning og naturvern over til landbruk, og opprette et «Naturverndepartement».

SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski var aktuell som statsråd i det dette « superdepartementet», men etter det TV 2 erfarer blir verken rovdyr eller naturvern flyttet ut av klima- og miljødepartementet.

Vurderingene som ligger til grunn er at klimakrisen og naturkrisen henger sammen, og det er derfor logisk at de to satsingene på klimakutt og ivareta naturen ligger i samme departement.

Klimadepartementet går etter det TV 2 forstår til Arbeiderpartiet, der partiets nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite, Espen Barth Eide, er en opplagt statsrådskandidat.

Relatert