NORSKE SOLDATER: Over 9000 nordmenn har deltatt på utenlandsoperasjoner i Afghanistan. Dette bildet er tatt i Camp Malmanah i Fayrab, Afghanistan den første oktober 2012. Foto: Lise Åserud
NORSKE SOLDATER: Over 9000 nordmenn har deltatt på utenlandsoperasjoner i Afghanistan. Dette bildet er tatt i Camp Malmanah i Fayrab, Afghanistan den første oktober 2012. Foto: Lise Åserud

Hver tiende Afghanistan-veteran sliter med psykiske helseplager

En undersøkelse viser at hver tiende veteran som har tjenestegjort i Afghanistan sliter med psykiske helseplager. Risikoen for plager øker markant for de som returnerer til det sivile.

Over 9000 norske soldater har tjenestegjort i Afghanistan siden invasjonen i 2001.

Samtlige har blitt spurt om å delta i Afghanistanundersøkelsen som tirsdag blir levert til Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H).

Undersøkelsen viser at 10,4 prosent av de spurte har psykiske helseplager.

Helseplagene inkluderer plager som alkoholmisbruk, PTSD, depresjon og angst.

Større forekomst blant de som forlater Forsvaret

Det er også stor forskjell i forekomst av psykiske helseplager på de som fremdeles er i Forsvaret, og de som har sluttet og returnert til det sivile liv.

Undersøkelsen viser at de som slutter har 82 prosent høyere risiko for å rapportere om symptomer knyttet til psykiske lidelser.

En lignende undersøkelse ble gjennomført i 2012, og utviklingen har vært i negativ retning siden den gang.

Det er en økning på 2,2 prosentpoeng i forekomst av psykiske helseplager siden den gang.

Videre viser undersøkelsen at de psykiske helseplagene øker markant hos personell som har vært utsatt for høy eksponering av risikable oppdrag.

Hos gruppen med høy grad av eksponering er det også langt større risiko for posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen er selv blant deltakeren Foto: Kristine Grønning/TV 2
FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen er selv blant deltakeren Foto: Kristine Grønning/TV 2

Forsvarssjefen: – Takk til alle veteranene

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er selv blant soldatene som har svart på undersøkelsen. Han tjenestegjorde i Afghanistan som spesialsoldat tidlig på 2000-tallet.

Han ønsker å takke veteranene for jobben de har utført i Afghanistan.

– De har blitt utsatt for et oppdrag som er langt utenfor det man kan forvente i Norge. Og resultatene av det ser man her, erkjenner Kristoffersen.

Videre mener han at selv om tallene som i dag er blitt kjent er nedslående, så er oppfølgingen av veteraner har blitt bedre.

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) mottok rapporten, og sier dette er et viktig ledd i forbedre hvordan vibehandler veteraner i Norge.

– Det å stå i operasjoner utenlands, det får følger. Kunnskap om hvordan veteranene har det, det er helt essensielt når vi skal sende andre, unge mennesker ut på oppdrag, sier Bakke Jensen.

Over 6000 deltakere

Undersøkelsen er gjennomført av Forsvarets sanitet og NKVTS på oppdrag fra Forsvarsdepartementet spurt samtlige veteranene om deres erfaringer, helse og livskvalitet.

Undersøkelsen er ment å danne et grunnlag for å kunne vurdere oppfølgingen oppfølgingen av veteraner etter krevende oppdrag.

67,7 prosent av Afghanistan-veteranene, eller 6220 personer, har svart på undersøkelsen. 41,3 prosent av de spurte jobber fremdeles i Forsvaret.

30 prosent hadde risikabelt alkoholforbruk

En lignende undersøkelse ble gjennomført i 2012. På det tidspunktet hadde like over 7000 nordmenn reist på oppdrag til Afghanistan. De ble spurt om deres erfaringer, helse og livskvalitet.

Afghanistanundersøkelsen 2012

 • 7323 ble spurt i undersøkelsen i 2012, og rett over halvparten deltok.
 • Mange har vært på utenlandsoppdrag to eller flere ganger.
 • Nesten halvparten har vært angrepet av fienden under tjenesten.

En av fem fryktet for livet

 • 1 av 5 har opplevd situasjoner der de trodde de skulle dø.
 • Et stort flertall fremstår med god psykisk helse fire år etter tjeneste.
 • 80 prosent sier de er ganske, meget eller svært fornøyd med eget liv fire år etter tjenesten.
 • Ni av ti sier at de lever et vanlig liv, med hensyn til arbeid og «sosial og familiemessig fungering».

Har økt selvfølelse

 • Et stor flertall opplever økt selvfølelse og ha bedre tro på egen mestring etter tjenesten.
 • 8 av 20 sier de er psykisk sterkere, 1 av 20 psykisk svakere.
 • 9,9 prosent har likevel stressplager en måned etter hjemkomst. For dem som har hatt «høy belastning» under tjenesten ligger forekomsten av stressplager på 14,7 prosent, redusert til 8,3 prosent etter fire år.

Mange med alkoholproblemer

 • Fire år etter undersøkelsen lider sannsynligvis 1,4 prosent av posttraumatisk stresslidelse, PTSD, 1,7 prosent har angstlidelser, 1,1 prosent depresejon, mens 0,6 prosent sannsynligvis er avhengig av alkohol, om de aller strengeste kriteriene benyttes.
 • Senker man kriteriene øker tallene til 6,2 prosent med stressplager, 7,3 med angstplager, 4 prosent med depresjonsplager og 27,8 prosent med et alkoholinntak som begtegnes som risikofylt eller skadelig.
 • Andelen med usunt forhold til alkohol er vesentlig høyere blant dem under 29 enn dem over.

Har prøvd å ta eget liv

 • 164 personer, 4 prosent, sier de har vært innom tanken på å ta sitt eget liv. 26 personer, 0,4 prosent, sier de har forsøkt.
 • En av åtte har søvnplager.

Undersøkelsen viste at 4,4 prosent rapporterte om symptomer forenelig med psykisk lidelse. Den viste også at nesten 30 prosent hadde et alkoholforbruk som kunne betegnes som risikofylt eller skadelig.

En av åtte hadde søvnplager, og fire prosent hadde vært inne på tanken av å ta sitt eget liv, og 0,4 prosent hadde forsøkt å ta sitt eget liv.

Det var i gjennomsnitt fire år siden de som svarte hadde avsluttet sin tjeneste.

Relatert