TUNGT: I overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. I 2020 kunne 50 dødsfall vært unngått dersom helsevesenet ikke hadde sviktet. Foto: Scanpix
TUNGT: I overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. I 2020 kunne 50 dødsfall vært unngått dersom helsevesenet ikke hadde sviktet. Foto: Scanpix

norsk pasientskadeerstatning:

Helsevesenet klandres for 90 selvmordsdødsfall på fem år

Hadde disse pasientene fått korrekt behandling kunne de vært i live, slår Norsk Pasientskadeerstatning fast.

«Marianne» tok sitt eget liv under opphold på psykiatrisk avdeling. De etterlatte søkte om erstatning fordi de mente at hun ikke fikk tilstrekkelig tilsyn ut fra hennes høye selvmordsrisiko.

Norsk Pasienterstatning (NPE) vurderte saken, mente helsevesenet sviktet og de etterlatte fikk medhold.

Denne autentiske, men anonymiserte historien gjentar seg. Hvert år svikter helsevesenet pasienter og utfallet blir det verst tenkelige.

90 unødige dødsfall

De siste fem årene har NPE gitt klagere medhold i tilsammen 90 selvmordssaker.

I samtlige 90 saker er det konkludert med at selvmordet kunne vært forhindret hvis det ikke hadde vært svikt ved behandlingen eller oppfølgingen.

Det handler om alt fra svikt ved selvmordsrisikovurdering og for tidlig utskriving eller permisjon til svikt i tilsyn.

– I hovedsak dreier det seg om enten mangelfull vurdering av selvmordsrisikoen, at det ikke er satt inn tilstrekkelige tiltak eller at tiltakene som er bestemt ikke er fulgt opp. Det har dessverre fått fatale følger for disse pasientene, og det er svært alvorlig, sier Torill Svoldal Stæhr som er seniorrådgiver kommunikasjon i NPE.

Totalt har NPE behandlet 217 erstatningskrav som omhandler selvmord eller selvmordsforsøk i perioden 2016-2020. Om lag halvparten av erstatningssøkerne har fått medhold.

SVÆRT ALVORLIG: – Tapet ved å miste en av sine kjære kan ikke erstattes, sier seniorrådgiver Torill Svoldal Stæhr Foto: Norsk Pasientskadeerstatning
SVÆRT ALVORLIG: – Tapet ved å miste en av sine kjære kan ikke erstattes, sier seniorrådgiver Torill Svoldal Stæhr Foto: Norsk Pasientskadeerstatning

Hjerneskader og amputasjoner

Til sammen 19 medholdssaker omhandler selvmordsforsøk. Her har de samme hovedbegrunnelsene for vedtakene vært at selvmordsforsøket kunne vært unngått ved riktig behandling eller oppfølging.

Selvmordsforsøkene har til dels ført til store skader som hjerneskade, diverse bruddskader og amputasjoner.

– Vi mener at disse selvmordene og selvmordsforsøkene kunne vært unngått med riktig helsehjelp. I hovedsak dreier det seg om enten mangelfull vurdering av selvmordsrisikoen, at det ikke er satt inn tilstrekkelige tiltak eller at tiltakene som er bestemt ikke er fulgt opp. Det har dessverre fått fatale følger for disse pasientene, og det er svært alvorlig, understreker Stæhr overfor TV 2.

Kjønnsfordelingen er likt mellom kvinner og menn og gjennomsnittlig alder er 43 år.

Årlig begår i overkant av 600 personer selvmord i Norge. Mellom 5000 og 6000 etterlatte og nærstående berøres av selvmord hvert år. To av tre som begår selvmord er menn.

Trenger du noen å snakke med?

  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent), sidetmedord.no
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent), soschat.no
  • Kors på Halsen sin chattetjeneste
  • Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

75 millioner

Det er så langt utbetalt 75 millioner kroner i erstatning til pasienter eller etterlatte i forbindelse med de 109 sakene hvor klagere har fått medhold.

– Erstatningsbeløpene de siste fem årene varierer fra 10 000 kroner til nesten 10 millioner kroner. Beregning av erstatning er konkret og skal dekke det økonomiske tapet som er knyttet til selvmordet eller selvmordsforsøket, forklarer Stæhr.

Erstatningen dekker blant annet utgifter til begravelse, forsørgertap og i sakene med selvmordsforsøk kan det være dekning av inntektstap og andre utgifter.

– Tapet ved å miste en av sine kjære kan ikke erstattes. Likevel er det viktig at pårørende får erstattet det økonomiske tapet de har hatt på grunn av feilen, fastslår Stæhr.

Det at en pasient dør som følge av feil er det mest alvorlige som kan skje i helsetjenesten.

– Vi opplever at disse sakene blir tatt på alvor og at helsetjenesten er opptatt av å lære av feilene for å unngå at de skjer igjen. Samtidig viser tallene våre at det fortsatt er rom for forbedringer i helsetjenesten for å unngå slike dødsfall, avslutter Stæhr.

Relatert