PLUTSELIG SYK: Etter en tur i september ble hunden Lucy brått syk, og matmor Cathrine David-Andersen tok henne med til legevakten. Foto: Privat
PLUTSELIG SYK: Etter en tur i september ble hunden Lucy brått syk, og matmor Cathrine David-Andersen tok henne med til legevakten. Foto: Privat

Kongle i tarmen til Lucy (6) førte til sjokkregning: – Helt sprøtt

En liten kongle sendte Lucy til dyrlegevakten. Det resulterte i en sjokkerende regning for matmor Cathrine David-Andersen.

I september ble hunden Lucy plutselig dårlig, og kastet opp når hun forsøkte å spise.

Den seks år gamle cavalier king charles spanielen hadde blitt syk uten noen åpenbar årsak, og en lørdag kveld opplevde matmor Cathrine David-Andersen (83) at situasjonen ble akutt. Hun kontaktet derfor veterinærene hos Evidensia Oslo.

Evidensia Oslo kunne ta imot Lucy dagen etter, så påfølgende søndag ble hunden tatt med til veterinæren. Der ble det konstatert at hunden hadde et fremmedlegeme i tarmen som måtte opereres ut.

Sjokkpris

Etter en drøy time på operasjonsbenken fikk Lucy operert ut en liten kongle fra tynntarmen. Før hun ble tatt med til operasjon, ble David-Andersen presentert for summen hun måtte ut med for å redde hunden.

Kostnaden for den drøyt én time lange operasjonen og påfølgende behandlingsforløp ble anslått til å ligge på rundt 60.000 kroner.

– Jeg måtte jo bare si ja, ellers kunne hun jo dø. En hund kan jo ikke leve på bare vann, som var det eneste hun fikk i seg, sier David-Andersen.

Da hun snakket med sønnen, Arne David-Andersen, og fortalte hva operasjonen kostet, trodde han prisen måtte være misforstått.

– Han sa «du må ha hørt feil». Men det hadde jeg ikke. Nå ligger regningen på over 63.000 kroner, forteller matmoren.

DYR KOST: Den lille konglen viste seg å bli dyr kost for den seks år gamle cavalier king charles spanielen Lucy. Foto: Privat
DYR KOST: Den lille konglen viste seg å bli dyr kost for den seks år gamle cavalier king charles spanielen Lucy. Foto: Privat

Mangedoblet regning

På Evidensias nettsider står det at grunntaksten for 30 minutter akuttbehandling utenom ordinære åpningstider er på 4273 kroner. Behandling utover det beregnes 100 prosent på honoraret - som vil si at prisen for en operasjon som tar mer enn 30 minutter er 8546 kroner.

Det er også et eget akuttillegg på inntil 100 prosent, som dermed i ytterste konsekvens kan gi en makspris på 17.092 kroner for en times akuttoperasjon utenom ordinær åpningstid.

Det er fire ganger så mye som grunntaksten, men David-Andersen måtte likevel betale mer enn 3,6 ganger så mye som det igjen for Lucys operasjon.

SJOKKREGNING: Dette var fakturaen David-Andersen mottok etter at Lucy ble operert. Foto: Skjermdump / Privat
SJOKKREGNING: Dette var fakturaen David-Andersen mottok etter at Lucy ble operert. Foto: Skjermdump / Privat

Bransjestandard

Sykehusdirektør for Evidensia Oslo, Anders Liland, sier klinikken alltid etterstreber å gi pasientene behandling av øverste kvalitet, og at prisen vil variere etter hvert enkelt tilfelle.

– Vi forventningsstyrer dyreeiere, uten unntak, med en oppdragsbekreftelse, inkludert et prisestimat for behandling, for signering før vi kan iverksette behandling. Det ble også gjort i dette tilfellet, sier Liland til TV 2.

Sykehusdirektøren presiserer at de på nettsiden opplyser om at priser i forbindelse med akutt behandling er vanskelig å generalisere, fordi det blant annet avhenger av tidsbruk, personellbehov, medisiner og utstyr.

21 kostnadspunkter

KORREKT BEHANDLING: Sykehusdirektør ved Evidensia Oslo, Anders Liland, sier det var livsnødvendig for Lucy å opereres. Foto: Evidensia
KORREKT BEHANDLING: Sykehusdirektør ved Evidensia Oslo, Anders Liland, sier det var livsnødvendig for Lucy å opereres. Foto: Evidensia

Ekstrakostnadene som stod oppført på David-Andersens faktura utgjorde i alt 21 punkter.

Blant disse var kostnader for paracetamol, anestesi, kvalmestillende, antibiotika, overvåking og undersøkelse, som var nødvendig for operasjonen - som alene kostet 11.690 kroner.

– Hvorfor er ikke ting som er nødvendig for å utføre operasjonen inkludert i prisen?

– Slik som standard i bransjen er, spesifiserer vi alle kostnader på faktura, der selve operasjonen er en egen post, og alle øvrige nødvendige poster står for seg, sier Liland.

Han poengterer at enkelte av postene, som blant annet Paracetamol og kvalmestillende, ikke blir gitt til alle dyrene som opereres, og derfor vil variere betydelig fra pasient til pasient.

– Kunne fått fatale følger

Sykehusdirektøren bekrefter at Lucy ble behandlet ved klinikken fra søndag 12. september til påfølgende tirsdag.

Da hunden kom inn til klinikken hadde hun redusert allmenntilstand, og etter både røntgen og ultralyd fant dyrlegene et fremmedlegeme i tarmen.

– Mottaksveterinæren foretok på dette tidspunkt en lengre samtale med eier hvor det ble anbefalt å gå videre med operasjon av Lucy. Alle forhold i forbindelse med inngrepet ble grundig gjennomgått og prisestimat ble gitt, sier Liland.

David-Andersen samtykket til operasjon, som ble utført av to veterinærer og to veterinærassistenter. De fjernet konglen fra tarmen, og på det tidspunktet var området betydelig påkjent, ifølge sykehusdirektøren.

– Videre utsettelse av kirurgisk behandling kunne fått fatale følger. Det hersket følgelig ingen tvil om at operasjonsbeslutningen var korrekt, sier han.

Avgjørende for prisen

Etter operasjonen måtte Lucy ligge inne til overvåkning til tirsdag 14. september, før hun ble hentet hjem. Hun ble også fulgt opp med to kontroller i etterkant.

– Behandlingsforløpet av Lucy går over tre dager og to netter, og det er dette regningen representerer. Totalt har hele ni veterinærer vært direkte involvert i den livsnødvendige akuttbehandlingen av Lucy og den påfølgende postoperative behandlingen, og enda flere dyrepleiere og veterinærassistenter har sørget for tilsyn, omsorg, stell og medisinering, sier Liland.

Han understreker at dyreeiere alltid får beskjed om pris på forhånd.

– Vi har full forståelse for at akutte hendelser er svært vanskelig for dyreeier. Det er derfor våre veterinærer alltid har en tett dialog med eier om omfang av potensielt inngrep, mulige komplikasjoner, usikkerhet vedrørende lengde på dyresykehusopphold etter operasjon og prisestimat, sier Liland.

Dekket ikke nok

David-Andersen tenkte at det uansett ville ordne seg med kostnadene, fordi hun hadde forsikret hunden for 30.000 kroner, uten å tenke over at hun verken kunne eller burde forsikre den for mer.

– De fortalte hva regningen ville bli når operasjonen var over, og jeg sa ja, men jeg har jo forsikring, sier David-Andersen.

Hun kontaktet forsikringsselskapet sitt, Gjensidige, og forhørte seg om forsikringen hun hadde var gyldig. På grunn av en annen operasjon tidligere i sommer var imidlertid beløpet nesten brukt opp, og David-Andersen må derfor betale tilnærmet hele beløpet av egen lomme.

Det viste seg uansett at det høyeste Gjensidige kunne tilby for hundeforsikring var inntil 50.000 kroner.

– Selv det er jo ikke nok. Så det er uansett helt sprøtt, synes jeg, sier David-Andersen.

Tilbyr ikke så høy forsikring

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Christian Haraldsen, sier standard beløpsgrense for forsikring er 30.000 kroner. Kundene står imidlertid fritt til å velge inntil 50.000 kroner.

– Vi tilbyr ikke høyere enn det. Kundene velger selv hvilken grense de vil ha, opplyser Haraldsen.

FOR FOLK FLEST: Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Christian Haraldsen, sier en forsikring på 30.000 holder forde fleste. Foto: Gjensidige
FOR FOLK FLEST: Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Christian Haraldsen, sier en forsikring på 30.000 holder forde fleste. Foto: Gjensidige

Han sier en forsikring uten beløpsgrense ville blitt svært kostbar, og unødvendig for de fleste. For en seks år gammel cavalier king charles spaniel, som Lucy, vil prisen for en standardforsikring havne på omtrent 9.000 kroner.

– Vi mener det er riktig å ha en beløpsgrense som gir en fornuftig pris, og har ut fra erfaring valgt 30.000 som en grense som vil være tilstrekkelig for de fleste.

Haraldsen sier de færreste vil oppleve å få bruk for et høyere beløp, og dermed ville betalt unødvendig mye for forsikringen.

– En høyere grense ville føre til at flere ville betalt for noe de ikke fikk bruk for, sier han.

Todelt problem

Veterinær og leder for dyrevernsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, sier kostnadsproblemet for veterinærbehandling er todelt.

– Når man har dyr så bør man sette av penger til behandling, enten på sparekonto eller med forsikring. Men når det er sagt er enkelte veterinærpriser for høye, sier Martinsen.

DELT PROBLEM: Veterinær Siri Martinsen mener ansvaret ligger både hos klinikkene, dyreeierne og forsikringsselskapet. Foto: Bente Isefjær / NOAH
DELT PROBLEM: Veterinær Siri Martinsen mener ansvaret ligger både hos klinikkene, dyreeierne og forsikringsselskapet. Foto: Bente Isefjær / NOAH

Hun syns det er synd at Norge ikke har klinikker som spesialiserer seg på enklere, livreddende behandling til en lavere pris, og sier det kan være et problem at flere klinikker har dyrt, avansert utstyr, som bidrar til å øke prisnivået.

– Fra dyrets synspunkt burde det være muligheter også til en lavere pris. Men at folk har dyr uten å ha sikret seg økonomisk for skade og sykdom er også et problem, sier veterinæren.

Hun poengterer at også forsikringsselskapene har et ansvar for å gi tilstrekkelige forsikringsordninger.

– Jeg vil anbefale å forsikre dyr. Samtidig er det flere vanlige lidelser som ikke dekkes av forsikring, og noen forsikringer dekker ikke eldre dyr. Det er jo også et problem.

Relatert