SATT IGJEN MED STORE REGNINGER: Susanne Harrington satt igjen med store regninger etter at hun hadde problemer med If. Foto: Susanne Harrington
SATT IGJEN MED STORE REGNINGER: Susanne Harrington satt igjen med store regninger etter at hun hadde problemer med If. Foto: Susanne Harrington

Advokater advarer mot If forsikring – Susanne fikk oppleve hvorfor

TV 2 HJELPER DEG: Tegner du innboforsikring hos If kan du tape store summer sammenlignet med hos konkurrentene. Det fikk Susanne Harrington smertelig oppleve.

«Vi er ved din side når noe skjer med deg, dine nærmeste eller andre verdifulle ting du bryr deg om. Vi vil at du skal føle deg trygg i hverdagen og følge drømmene dine. Hvis noe skjer, er vi her for å hjelpe deg.» Dette er bare noen av lovnadene If presenterer på sine hjemmesider.

Men ikke alle deler denne oppfatningen. Forbrukeradvokat Ola Fæhn ber nemlig folk holde seg unna selskapet.

– Tiden er inne for å advare folk mot å tegne innboforsikring i If, sier Fæhn.

Årsaken til at advokaten advarer er at selskapet nå gjør innskrenkninger i rettshjelpen som ligger i en hver innboforsikring. Har man innboforsikring har man rett til rettshjelp, og da hjelp til å dekke advokatomkostninger, i alle typer saker. Dette gjelder også i boligtvistsaker, men det er her If nå har gjort innskrenkninger.

– Dersom man har tegnet boligkjøperforsikring og velger ekstern advokat, så får man i dag i alle andre selskap dekket deler av kostnaden fra boligkjøperforsikringen, resten har blitt tatt gjennom vanlig rettshjelpsdekninger man har i innboforsikringen.

– Grunnen til at dette er viktig er at disse boligkjøperforsikringene har noen rammer for hva de vil gi, altså hva de dekker av kroner og øre. Problemet er at de bare dekker cirka en tusenlapp i timen, mens de fleste advokater koster 2000 kroner eller mer i timen. Den siste tusenlappen har man tidligere fått dekket gjennom vanlig innboforsikring, mens If-kunder nå sitter med halve regningen selv, sier Fæhn.

Forbrukeradvokat Ola Fæhn Foto: TV 2 hjelper deg
Forbrukeradvokat Ola Fæhn Foto: TV 2 hjelper deg

Selskapet har nemlig kommet til at de ikke dekker overskytende beløp, noe samtlige andre selskap gjør. Finansklagenemnda har flere ganger kommet til at If ikke kan gjøre dette, men selskapet godtar ikke avgjørelsene.

– Dette gjør de for å legge press på forbrukeren til å kjøpe boligkjøperforsikring, og kun benytte advokater If selv har valgt. Folk mister dermed valgmuligheten til å finne egen advokat og rådgiver, og presses inn i et betenkelig forsikringsprodukt, sier Fæhn.

Han er nå redd for at andre selskaper skal følge etter, noe han mener vil føre til en vesentlig innskrenking i folks rettigheter. Han fraråder dermed folk å bruke If.

Susanne ble sittende igjen med kjemperegninger

En av dem som har fått kjenne dette på kroppen er Susanne Harrington. Da hun kjøpte ny bolig i Stavanger i 2019, oppdaget hun raskt at ikke alt var som det skulle.

– Det startet med at det ble oppdaget problemer under en enkel taksjekk i sameiet. Derfra rullet det på med skader. Det var rotter og hussopp, og da jeg skulle installere peis viste det seg at pipen var kondemnerbar. I tillegg viste det seg at jeg ikke en gang eide andreetasje i leiligheten, som var innredet som soverom og loftstue. Den hadde aldri blitt seksjonert. I tillegg hadde jeg krypdyr i leiligheten og lekkasje på balkongen, forteller Susanne.

Heldigvis, tenkte Susanne, hadde hun boligkjøperforsikring hos Crawford, som går under If, men det som skjedde videre beskriver hun som en «helvetesreise».

– Jeg opplevde raskt at det ble fulgt en slags mal fra boligkjøperforsikringen, som gjorde at saken ble bagatellisert, slik at den ble avsluttet raskt. Dette er en opplevelse jeg vet jeg deler med mange andre. Det virker tydelig at boligkjøperforsikringen har interesse av å avslutte saken raskt. Å fortsette koster dem penger, sier Harrington.

Hun forteller at hun opplevde forsikringsselskapet som vanskelige å komme i kontakt med, og at hun ofte ble sittende i lange telefonkøer.

– Jeg opplevde at jeg ikke fikk svar, verken på praktiske eller juridiske spørsmål. De sier så fint at advokatene deres står klare for å hjelpe deg, men i stedet fikk jeg utnevnt en claims-behandler som aldri har vært i retten.

– Da jeg skjønte at det var mye galt, ba jeg om å få noen erfarne fra If på saken. Det fikk jeg ikke. Jeg vil også fremheve at jeg ble nektet av Crawford å heve kjøpet på det tidspunktet jeg ønsket. Dette gjorde at tvistepunktet i saken ble senere enn jeg hadde ønsket, noe som gjorde at utgiftene løp lengre. Jeg opplevde at jeg ble overstyrt av Crawford. Man skal da ikke bli stoppet i den juridiske prosessen av de som skal hjelpe deg. I stedet for hjelp, opplevde jeg dette som en ytterlige belastning i en krevende situasjon, forteller Susanne.

Valgte å bytte til ekstern advokat

Denne opplevelsen gjorde at Susanne valgte å finne en ekstern advokat med boligsaker som spesialitet. Siden hun hadde både superinnboforsikring hos If og boligkjøperforsikring hos If, trodde hun at hun var dekket av både rettshjelpen fra innboforsikringen og boligkjøperforsikringen. Det var hun altså ikke.

– På dette tidspunktet er man allerede presset opp i et økonomisk hjørne, fordi man ofte har doble boutgifter og mange andre løpende kostnader fordi man ikke kan bo hjemme. Det er en stor belastning på økonomien. Derfor blir mange tvunget til å bli værende hos boligkjøperforsikringen.

– Når du velger å ta en spesialisert advokat, som naturligvis skal ha mer enn offentlig salærsats, så må du i tillegg ta en annen økonomisk risiko. Dette er så David mot Goliat som det går an. Man slåss faktisk mot to Goliater, for du ender opp med å slåss like mye med eget forsikringsselskap som motparten, sier Susanne.

Hun forteller at hun ikke hadde tatt den samme økonomiske risikoen dersom hun hadde blitt hos Crawford, men at hun følte at den eneste sjansen hennes for å vinne var å ta en advokat med spesialkunnskap, som også har kunnskap om det byggtekniske.

Inngikk forlik

Valget falt på advokat Sindre Stave, som hun beskriver som både advokat og en viktig støtteperson.

EKSPERT: Advokat Sindre Stave er ekspert på boligsaker. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen
EKSPERT: Advokat Sindre Stave er ekspert på boligsaker. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

– Det er en grunn til at spesialiserte advokater har en viss salærsats. Man trenger gode juridiske råd, men også en støtteperson. Sindre har vært viktig både psykisk og økonomisk. Man er redd for å miste alt man har jobbet for, noe som gir masse søvnløse netter, forteller hun.

Til slutt inngikk hun forlik med motparten. Hun tror hun hadde kommet bedre ut av det dersom hun hadde gått til retten, men det orket hun rett og slett ikke etter lang kamp mot både motpart og If.

– Jeg måtte dekke cirka to tredjedeler av kostnadene til ekstern advokat. Den eksterne advokaten tok jeg fordi jeg var sterkt misfornøyd med tjenesten jeg hadde kjøpt, og som jeg hadde klaget inn til selskapet.

– Jeg mener at å ha en spesialisert advokat, som er ekstern, er avgjørende for å sikre en uavhengig og trygg prosess i boligsaker. Først da Sindre ble koblet inn, følte jeg at mine interessert ble ivaretatt.

Fordi hun ikke fikk bruke rettshjelpsdekningen i innboforsikringen har hun klaget If inn til Finansklagenemda. Der har hun sammen med Stave har hun vunnet mot If to ganger, men selskapet har nektet å føye seg etter dommene.

Derfor vil ikke If dekke det overskytende beløpet

Når TV 2 hjelper deg kontakter If, forsvarer de sin avgjørelse om å ikke følge avgjørelsene i Finansklagenemnda.

– Det er svært sjelden vi i If ikke aksepterer en avgjørelse tatt i Finansklagenemnda. Vi mener nemndas avgjørelser i disse sakene ikke er korrekte. Derfor ønsker vi å få en prinsipiell avklaring i domstolene. Det er viktig å presisere at vi i disse sakene dekker advokatutgiftene kunden får ved å ta saken inn for retten, slik at dette ikke koster vedkommende noe ekstra, sier kommunikasjonsdirektør i If, Andreas Handeland, til TV 2 hjelper deg.

– Vår boligkjøperforsikring skal sikre kunden spesialisert juridisk hjelp i forbindelse med boligtvistsaker. Vi dekker en timepris som tilsvarer offentlig salærsats pluss 200 kroner, noe som tilsvarer 1.606 kroner inkludert moms, uten noe begrensning på den totale forsikringssummen. Kunden kan velge mellom å bruke kompetente advokater gjennom våre samarbeidspartnere, eller egen advokat innenfor samme kostnadsramme. Ønsker kunden å bruke en dyrere advokat i egen regi, må mellomlegget dekkes av kunden selv, da dette ikke er nødvendig for å få den juridiske bistanden det er behov for i slike saker, sier han.

– Så vidt oss bekjent er If det eneste selskapet i Norge som tilbyr både boligkjøperforsikring og rettshjelpdekning gjennom innboforsikringen. Da nødvendig, juridisk bistand dekkes gjennom boligkjøperforsikringen, blir det opp til kunden selv om vedkommende ønsker en dyrere advokat. I så fall dekkes ikke dette av rettshjelpdekningen i innboforsikringen.

Han mener deres boligkjøperforsikring er et godt og konkurransedyktig produkt mange opplever stor verdi av i en boligtvist.

– I motsetning til rettshjelpdekningen i en innboforsikring er forsikringssummen ubegrenset i boligkjøperforsikringen. I tillegg er egenandelen langt lavere. Boligkjøperforsikringen sikrer kunden nødvendig og spesialisert juridisk hjelp gjennom hele prosessen.

– Har man ikke boligkjøperforsikring kan man benytte rettshjelpdekningen i innboforsikringen. Den totale forsikringssummen er begrenset oppad til 100.000 kroner. I tillegg betaler man en egenandel på 4.000 kroner, samt 20 prosent av advokatutgiftene, fortsetter han.

Har man både innboforsikring og boligkjøperforsikring, lar If deg altså ikke kombinere disse.

Crawford ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til svarene fra If.

– Bekrefter at de tilbyr noe som er dårligere enn andre hjemforsikringer

Advokat Fæhn mener svarene fra If bekrefter at de tilbyr et produkt som er dårligere enn det tilsvarende hos konkurrentene.

– Med andre ord bør folk advares mot å tegne innboforsikring i If. Selskapet begrunner dette med at de vil selge boligkjøperforsikringer, slik at de tjener penger på et produkt som strengt tatt er overflødig. De argumenterer med at de samarbeider med kompetente advokater, men det er ikke opp til forsikringsselskap å avgjøre dette. Retten til fritt advokatvalg er en viktig rettighet og følger av lovgivning vi har i dag, og foreslås tydeliggjort i utkastet til ny advokatlov.

– Man ønsker heller ikke å bindes til å bruke en advokat som har bindinger opp mot et selskap som tjener mer penger på å yte minst mulig bistand. Det er i strid med advokaters nøytralitet som er et avgjørende prinsipp. De argumenterer også med at prisen de tilbyr eksterne advokater er høy nok, men alle kompetente advokater som jobber med boligtvister har høyere timesats enn de tilbyr, sier Fæhn.

Innrømmer feil i Harringtons sak

If innrømmer imidlertid at Harrington ikke har fått den behandlingen hun skulle ha hatt, og de vil derfor dekke advokatutgiftene hennes.

– Vi har nå foretatt en grundig gjennomgang av Susanne Harringtons sak. Her har det dessverre skjedd en glipp hos oss, som har ført til at hun ikke har fått levert den kvaliteten hun som kunde bør kunne forvente å få gjennom boligkjøperforsikringen vår. Dette ønsker vi å beklage på det sterkeste. Vi har allerede vært i kontakt med Susanne, og informert om at vi vil ordne opp i dette og dekke fullt salær på boligkjøperforsikringen, sier Handeland.

Både Harrington og advokat Stave er glad for at If innrømmer feil, og at de dekker advokatsalæret, men påpeker at Harrington likevel har kommet dårlig ut økonomisk av behandlingen hun har fått hos If.

– Det som er uheldig i en sak som denne er at Harrington også tapte penger av andre årsaker, sier Stave.

Han sier blant annet at når hevingserklæringen ble utsatt to måneder, tapte hun forsinkelsesrenter i de to månedene.

Familiens hjem hadde brent ned – så kom beskjeden de ikke ville høre:

Relatert