stemplet som barnekidnapper i seks år:

Frifunnet for å ha kidnappet sin egen datter

I seks år har Torkel (52) vært internasjonalt etterlyst i hele verden av Interpol, for å ha kidnappet sin egen datter fra Kypros. Torsdag ble 52-åringen frifunnet på alle punkter. – En enorm lettelse.

– Her er hun nyfødt på Fredrikstad sykehus, sier Torkel, og peker på et av de mange bildene av datteren som henger på veggen i huset.

52 år gamle Torkel har et alvorstynget blikk, samtidig som man kan se et lite smil når han ser på bildene av datteren.

TV 2 har valgt å kun bruke fornavnet hans i denne saken, av hensyn til datteren.

– Jeg savner henne veldig, sier han.

Kypros-kidnappingen

På spisebordet i stuen ligger det permer med titalls tusen av sider med dokumentasjon. På kjøkkenbenken og på stuebordet ligger den enda flere.

36 permer totalt med 1000 sider dokumentasjon i hver perm. Alt omhandler den såkalte «Kypros-kidnappingssaken». En sak der han selv har blitt stemplet, og senere tiltalt som kidnapper av hans egen datter.

– Jeg har mareritt om natten. Det er som at man har mistet noen, og en sorg som aldri går over, sier Torkel til TV 2.

Torkel stod tiltalt for å ha kidnappet sin egen datter etter en barnefordelingssak. Men under behandlingen i tingretten i Halden ble alt snudd på hodet. Aktor bestemte seg for at Torkel skulle frifinnes. Foto: Aage Aune / TV 2
Torkel stod tiltalt for å ha kidnappet sin egen datter etter en barnefordelingssak. Men under behandlingen i tingretten i Halden ble alt snudd på hodet. Aktor bestemte seg for at Torkel skulle frifinnes. Foto: Aage Aune / TV 2

De siste seks årene beskriver han som et rent helvete.

Fem millioner på advokater

Fra å ha det perfekte familieliv, med barn og alt man kunne ønske seg, slo det over natten over til en bitter foreldrekonflikt som stadig eskalerte.

Og i midten, en liten jente på fire år.

I flere år har Torkel og hans eks kranglet om hvem som har foreldreretten til deres datter, og om hun er norsk eller kypriotisk.

Moren til barnet har fått flere rettslige kjennelser på at det er hun som har foreldreretten, og at datteren er kypriotisk.

Torkel har hele tiden fastholdt at moren til datteren lyver, og at hun har skaffet rettslige kjennelsene fordi hun har løyet og forfalsket en rekke dokumenter.

I seks år har han kjempet for å bli hørt i Norge.

Han har brukt nesten fem millioner på advokater, men i stedet for å bli hørt har også norsk rettsvesen lagt de kypriotiske kjennelsene til grunn og fradømt han foreldrene.

Han tapte den sivile rettssaken i både tingretten og lagmannsretten. Anken til høyesterett ble forkastet.

Kjempet i seks år

I 2017 reiste Torkel til Kypros og hentet datteren tilbake til Norge.

Etter det ble han tiltalt for grov omsorgsunndragelse. Datteren er nå tilbake på Kypros og Torkel har ikke sett henne på fire år.

I 2018 intervjuet TV 2 han anonymt. Da sa han at han ikke angret på det han hadde gjort.

– Sorgen bare fortsetter. Du klarer ikke å komme deg opp igjen. Tiden leger alle sår, men det gjør det ikke i en sånn sak, sier Torkel til TV 2.

Forrige uke startet straffesaken mot han i Halden tingrett. Han er tiltalt for å «ulovlig ha tatt en mindreårig ut av landet».

Underveis i rettsaken var det stadig flere vitner og beviser som pekte på at noe ikke stemte. Under aktors sluttprosedyre denne uken snudde plutselig alt.

– Jeg la ned påstand om fullstendig frifinnelse, sier politiadvokat Håvard Tafjord til TV 2.

Hvorfor det?

– I noen, riktignok ganske få, saker fremstår bevisene annerledes når man står i en rettssak i tingrett. Da har påtalemyndigheten en objektivitetsplikt som gjør at man må vurdere bevisene fortløpende, sier Tafjord.

Fullstendig frifinnelse

Torsdag falt dommen i saken, og retten tok påtalemyndighetens påstand om fullstendig frifinnelse av Torkel.

I dommen står det blant annet:

«Slik retten ser det er far i realiteten blitt utestengt fra kypriotiske domstoler når det gjelder å få prøvd sin sak. Han synes i realiteten også å ha blitt nektet enhver mulighet til å levere eller få realitetsbehandlet anmeldelser på mor, til tross for at det foreligger flere indisier på at mor kan ha begått kriminelle handlinger som å fabrikkere bevis, at hun forklarer seg uriktig, har fått utstedt falsk pass til barnet i anledning saken.»

Selv satt Torkel på en restaurant da han fikk beskjed om dommen og frifinnelsen. Han kastet seg i bilen og kjørte hjem for å lese kjennelsen.

– Det var en enorm lettelse å se frifinnelsen på trykk. Dette gir energi til å kjempe videre, sier han til TV 2.

– Far er best egnet

Retten var tydelig på at de sluttet seg til aktors prosedyre om at Torkel burde frifinnes.

«Verken de objektive eller subjektive vilkårene for straff er oppfylt og tiltalte må derfor frifinnes».

Retten mener også at det er bevist at Torkel er den av foreldrene som er best egnet til å sørge for at datteren har kontakt med begge foreldrene.

«Av hensyn til barnets beste og Grunnloven § 104 vil retten understreke at det i saken er fremkommet bevis på at det har vært et nært, sterkt og kjærlig bånd mellom far og datter. Gitt den situasjon at far ikke har fått kontakt eller samvær med datteren, etter at mor tok med seg barnet for andre gang til Kypros og at mor ikke har ønsket å forhandle om en minnelig løsning med far, mener retten det er bevist at far er den av foreldrene som er best egnet til å sørge for at barnet får opprettholde kontakt med begge sine foreldre», står det i dommen.

– Rettsskandale

Det har nå gått seks år siden 52-åringen ble internasjonalt etterlyst, og senere tiltalt for å ha kidnappet sin egen datter.

– Bør påtalemyndigheten beklage noe i denne saken?

– Det er i hvert fall beklagelig at man ikke har klart å avdekke dette på et tidligere tidspunkt i etterforskningen, sier Tafjord til TV 2.

Torkels forsvarer, Mette Yvonne Larsen, mener dette er noe man sjeldent opplever som advokat

– Dette er noe som man aldri nesten opplever som advokat. For det første å få så klare føringer fra en dommer som sier at det er fornærmede som lyver, ikke tiltalte. Det skjer ikke så ofte, sier Torkels forsvarer Mette Yvonne Larsen til TV 2 og legger til;

– Når aktor da tar de signalene og legger ned påstand om frifinnelse, det er helt spesielt. Det som også er spesielt i denne saken er at det er en rettsskandale. Det er en far som i seks år har prøvd å få kontakt med dattera si, og han har blitt avvist av norske domstoler hele veien.

– Så takk for at jeg fikk oppleve dette, men det er alt for sent. Dette skulle skjedd for fire år siden, sier forsvarer Mette Yvonne Larsen til TV 2.

SKANDALE: Forsvarer Mette Yvonne Larsen mener saken er en rettsakandale som burde blitt forhindret for seks år siden Foto: Roald, Berit
SKANDALE: Forsvarer Mette Yvonne Larsen mener saken er en rettsakandale som burde blitt forhindret for seks år siden Foto: Roald, Berit

Moren overrasket over aktors påstand

For barnets mor kom påstanden om frifinnelse som et sjokk

– Min klient ble veldig overrasket over aktors påstand. Men vi tar til etterretning aktors håndtering av straffesaken, samtidig som vi mener det ikke har noen betydning for den den underliggende foreldretvistsaken, og den pågående straffesaken på Kypros, sier morens bistandsadvokat, Sol Elden til TV 2.

Ser lyst på framtiden

Torkel hadde blandede følelser over at aktor ba om at han burde frikjennes.

– Det er en tragedie som har pågått i seks år, fordi de ikke har satt seg ned med meg. Tenk om de hadde tatt meg inn på et rom i fem minutter. Hadde det kostet det norske samfunnet noe å prate med meg i fem minutter den gangen istedenfor å bruke tusenvis av timer på å prøve seg på en løgn, sier han til TV 2.

Samtidig har han nå håp om gjenopptagelse av den sivile saken, at den internasjonale etterlysningen fjernes, og ikke minst at han får datteren sin tilbake.

– Nå ser jeg lyst på framtiden og jeg kommer til å gjøre alt resten av mitt liv for at ting skal bli bra for min datter. Det er det eneste som betyr noe, sier han til TV 2.

– Hva er det første du skal gjøre når du ser henne igjen?

– Det blir vel en god klem, sier Torkel.

Relatert