Fjerner reiserestriksjoner: – God tur

Innreiserestriksjoner fra EU/Schengen, Storbritannia og lilla land oppheves lørdag, men enkelte andre krav videreføres. Det globale reiserådet fjernes om én uke.

Regjeringen fjerner innreisetiltakene gjennom tre faser. De første restriksjonene fjernes klokka 16.00 lørdag.

– Vi viderefører et generelt reiseforbud for grå land, sier justisminister Monica Mæland (H) på pressekonferansen.

Hun sier det er viktig å videreføre noen tiltak inntil videre for å begrense importsmitte.

Den andre fasen av opphevingen av innreiserestriksjoner vil bli vurdert i siste halvdel av oktober. Det er uvisst når den tredje fasen fjernes.

Se full oversikt over når de ulike innreisekravene fjernes lenger ned i saken.

Fjerner krav om karantenehotell

Regjeringen avvikler kravet om karantenehotell, men de viderefører ordningen som et frivillig tilbud for dem som ikke har mulighet til å gå i karantene et annet sted.

De som er på karantenehotell nå, kan dra fra hotellet klokka 16 lørdag.

Regjeringen fjerner også krav om negativ test før man ankommer Norge. Man må likevel ta test når man kommer på grensen hvis man kommer fra områder med karanteneplikt.

– God tur

Flere grensepasseringer skal åpnes etter hvert som kommunene kan etablere et testsystem.

Det globale reiserådet fjernes 1. oktober. Det innebærer at det ikke lenger er frarådet å reise til andre land i verden.

– Verden er fortsatt preget av en pandemi, det betyr at det kan skje endringer her hjemme og der du er. Til dere som vil ut i verden nå, sier jeg: God tur, sier Mæland.

Mæland kommer med tre oppfordringer til folk som skal reise:

– Last ned reise-appen til UD. Det andre er å sette deg inn i situasjonen i landet du skal besøke. Det tredje er å være forberedt på at ting kan endres, sier justis- og beredskapsministeren.

– Og vær fullvaksinert, skyter helseminister Bent Høie (H) inn på pressekonferansen.

UD lanserer appen «Reiseklar», hvor de har samlet reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering i én app.

Fase 1, 2 og 3

Den første fasen av nedtrappingen av innreiserestriksjonene starter lørdag 25. september kl. 16, den neste fasen vil etter planen bli vurdert i siste halvdel av oktober. De er uvisst når fase 3 fjernes.

Endringer i fase 1

Følgende endringer trer i kraft 25. september 2021 klokken 16:

Innreise

  • Innreiserestriksjonene, altså begrensningene på hvem som får lov til å komme inn i Norge, oppheves for EØS/Schengen og lilla land. Det innebærer at EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia og Sveits, kan komme inn til Norge. Innreiserestriksjonene oppheves også for personer som bor i lilla land, altså land utenfor EØS/Schengen som FHI mener at kan ha noe mildere tiltak.
  • Innreise vil foreløpig være tillatt over de 35 godkjente grenseovergangene for de som ikke har særskilte unntak. Stengte grenseoverganger vil åpnes igjen når grensekommunen har et testtilbud klart, og det er er laget god informasjon til de reisende.
  • Politiet vil prioritere grensekontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk. Kontrollen av reisende fra områder med lavt smittetrykk nedprioriteres, men det vil bli gjennomført stikkprøvekontroller.

Karantene og testing

  • Innreisekarantene fjernes for reisende fra oransje områder. Innreisekarantene gjelder etter dette kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land (øvrige tredjeland).
  • Innreisekarantene fjernes for barn under 18 år. Plikten til test på grensen opprettholdes for barn som kommer fra et område med karanteneplikt. I tillegg anbefales test etter tre døgn.
  • Voksne reisende fra karantenepliktige områder kan avslutte innreisekarantene ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Plikten til PCR-test sju dager etter ankomst, fjernes.
  • Karantenehotell fjernes som krav, men opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et annet egnet karantenested. De som allerede er på karantenehotell når de nye reglene innføres, kan fullføre karantenen sin der hvis de ønsker.
  • Krav om gjennomført koronatest før ankomst til Norge fjernes.
  • Krav om test ved grensepassering/ankomst avvikles for reisende fra grønne og oransje land/områder.Testkravet beholdes for reisende som kommer fra områder med karanteneplikt.
  • Alle fullvaksinerte med gyldig dokumentasjon slipper karantene og testing.

Endringer i fase 2

I fase 2 legger regjeringen opp til at begrensningene på hvem som får reise inn i landet oppheves også for alle land på EUs tredjelandsliste. Karanteneplikten fjernes, først for land innen EØS/Schengen og lilla land, og deretter for alle land på EUs tredjelandsliste.Tilsvarende lettelser vil gjøres for testkravet på grensen og krav om innreiseregistrering.

Endringer i fase 3

I fase 3 vil det vurderes nærmere hvilke begrensninger det vil være på innreise til Norge og tilhørende karanteneregler. Fullmaktene beholdes. Krav om test ved ankomst og PCR-test er avviklet i fase tre, men kan gjeninnføres ved behov. Det vil være beredskap for grensekontroll i indre Schengen.

Gradvis nedtrapping

Gradvis nedtrapping av teststasjoner

Regjeringen legger opp til en gradvis nedtrapping av teststasjonene gjennom tre faser. I fase 1 opprettholdes teststasjoner ved flyplasser med utenrikstrafikk, ved Svinesund og Storskog. For øvrige teststasjoner beslutter kommunene selv om testingen skal skje på grenseovergangen eller i kommunen med grenseovergang. I fase 2 opprettholdes teststasjonene på Gardermoen, Svinesund og Storskog, mens øvrige teststasjoner avvikles og reisende over andre grenseoverganger tester seg i destinasjonskommunen. I fase 3 er det ingen tilbud om testing på grensen, men kommunene har beredskap til å kunne sette i gang grensetesting i løpet av få dager.

Gradvis nedtrapping av grensekontrollen

Regjeringen legger opp til en gradvis nedtrapping av grensekontrollen gjennom tre faser. Innreise vil foreløpig være tillatt over de 35 godkjente grenseovergangene for personer som ikke har særskilte unntak. Stengte grenseoverganger vil åpnes igjen når et testtilbud er klart. Så antallet godkjente grensepasseringssteder vil øke når teststeder i kommunene er på plass. Politiet vil prioritere grensekontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk. Kontrollen av reisende fra områder med lavt smittetrykk nedprioriteres, men det vil bli gjennomført stikkprøvekontroller. Gjenåpning av de stengte grenseovergangene og avvikling av indre Schengen-grensekontroll vil vurderes fortløpende, men vil blant annet være avhengig av den kommunale testkapasiteten. I fase 2 gjennomfører politiet kunnskapsbaserte stikkprøvekontroller på indre Schengen-grense. Innreise er tillatt over alle grenseoverganger. Det er ordinær grensekontroll på ytre Schengen-grense, med veileding om gjeldende smittevernregler. I fase 3 har politiet beredskap for gjenetablering av grensekontroll på indre Schengen-grense i løpet av få dager.

Gradvis nedtrapping av Nasjonalt kontrollsenter

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende reduserer bemanningen gradvis og avslutter kontroll og rapporteringsfunksjonen 31. oktober. Etter dette opprettholdes en bemanning som gjør det mulig å gi informasjon på SMS til reisende med test- og karanteneplikt. Beredskap for å kunne reetablere kontrollsenteret opprettholdes ut 2021. Eventuell forlenget beredskap etter dette vurderes innen utgangen av 2021.

Relatert