RASER: Sykepleierne løper hver dag på jobben for å ivareta syke og døende pasienter. Nå er de i tillegg bedt om å registrere egne dobesøk.
RASER: Sykepleierne løper hver dag på jobben for å ivareta syke og døende pasienter. Nå er de i tillegg bedt om å registrere egne dobesøk. Foto: NTB

Sykepleiere må registrere når de går på do: – Dette er hårreisende behandling

Bærum kommune vil kartlegge hvordan sykepleierne jobber. Ett av tiltakene er å registrere ansattes dobesøk. Sykepleierne er rystet. – Det er klart vi blir forbannet.

På lindrende enhet på Hospice Stabekk i Bærum ligger pasientene som er i siste fase av livet.

Sykepleierne her jobber med avansert håndtering av pasienter på dødsleiet, og føler allerede at arbeidsdagen ikke strekker til for å kunne ivareta de alvorlig syke pasientene på en verdig måte.

Nettopp på denne enheten ble de ansatte nylig bedt om å registrere alt de gjør på jobb. Også når de går på do.

– Dette er en hårreisende behandling. Jeg har vært sykepleier i 27 år og aldri opplevd maken, sier en av sykepleierne til TV 2.

Sykepleierne forteller at de fikk hakeslipp da de nylig fikk utdelt kartleggingsskjemaet. Her skal de føre inn time for time – alt fra sårstell, rydding av rom, dialog med pårørende til når de har spisepause og går på do.

– Forbannet

– Her springer vi bena av oss for å gjøre en god jobb og stå på for pasienter på dødsleiet, og så får vi beskjed om å loggføre dobesøkene våre for å effektivisere driften. Det er klart vi blir forbannet, sier en annen sykepleier.

SKJEMA: Her er skjemaet som skal kartlegge alt sykepleierne foretar seg. Også dobesøk.
SKJEMA: Her er skjemaet som skal kartlegge alt sykepleierne foretar seg. Også dobesøk. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med flere ansatte ved sykehjemmet, som alle reagerer sterkt på kartleggingsskjemaet og spesielt registeringen av egne toalettbesøk.

Men ingen av dem tør å stå fram, da de frykter represalier fra kommunens ledelse.

– Dette er en viktig prinsippsak for alle sykepleiere, som allerede jobber under svært krevende forhold. Vi er nå 7000 sykepleiere i manko her til lands. Jeg skulle derfor gjerne ha stått fram om en så viktig sak, men vi vet dessverre hvordan varslere blir behandlet – så vi tør ikke, sier en av dem til TV 2.

Provoserende

Hovedtillitsvalgt Marthe Røyne-Helgesen for Norsk Sykepleierforbund i Bærum, som representerer 750 medlemmer, sier at hun er kjent med toalettregistreringen på det aktuelle sykehjemmet.

– Jeg har snakket med sykepleiere og jeg skjønner at det oppleves provoserende, og at de er frustrerte over at dobesøk er oppført på skjemaet, sier Røyne-Helgesen.

KLØNETE: Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Bærum, Marte Røyne-Helgesen, syns det var klønete av sykehjemmet å ta med dobesøk i skjemaet.
KLØNETE: Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Bærum, Marte Røyne-Helgesen, syns det var klønete av sykehjemmet å ta med dobesøk i skjemaet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Som representant for sykepleierforbundet syns hun at kartlegging av hvordan man jobber kan være et godt verktøy, da man kan synliggjøre hva for eksempel sykepleiere og helsefagarbeidere brukes til.

– Det er ikke alltid ressursbruken er hensiktsmessig, derfor er kartlegging ikke bare negativt. Men det er klønete av tjenesteleder å ta med dobesøk i skjemaet, sier Røyne-Helgesen.

Rekordstor sykepleiermangel

Aldri før har det vært så stor mangel på sykepleiere her i landet som nå.

Bærum er intet unntak.

Her mangler de 12 prosent og sykepleiermangelen blir definert som kritisk.

Dette gjør at sykepleierne løper hele dagen og tar seg knapt tid til verken do-pause eller spisepause, for å gi et godt tilbud til pasientene og deres pårørende.

Tillitsvalgtrepresentanten er litt redd for hva kartleggingsskjemaene skal brukes til, og frykter at kommuneledelsen vil bruke det til å kutte i antallet stillinger i eldreomsorgen.

MANGLER SYKEPLEIERE: I Bærum kommune er det kritisk mangel på sykepleiere.
MANGLER SYKEPLEIERE: I Bærum kommune er det kritisk mangel på sykepleiere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Bemanningen er sårbar og lav, så det er klart vi frykter kutt. Og det er ikke god ledelsespolitikk å sende slike signaler gjennom et skjema, sier hun.

– Alvorlig

Før man innfører denne typen kartlegging på en arbeidsplass er man, ifølge arbeidsmiljøloven, forpliktet til å drøfte dette med tillitsvalgte.

Det ble ikke gjort før disse kartleggingsskjemaene ble sendt ut.

Dette er noe sykepleierforbundet reagerer sterkt på.

– Her skulle de ansatte ha blitt involvert både gjennom verneombud og tillitsvalgte, og det er alvorlig at de ikke ble informert i forkant. Dette er et tegn på at medbestemmelse ikke ivaretas, slik det skal på tjenestestedene, sier Røyne-Helgesen.

– Uheldig formulering

Bærums nye kommunalsjef for pleie og omsorg, Cecilie P. Øyen, ba nylig tjenestelederne for alle sykehjemmene om å se på tjenesten med nye, friske øyne og kartlegge de ansattes tidsbruk på ulike oppgaver.

Sykehjemmene sendte ut detaljerte skjema til ansatte for å kartlegge døgnrytmen.

Ved Hospice og Stabekk sykehjem sendte tjenestelederen ut et omfattende skjema til alle ansatte, hvor de også skulle krysse av for hvilke tidspunkt de gikk på toalettet.

Tjenesteleder ved Hospice og Stabekk sykehjem ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Pleie- og omsorgssjefsjef Cecilie P. Øyen, som kommenterer saken på kommunens vegne, sier at det er helt naturlig at et døgn på sykehjemmet blir kartlagt.

BEKLAGELIG: Kommunalsjef for pleie og omsorg i Bærum kommune, Cecilie P. Øyen, syns det er beklagelig at registreringen av dobesøk medførte uro.
BEKLAGELIG: Kommunalsjef for pleie og omsorg i Bærum kommune, Cecilie P. Øyen, syns det er beklagelig at registreringen av dobesøk medførte uro. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– I Bærum kommune, også i pleie og omsorg, må vi alltid og hver dag vurdere hvordan vi jobber og hvordan vi kan gi de beste tjenestene til brukerne. Derfor ser på hvordan vi jobber og hvilke oppgaver vi bruker tid på, sier Øyen.

– Skjønner du at de ansatte reagerer på at de måtte loggføre dobesøk?

– Det å registrere dobesøk er forståelig at noen kan reagere på. Det var en uheldig formulering. Men intensjonen var god, og så forstår vi at det medførte uro og det syns vi er beklagelig, sier Øyen.

Fryktkultur

– Dere er forpliktet til å informere tillitsvalgte før et slikt tiltak blir satt i verk. Hvorfor ble ikke det gjort?

– Vi ønsker å jobbe for å ha en kultur hvor vi involver både medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i det vi gjør hver dag. Vi har et godt samarbeid og akkurat når det gjaldt dette skjemaet gjorde vi dessverre ikke det på den måten, og det har vi forsøket å rydde opp i og er nå i en annen prosess sammen med de tillitsvalgte og verneombud, sier kommunalsjefen.

– Sykepleiere melder om en fryktkultur i kommunen. Ingen av dem tør å stå fram om dette, i frykt for represalier fra arbeidsgiver. Hva tenker du om det?

LIVETS SLUTTFASE: På Hospice Stabekk er sykepleierne spesialisert til å gi et godt tilbud til døende pasienter i deres siste livsfase.
LIVETS SLUTTFASE: På Hospice Stabekk er sykepleierne spesialisert til å gi et godt tilbud til døende pasienter i deres siste livsfase. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er i så fall veldig beklagelig. Dersom det er en opplevelse så ønsker jeg velkommen til en dialog om det, med tillitsvalgte for sykepleierne, sier Øyen.

Fryktkulturen kom også overraskende på sykepleiernes representant i Bærum.

– Jeg har ikke fått tilbakemelding fra sykepleierne på gulvet om at de opplever en fryktkultur. Men jeg tenker at dersom det er en opplevelse de har, er det veldig viktig at man tar det på alvor. Jeg kommer til å ta kontakt med kommunalsjefen i etterkant av dette, og be om et møte så sørger for at vi følger det opp, sier Røyne-Helgesen.

Har du opplevd noe lignende? Ta kontakt med journalisten: ingvill.dragni@tv2.no

Relatert