Norges bank setter opp renta

Som varslet hever Norges Bank styringsrenta til 0,25.

– Normaliseringen av økonomien tilsier at det nå er riktig å starte en gradvis normalisering av styringsrenten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er nå høyere enn før koronapandemien.

– Vil trolig fortsette

Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttingen synes å være nær et normalt nivå. Smittespredningen har økt etter sommeren, men høy vaksinasjonsgrad har begrenset behovet for smitteverntiltak. Oppgangen i økonomien vil trolig fortsette utover høsten, skriver Norges Bank i en pressemelding.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det var på forhånd bred oppfatning blant makroøkonomer at styringsrenta skulle settes opp på septembermøtet, noe også sentralbanken har signalisert. Rentebeslutningen er trolig startskuddet på en lengre periode med rentehevinger.

– Bør gå varsomt frem

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl. O Geving sier at Sentralbanken nå bør gå varsomt frem.

– Etter en lang periode med nullrenter har mange husholdninger pådratt seg høy gjeld med lav rentebelastning. Sentralbanken bør gå varsomt fram for å unngå at rentebelastningen øker for raskt og for sterkt for husholdninger som har vendt seg til dagens rentenivå, sier Geving.

Professor Ola Grytten ved Handelshøyskolen i Bergen anslår overfor NTB at styringsrenta skal opp på 1,25 prosent og at gjengs boliglånsrente vil ligge på rundt 3 prosent ved utgangen av 2022.

Relatert