30 år gammel hemmelighet skjulte milliongave

Barn og unge nyter godt av pengene ingen visste skulle komme.

I 1984 skrev ekteparet Henry Olav og Astrid Fossum i Sylling et testamente som var hemmelig inntil for få år siden.

Innhold: Etter deres bortgang skulle alt de eide gå til et fond for utvikling av friidrettsungdom i Oppland og Hedmark. I dag står det åtte millioner på konto.

Da Astrid, som var enke etter Henry Olav, gikk bort i 2014, ble det etterhvert kjent at hun og ektemannen testamenterte alt de hadde av jordlig gods til gode for ungdomsarbeid og friidrett.

Henry Olav elsket friidrett, og han var selv en habil friidrettsmann innenfor kast-øvelsene.

VERDIFULLE DOKUMENTER: Testamentet etter Henry Olav og Astrid Fossum
VERDIFULLE DOKUMENTER: Testamentet etter Henry Olav og Astrid Fossum Foto: Montasje/Lasse Olsrud Evensen.

Ekteparet hadde ingen livsarvinger.

– Da vi åpnet testamentet og verdigjenstandene ble realisert, ble i overkant av tre millioner satt inn på en fondskonto slik testamentet befalte. Dette har i dag økt til over åtte millioner. Fondets avkastning kan vi bruke til vårt arbeid i Innlandet friidrettskrets. Det beløper seg til mange hundre tusen kroner, forteller daglig leder i Innlandet friidrettskrets, Dag Kåshagen, til TV 2.

Likevel er det ikke så enkelt å administrere fondet. Testamentet har klare retningslinjer.

NYTER GODT: Dag Kåshagen, daglig leder i Innlandet friidrettskrets.
NYTER GODT: Dag Kåshagen, daglig leder i Innlandet friidrettskrets. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

I tidens løp har friidrettskretsen blitt større, omfatter flere distrikter og fått nytt navn siden testamentet ble opprettet. Noen avsnitt må tolkes annerledes for å få kabalen til å gå opp i henhold til testamentets innhold.

– Administrator av fondet, DNB i Søndre land, og vi, har funnet en del gode løsninger. For min del er det viktig at ikke alt går til løp men at kasterne og kastøvelsene, selv om de ikke er så mange, får det som testamentet hjemler. Gamle Henry Olav var jo selv kaster. Derfor er dette viktig å følge dette opp i tråd med hans ønske, sier Helge Tryggeseth som er nestleder i Innlandet friidrettskrets.

Det er de unge, lovende som nyter godt av pengene.
Det er de unge, lovende som nyter godt av pengene.

Han har hatt som oppgave å tilrettelegge pengene internt i kretsen.

– Dette har gitt oss mange fordeler. Vi har mye penger å bruke på samlinger, utdannelse og reiser for våre unge aktive. Vi er i en særstilling i forhold til andre kretser. Vi samler flere ganger i året ungdommer fra 60 klubber i kretsen vår. Det hadde vi ikke hatt mulighet til uten disse pengene. At allsidighet er satt i høysetet, er noe som gleder meg, fortsetter Tryggeseth som sammenligner testamentsgaven med det å vinne i Lotto.

Relatert