PRESSEKONFERANSE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og FHIs Camilla Stoltenberg under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Ali Zare / NTB
PRESSEKONFERANSE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og FHIs Camilla Stoltenberg under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Ali Zare / NTB

Røper drama i kulissene: Oppvaskmøte mellom Nakstad og FHI

Etter et utspill om smittespredning blant barn ble assisterende helsedirektør Espen Nakstad innkalt til oppvaskmøte med FHI, ifølge en ny bok.

Etter et utspill om smittespredning blant barn ble assisterende helsedirektør Espen Nakstad innkalt til oppvaskmøte med FHI, ifølge en ny bok.

Utspillet kom i et intervju Nakstad hadde med Dagbladet før skolestart i august 2020, da Nakstad sa at nye studier antydet at barn hadde en større rolle i smittespredningen, skriver NRK , basert på boka «Året som aldri tok slutt» av Lilla Sølhusvik.

Utspillene gikk imot hva FHI hadde sagt den våren, om at barn smitter i mye mindre grad enn voksne. I et oppvaskmøte mellom FHI og Nakstad skal det ha diskusjon mellom ham og FHI-overlege Are Stuvitz Berg. FHIs eksperter skal ha beskyldt Nakstad for å «tolke alt som fantes av kunnskap på en måte som bekreftet hans eget syn», mens Nakstad kritiserte FHI for «cherry picking» av forskningsresultater.

– Vi opplevde at det kom beskyldninger fra Espen Nakstad om at vi ikke var flinke nok i faget vårt og at vi ikke forholdt oss til statistiske feilkilder, som vi synes var urimelig, sier Berg til NRK.

– Kraftig kritisert

Berg forteller videre at, selv om det ikke var god stemning på møtet, fikk de en bedre samforståelse. Resultatet ble en samarbeidskronikk med FHI og Nakstad om barnesmitte.

– Det stemmer at jeg en gang ble oppringt fra FHI og kritisert i kraftige ordelag for mine uttalelser om østasiatiske studier av smittespredning blant ungdommer og hvorfor de er relevante for norske forhold, sier Nakstad.

– Jeg slapp ikke til orde i møtet og ba om å få ta diskusjonen i et mer egnet fora, sier Nakstad, som for øvrig ikke vil kommentere innholdet i boka.

– Høie mislikte FHIs AstraZeneca-nei

I boka beskrives det også hvordan Camilla Stoltenberg ble kalt inn til møte med helseministeren etter at FHI i vår anbefalte å skrote AstraZeneca-vaksinen fra vaksinasjonsprogrammet.

I møtet skal Høie ha uttrykt misnøye med at FHI konkluderte med å ta vaksinen ut – han mente FHI burde vært mer åpne og overlatt det til politikerne. Det overrasket Stoltenberg, skriver VG.

– Jeg ble litt forvirret. Inntil da hadde det vært tydelig vektlagt fra politikernes side at alt som hadde med vaksinasjonen var så faglig, og at de ville følge våre råd – eller det de den gang kalte våre beslutninger. Mens jeg var nok mer opptatt av at det hele veien også hadde politiske aspekter. Plutselig snudde det, og de ble opptatte av at vaksinesakene hadde sterke politiske aspekter som det var viktig at vi forsto, sier Stoltenberg, som undstreker at hun egentlig er enig.

Høie sier det er vanlig med FHI-møter etter at de kommer med råd.

– Jeg mener at det er deres rolle å komme med en anbefaling – men det er ikke de som konkluderer. Det har det aldri vært tvil om. Slik det fremstilles i boken kan det virke som om det var en overraskelse at dette spørsmålet skulle konkluderes politisk, sier Høie.

Han sier videre at beslutningen om AstraZeneca kunne få store konsekvenser. Det skal ikke ha vært aktuelt å overprøve FHIs anbefaling, men å få en ny vurdering fra en annen faggruppe.

Relatert