OVERSVØMMELSE: 22. august 2021: Den tropiske stormen Henri førte til at tusenvis av av hjem ble oversvømt i Rhode Island ved USAs østkyst. Foto: Tom Brenner / AFP
OVERSVØMMELSE: 22. august 2021: Den tropiske stormen Henri førte til at tusenvis av av hjem ble oversvømt i Rhode Island ved USAs østkyst. Foto: Tom Brenner / AFP

Klimaendringene ble ikke bremset av koronapandemien: – Ingen tegn på at vi blir grønnere

En ny rapport viser at klimaendringene fremdeles øker til tross for kort nedgang av klimautslipp i 2020 grunnet pandemien.

FN skrev torsdag på sine nettsider at klimaendringene ikke ble bremset ned av den globale koronapandemien.

Ifølge en rapport fra FN som ble publisert torsdag, fortsetter klimaendringene å øke, og verden forblir i kampen om å kutte karbonutslipp.

Under koronapandemien i 2020 gikk verden inn i en økonomisk nedgang. Dette forårsaket likevel bare en midlertidig nedgang i CO2-utslipp. Ifølge United in Science sin rapport fra 2021, var ikke koronapandemien nok til å snu de stigende klimagassnivåene i atmosfæren.

Ifølge rapporten finnes det ikke tegn på at vi er på vei til å bli mer miljøvennlige etter pandemien.

Fredag advarte FNs generalsekretær om at verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming.

Målet blir ikke nådd

Stigende globale temperaturer forårsaker ekstremvær over hele verden, med innvirkning på økonomi og samfunn. FN skriver at milliarder av arbeidstimer har gått tapt gjennom varme alene.

Den gjennomsnittlige globale temperaturen de siste fem årene var blant de høyeste som er registrert.

Det er derfor økende sannsynlighet for at verden ikke vil klare å nå målet om å redusere den globale oppvarmingen med 1,5 celsius de neste fem årene, heter det i rapporten.

Slår alarm

Ifølge rapporten vil havnivået fortsette å stige, selv med ambisiøse tiltak for å bremse klimagassutslippene. Dette vil true lavtliggende øyer og kystbefolkninger over hele verden.

Denne rapporten legger frem de viktigste vitenskapelige dataene og funnene knyttet til klimaendringer.

– Resultatet er en alarmvurdering av hvor langt unna vi er, sier FNs generalsekretær Antonio Guterres.

Generalsekretæren sier at utslippene av fossilt brensel har sprettet tilbake og at klimagasskonsentrasjonen fortsetter å stige.

– Menneskeskapte klimaendringer har påvirket helse, liv og levebrød på alle kontinenter, forteller han.

Trenger bedre tiltak

Generalsekretær i WMO, Petteri Taalas, sier at pandemien har vist at vi er nødt til å jobbe for nye, bedre tiltak for å sette menneskeheten på en mer bærekraftig vei.

– Denne rapporten viser at vi så langt i 2021 ikke går i den riktige retningen, sier Taalas på FN sine nettsider.

Dette er noen av hovedpunktene i blant annet FNs, WMO Global Atmosphere Watch, UNEP og WHOs rapporter:

  • Konsentrasjonen av de største klimagassene - karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2 O), fortsatte å øke i 2020 og første halvdel av 2021.
  • Nedgangen i CO2-utlsipp er midlertidig og basert på foreløpige estimater. Fra januar til mai 2021 var globale utslipp i kraft, industri og boligsektoren allerede på samme nivå eller høyere enn i samme periode i 2019.
  • Fem år etter vedtakelsen av Paris-avtalen er utslippsgapet større en noensinne.
  • COVID-19-krisen gir bare en kortsiktig reduksjon i globale utslipp. Det vil ikke redusere utslippene vesentlig innen 2030.
  • Det globale gjennomsnittet for overflatetemperaturen for perioden 2017-2021 (basert på data fra Juli), er blant de varmeste som er registrert.
  • Klimaendringer som hetebølger, branner og dårlig luftkvalitet truer menneskers helse over hele verden, og utsetter sårbare befolkninger for særlig risiko.
  • Gjenvinningsarbeidet etter koronapandemien bør være i tråd med nasjonale klimaendringer og luftkvalitetsstrategier, for å redusere risikoen ved sammensatte klimaendringer.

Relatert