STOR ETTERFORSKNING: Politiet har innhentet ferske DNA-prøver fra mannlige familiemedlemmer til siktede (innfelt). Foto: Kristian Myhre, TV 2 / Privat
STOR ETTERFORSKNING: Politiet har innhentet ferske DNA-prøver fra mannlige familiemedlemmer til siktede (innfelt). Foto: Kristian Myhre, TV 2 / Privat
tv 2 erfarer:

Familie av siktede har avlagt DNA-prøve

DNA-beviset står helt sentralt i saken mot mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs. Rapporten som siktelsen bygger på, er likevel ikke kvalitetssikret av Den rettsmedisinske kommisjon.

Politiet, Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett mener det er sannsynlighetsovervekt for at mannen i 50-årene drepte Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Siktelsen bygger på en rapport om DNA på Birgitte Tengs' strømpebukse som Sør-Vest politidistrikt mottok i 2019.

TV 2 får bekreftet at rapporten ikke har vært til behandling hos den rettsmedisinske kommisjon (DRK).

Faren til Birgitte Tengs' fetter: - Endelig punktum er ikke satt før det skjer

Politiet tause

Kommisjonens oppgave er å kvalitetssikre erklæringer og uttalelser som gis av sakkyndige i straffesaker.

– En årsak til at vi ikke har fått den, kan være at det er utenlandske sakkyndige som har skrevet rapporten og at de ikke er pålagt å sende den inn til oss. Når det brukes norske sakkyndige, er det vanlig at rapporten sendes til oss i kommisjonen samtidig som politiet mottar den, sier Hans Geir Eiken, leder av genetisk gruppe i DRK.

Han vil ikke kommentere saken ytterligere, annet enn å si at det er sannsynlig at de får rapporten til kontroll, men at det må skje etter initiativ fra rettsaktørene i Norge.

Den siktede mannens forsvarere ønsker ikke å kommentere dette. Politiet ønsker heller ikke å kommentere opplysningen.

Familie har avgitt DNA

Lagmannsretten oppfatter prøveresultatet slik at det er mer sannsynlig at analyseresultatet sammenfaller med siktede eller noen i hans familie, enn at det sammenfaller med ukjente personer uten slektskap til siktede.

Politiet har overfor retten også påpekt at DNA-prøven ikke har gitt treff på noen av de andre referanseprøvene i saken.

SIST SETT: Birgitte Tengs ble sist observert i Kopervik. Morgenen etter ble hun funnet drept. Foto: Frode Sunde / TV 2
SIST SETT: Birgitte Tengs ble sist observert i Kopervik. Morgenen etter ble hun funnet drept. Foto: Frode Sunde / TV 2

En rekke moduskandidater har på ulike tidspunkt i den mangeårige etterforskningen avgitt frivillig DNA-prøve, blant annet mannen som nå er siktet.

Nå som politiet interesserer seg for den såkalte farslinja til siktede, er de opptatt av å kartlegge menn i hans slekt.

TV 2 får bekreftet at mannlige familiemedlemmer til siktede har avlagt DNA-prøve etter pågripelsen, som fant sted på Lista i Agder på onsdag for to uker siden.

Slik TV 2 forstår det, jobber politiet med å forsøke å utelukke at DNA-et som ble funnet på Birgitte Tengs' strømpebukse kan tilhøre andre enn siktede.

Ifølge Thomas Berg, førsteamanuensis ved Rettsgenetisk senter på Universitetet i Tromsø, som uttaler seg på generelt grunnlag, er det størst sannsynlighet for at man har lik profil som sin far og brødre.

– Jo lenger ut i slektslinja en beveger seg, jo mindre sannsynlighet er det for å finne en identisk profil, sier han.

– Særdeles avgrenset

Lagmannsretten viser i sin kjennelse til at politiet har kartlagt siktedes farsslekt som har – og har hatt – tilhold i distriktet. Dette dreier seg om en relativt liten krets.

På handlingstidspunktet i 1995, var denne kretsen særdeles avgrenset, mener politiet.

Utover DNA-beviset peker Gulating lagmannsrett på mannens straffehistorikk, i tillegg til at han var i området der Birgitte Tengs ble drept samme kveld.

Lagmannsretten konkluderer med at det samlede bevisbildet gjør det mer sannsynlig at mannen i 50-årene er drapsmannen, enn at han ikke er det.

– Ikke bevisforspillelsesfare

Siktede nekter enhver befatning med drapet, og han mener at politiet har pågrepet feil mann for drapet.

Forsvareren, Stian Kristensen, har overfor retten argumentert med at alle slektningene i siktedes mannlige nedarvingslinje kan ha samme kjennetegn på Y-kromosomet, uten at dette er avgrenset i tid.

FORSVARER SIKTEDE: Advokat Stian Kristensen i Adius Advokater ANS. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
FORSVARER SIKTEDE: Advokat Stian Kristensen i Adius Advokater ANS. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

«Selv om en vurderer analyseresultatet opp mot de andre omstendighetene i bevisbildet, er det ikke overveiende sannsynlig at siktede er skyldig», heter det i støtteskrivet.

Kristensen, som ikke ønsker å kommentere argumentene de har ført for retten, mener dessuten det ikke er fare for at siktede vil forspille bevis ved en løslatelse. Dette var ikke retten enig i.

Relatert